Tạo bản ghi DNS tại DNSMadeEasy cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu DNSMadeEasy là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là các bản ghi chính để thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại DNSMadeEasy, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Quan trọng: Đối với các tài khoản DNSMadeEasy, miền mà bạn đã thêm được mua từ một nhà đăng ký miền riêng biệt. DNSMadeEasy không cung cấp các dịch vụ đăng ký miền. Khả năng đăng nhập tại DNSMadeEasy và tạo bản ghi DNS là bằng chứng vừa đủ cho quyền sở hữu.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực TXT Records, chọn nút điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  DNSMadeEasy-BP-Verify-1-1

 4. Trong khu vực Add TXT Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  Giá trị

  TTL

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Verify-1-2

 5. Chọn Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Verify-1-3

 6. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực MX Records, chọn điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-2-1

 4. Trong khu vực Add MX Records, trong các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên

  Máy chủ

  Mức MX

  TTL

  (Để trống trường này.)

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-2-2

 5. Chọn Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-2-3

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác được liệt kê trong mục MX Records, hãy xóa toàn bộ chúng bằng cách chọn từng bản ghi một.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-2-4-1

 7. Khi đã chọn tất cả các bản ghi, hãy chọn Delete selected.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-2-4-2

 8. Trong hộp thoại Delete MX Records, chọn Delete để xác nhận cho thay đổi của bạn.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-2-5

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực CNAME Records, chọn điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  DNSMadeEasy-BP-Configure-3-1

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong khu vực Add CNAME Records, ở các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  Tên

  Biệt danh cho

  TTL

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-3-2

 5. Chọn Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-3-3

 6. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trong mục CNAME Records, chọn điều khiển (+) (Add new), tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn tất bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực TXT Records, chọn nút điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  DNSMadeEasy-BP-Configure-4-1

 4. Trong khu vực Add TXT Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  Giá trị

  TTL

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-4-2

 5. Chọn Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-4-3

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực SRV Records, chọn điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống)

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-5-1

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong khu vực Add SRV Records, ở các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  Tên

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Máy chủ

  TTL

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Configure-5-2

 5. Chọn Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-5-3

 6. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong mục SRV Records, chọn điều khiển (+) (Add new), thêm một bản ghi với các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn tất bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×