Tạo bản ghi DNS tại Crazy Domains cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Crazy Domains là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn, đồng thời thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là các bản ghi chính để thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại khó chịu tên miền, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục DNS Settings (Cài đặt DNS), chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Chọn Add Record (Thêm bản ghi).

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn TXT Record (Bản ghi TXT) từ danh sách thả xuống Add Record (Thêm bản ghi).

  CrazyDomains-BP-Verify-1-1

 7. Chọn Add (Thêm).

  CrazyDomains-BP-Verify-1-2

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Sub Domain

  Text Record

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  CrazyDomains-BP-Xác nhận-1-3

 9. Chọn Update (Cập nhật).

  CrazyDomains-BP-Xác nhận-1-4

 10. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục DNS Settings, chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Chọn Add Record.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn MX Record từ danh sách thả xuống Add Record:.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-2-1

 7. Chọn Add.

  CrazyDomains-BP-Configure-2-2

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Priority từ danh sách thả xuống.)

  Vùng Gửi Thư

  Mức ưu tiên

  Được gán Cho Máy chủ

  (Để trống trường này.)

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-2-3

 9. Chọn Update.

  CrazyDomains-BP-Configure-2-4

 10. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác được liệt kê trong mục MX Record, hãy chọn Modify cho một trong các bản ghi đó.

  CrazyDomains-BP-Configure-2-5

 11. Chọn Delete.

  CrazyDomains-BP-Configure-2-6

 12. Chọn Update để xác nhận việc xóa.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-2-7

 13. Sử dụng cùng quy trình đó để loại bỏ bất kỳ bản ghi MX nào khác trong danh sách, cho tới khi chỉ còn lại bản ghi được bạn thêm trước đó trong quy trình này.

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục DNS Settings, chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Chọn Add Record.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn CNAME Record từ danh sách thả xuống Add Record:.

  CrazyDomains-BP-Configure-3-1

 7. Chọn Add.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-3-2

 8. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Sub Domain

  Biệt danh cho

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  CrazyDomains-BP-Configure-3-3

 9. Chọn Add CNAME Record.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-3-4

 10. Thêm bản ghi CNAME thứ hai.

  Trong các hộp dành cho bản ghi mới, hãy sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Add CNAME Record.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

 11. Chọn Update để lưu các thay đổi của bạn.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-3-5

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục DNS Settings, chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Chọn Add Record.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn TXT Record từ danh sách thả xuống Add Record:.

  CrazyDomains-BP-Configure-4-1

 7. Chọn Add.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-4-2

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc dán các giá trị từ bảng sau.

  Sub Domain

  Text Record

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-4-3

 9. Chọn Update.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-4-4

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục DNS Settings, chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Chọn Add Record.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn SRV Record từ danh sách thả xuống Add Record:.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-5-1

 7. Chọn Add.

  CrazyDomains-BP-Configure-5-2

 8. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Loại Bản ghi

  Sub Domain

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Mục tiêu

  SRV Record

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  SRV Record

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  CrazyDomains-BP-Configure-5-3

 9. Chọn Add SRV Record.

  CrazyDomains-BP-Configure-5-4

 10. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, sử dụng các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng.

 11. Chọn Update để lưu các thay đổi của bạn.

  CrazyDomains-BP-Cấu hình-5-5

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×