Tạo bản ghi DNS tại Freenom cho Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miềnnếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Thận trọng: Freenom website không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là một số tính năng Skype for Business OnlineOutlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 nào bạn dùng, có những hạn chế dịch vụ đáng kể, và bạn có thể muốn chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bất chấp các hạn chế về dịch vụ, bạn chọn quản lý bản ghi DNS Office 365 của riêng mình tại Freenom, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email và các dịch vụ khác.

Đây là bản ghi chính cần thêm.

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Đăng nhập Freenom

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và tên miền của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý tên miền

 4. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Quản lý Freenom Freenom DNS

 5. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn TXT từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi TXT

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  Loại

  TTL

  Mục tiêu

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600 (giây)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Giá trị Freenom TXT để xác thực

 7. Chọn Save Changes (Lưu thay đổi).

  Bản ghi Freenom TXT lưu thay đổi

 8. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Đăng nhập Freenom

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và tên miền của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý tên miền

 4. Đặt các tên phục vụ cho tên miền của bạn tới máy chủ tên Freenom mặc định. Chọn Công cụ quản lý, sau đó chọn máy chủ tên.

  Thiết đặt máy chủ tên Freenom

 5. Hãy bảo đảm sử dụng máy chủ tên mặc định được chọn, sau đó chọn Thay đổi máy chủ tên.

  Freenom thay đổi máy chủ tên

 6. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Freenom chọn quản lý Freenom DNS

 7. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn MX từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi MX

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Tên

  Loại

  TTL

  Mục tiêu

  Ưu tiên

  (Hãy để trống)

  MX (Mail Exchanger)

  3600 (giây)

  < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  10

  Để biết thêm thông tin về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Bản ghi Freenom MX

 9. Chọn lưu các thay đổi.

  Bản ghi Freenom MX lưu thay đổi

 10. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, xóa bỏ tất cả. Đối với từng bản ghi, chọn xóa. Khi thư bạn thực sự muốn loại bỏ các mục nhập này? xuất hiện, chọn OK.

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Đăng nhập Freenom

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và tên miền của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý tên miền

 4. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Freenom chọn quản lý Freenom DNS

 5. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn CNAME từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi CNAME

 6. Tạo bản ghi CNAME đầu tiên. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  Tên

  Loại bản ghi

  TTL

  Mục tiêu

  autodiscover

  CNAME

  3600 (giây)

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  3600 (giây)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600 (giây)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600 (giây)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600 (giây)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600 (giây)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị Freenom CNAME

 7. Chọn lưu các thay đổi.

  Freenom CNAME lưu thay đổi

 8. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác.

  Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Đăng nhập Freenom

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và tên miền của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý tên miền

 4. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Freenom chọn quản lý Freenom DNS

 5. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn TXT từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi TXT

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Tên

  Loại bản ghi

  TTL

  Mục tiêu

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600 (giây)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Giá trị Freenom TXT cho SPF

 7. Chọn lưu các thay đổi.

  Bản ghi Freenom TXT cho SPF lưu thay đổi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×