Tạo bản ghi DNS tại Freeparking.co.nz cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu FreeParking.co.nz là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều dịch vụ khác.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại FreeParking.co.nz, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập vào trang miền của bạn tại Freeparking.co.nz bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, trong khu vực Services Overview, hãy tìm tên miền bạn muốn cập nhật, rồi chọn manage cho miền đó.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Service cho miền của bạn, chọn tab Service Management.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. Trong mục Name Server Records, chọn Modify.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. Chọn Advanced View.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. Đặt giá trị Time to Live (TTL) cho tất cả các bản ghi bằng cách chọn giá trị Data cụ thể trong bảng sau.

  (Chọn giá trị Data từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Tất cả bản ghi

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. Chọn Add another record.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Record Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Sử dụng tên miền của bạn (ví dụ fourthcoffee.com)

  Descriptive (TXT)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-1

 9. Chọn Continue.

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-2

 10. Chọn Finish.

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-3

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập vào trang miền của bạn tại Freeparking.co.nz bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, trong khu vực Services Overview, hãy tìm tên miền bạn muốn cập nhật, rồi chọn manage cho miền đó.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Service cho miền của bạn, chọn tab Service Management.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. Trong mục Name Server Records, chọn Modify.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. Chọn Advanced View.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. Đặt giá trị Time to Live (TTL) cho tất cả các bản ghi bằng cách chọn giá trị Data cụ thể trong bảng sau.

  (Chọn giá trị Dữ liệu từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Tất cả bản ghi

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. Chọn Add another record.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. Trong mục Máy chủ Thư (Bản ghi “MX”), trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại Bản ghi từ danh sách thả xuống.) Để xem tên các trường dưới mục Dữ liệu, trỏ tới mỗi trường.)

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Trường Dữ liệu Đầu tiên (Tùy chọn)

  Trường Dữ liệu Thứ hai (Đích)

  Sử dụng tên miền của bạn (ví dụ fourthcoffee.com)

  Máy chủ Thư (MX)

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  10 là giá trị mức ưu tiên MX. Thêm 10 vào đầu giá trị MX, phân tách với phần còn lại của giá trị bằng một khoảng trắng.

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-1

 9. Chọn Continue.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-2

 10. Chọn Finish.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-3

 11. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong mục Máy chủ Thư (Bản ghi “MX”), hãy xóa từng bản ghi đó bằng cách chọn điều khiển Xóa (thùng rác).

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-5

 12. Chọn Continue.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-6

 13. Chọn Finish.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-7

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập vào trang miền của bạn tại Freeparking.co.nz bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, trong khu vực Services Overview, hãy tìm tên miền bạn muốn cập nhật, rồi chọn manage cho miền đó.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Service cho miền của bạn, chọn tab Service Management.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. Trong mục Name Server Records, chọn Modify.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. Chọn Advanced View.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. Đặt giá trị Time to Live (TTL) cho tất cả các bản ghi bằng cách chọn giá trị Data cụ thể trong bảng sau.

  (Chọn giá trị Dữ liệu từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Tất cả bản ghi

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. Chọn Thêm bản ghi khác, rồi thêm sáu hàng mới.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. Trong mục Biệt danh (Bản ghi “CNAME”), trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  autodiscover.ten_mien

  Giá trị autodiscover phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: autodiscover.fourthcoffee.com)

  Biệt danh (CNAME)

  autodiscover.outlook.com

  sip.ten_mien

  Giá trị sip phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: sip.fourthcoffee.com)

  Biệt danh (CNAME)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.ten_mien

  Giá trị lyncdiscover phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: lyncdiscover.fourthcoffee.com)

  Biệt danh (CNAME)

  webdir.online.lync.com

  msoid.ten_mien

  Giá trị msoid phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: msoid.fourthcoffee.com)

  Biệt danh (CNAME)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.ten_mien

  Giá trị enterpriseregistration phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: enterpriseregistration.fourthcoffee.com)

  Biệt danh (CNAME)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.ten_mien

  Giá trị enterpriseenrollment phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: enterpriseenrollment.fourthcoffee.com)

  Biệt danh (CNAME)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  FreeparkingNZ-BP-Configure-3-1

 9. Chọn Continue.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-3-2

 10. Chọn Finish.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-3-3

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập vào trang miền của bạn tại Freeparking.co.nz bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, trong khu vực Services Overview, hãy tìm tên miền bạn muốn cập nhật, rồi chọn manage cho miền đó.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Service cho miền của bạn, chọn tab Service Management.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. Trong mục Name Server Records, chọn Modify.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. Chọn Advanced View.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. Đặt giá trị Time to Live (TTL) cho tất cả các bản ghi bằng cách chọn giá trị Data cụ thể trong bảng sau.

  (Chọn giá trị Dữ liệu từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Tất cả bản ghi

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. Chọn Add another record.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại Bản ghi từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Sử dụng tên miền của bạn (ví dụ fourthcoffee.com)

  Descriptive (TXT)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-4-1

 9. Chọn Continue.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-4-2

 10. Chọn Finish.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-4-3

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập vào trang miền của bạn tại Freeparking.co.nz bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, trong khu vực Services Overview, hãy tìm tên miền bạn muốn cập nhật, rồi chọn manage cho miền đó.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Service cho miền của bạn, chọn tab Service Management.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. Trong mục Name Server Records, chọn Modify.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. Chọn Advanced View.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. Đặt giá trị Time to Live (TTL) cho tất cả các bản ghi bằng cách chọn giá trị Data cụ thể trong bảng sau.

  (Chọn giá trị Dữ liệu từ danh sách thả xuống.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Dữ liệu

  Tất cả bản ghi

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. Chọn Add another record.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại Bản ghi từ danh sách thả xuống.) Để xem tên các trường dưới mục Dữ liệu, trỏ tới mỗi trường.)

  Tên Máy chủ

  Loại Bản ghi

  Trường Dữ liệu Đầu tiên (Ưu tiên)

  Trường Dữ liệu Thứ hai (Trọng số)

  Trường Dữ liệu Thứ ba (Cổng)

  Trường Dữ liệu Thứ tư (Đích)

  _sip._tls.ten_mien

  Giá trị _sip._tls phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: _sip._tls.fourthcoffee.com)

  Dịch vụ (SRV)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.ten_mien

  Giá trị _sipfederationtls._tcp phải được thêm dưới dạng một chuỗi đơn vào đầu ten_mien của bạn.

  Dùng dấu chấm (.) để phân tách các giá trị (ví dụ: _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com)

  Dịch vụ (SRV)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  FreeparkingNZ-BP-Configure-5-1

 9. Chọn Continue.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-5-2

 10. Chọn Finish.

  FreeparkingNZ-BP-Configure-5-3

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×