Tạo bản ghi DNS tại DNSMadeEasy cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu DNSMadeEasy là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là các bản ghi chính để thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại DNSMadeEasy, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Quan trọng: Đối với các tài khoản DNSMadeEasy, miền mà bạn đã thêm được mua từ một nhà đăng ký miền riêng biệt. DNSMadeEasy không cung cấp các dịch vụ đăng ký miền. Khả năng đăng nhập tại DNSMadeEasy và tạo bản ghi DNS là bằng chứng vừa đủ cho quyền sở hữu.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

 3. Trên trang Managed DNS , trong khu vực TXT Records , chọn (+) điều khiển (Thêm mới).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

 4. Trong khu vực Add TXT Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Name

  Value

  TTL

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  1800

 5. Chọn Gửi.

 6. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực MX Records, chọn điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-2-1

 4. Trong khu vực Add MX Records, trong các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên

  Máy chủ

  Mức MX

  TTL

  (Để trống trường này.)

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Nhận của bạn <khóa tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-2-2

 5. Chọn Gửi.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-2-3

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác được liệt kê trong mục MX Records, hãy xóa toàn bộ chúng bằng cách chọn từng bản ghi một.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-2-4-1

 7. Khi đã chọn tất cả các bản ghi, hãy chọn Delete selected.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-2-4-2

 8. Trong hộp thoại Delete MX Records, chọn Delete để xác nhận cho thay đổi của bạn.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-2-5

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực CNAME Records, chọn điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  DNSMadeEasy-BP-Configure-3-1

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong khu vực Thêm bản ghi CNAME , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng trong bảng sau đây.

  Tên

  Biệt danh cho

  TTL

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-3-2

 5. Chọn Gửi.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-3-3

 6. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trong mục CNAME Records, chọn điều khiển (+) (Add new), tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn tất bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có bản ghi đơn SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trongcông cụ kiểm soát SPF.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực TXT Records, chọn nút điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  DNSMadeEasy-BP-Configure-4-1

 4. Trong khu vực Add TXT Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  Giá trị

  TTL

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-4-2

 5. Chọn Gửi.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-4-3

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

 3. Trên trang Managed DNS, trong khu vực SRV Records, chọn điều khiển (+) (Add new).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống)

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-5-1

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong khu vực Add SRV Records, ở các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  Tên

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Máy chủ

  TTL

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Configure-5-2

 5. Chọn Gửi.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-5-3

 6. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong mục SRV Records, chọn điều khiển (+) (Add new), thêm một bản ghi với các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn tất bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×