Tạo bản ghi DNS tại Cloudflare cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Cloudflare là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Cloudflare, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) của tên miền của bạn

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này tại nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký miền của mình.

Khi bạn đăng ký Cloudflare, nếu bạn thêm tên miền bằng cách dùng quy trình Cloudflare thiết lập .

Tên miền mà bạn đã thêm đã được mua từ cơ quan đăng ký tên miền riêng biệt; Cloudflare không cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền. Để xác nhận và tạo bản ghi DNS cho tên miền của bạn trong Office 365, trước tiên bạn cần thay đổi máy chủ tên tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để họ sử dụng Cloudflare của máy chủ tên.

Để tự thay đổi máy chủ tên miền của bạn tại website của nhà đăng ký tên miền của bạn, làm theo các bước sau.

 1. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 2. Tạo hai bản ghi máy chủ bằng cách dùng các giá trị trong bảng sau đây, hoặc sửa các bản ghi máy chủ tên hiện có để chúng khớp với các giá trị này.

  Máy chủ tên thứ nhất

  Sử dụng giá trị máy chủ tên được cung cấp bởi Cloudflare.

  Máy chủ tên thứ hai

  Sử dụng giá trị máy chủ tên được cung cấp bởi Cloudflare.

  Mẹo: Bạn nên sử dụng ít nhất hai bản ghi máy chủ tên. Nếu có bất kỳ máy chủ tên khác được liệt kê, bạn sẽ xóa chúng.

 3. Lưu thay đổi của bạn.

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cloudflare bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang tổng quan , trong vùng Chọn trang web , chọn tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-2

 3. Trên trang tổng quan đối với tên miền của bạn, chọn DNS.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-3

 4. Trong khu vực DNS Records , trong hộp cho bản ghi mới, hãy chọn các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Kiểu

  Tên

  Tự động TTL

  TXT

  @

  30 phút

  Cloudflare-BP-xác nhận-1-1

 5. Chọn Bấm để cấu hình.

  Cloudflare-BP-xác nhận-1-2

 6. Trên các Add Record: TXT nội dung trang, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Nội dung

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Cloudflare-BP-xác nhận-1-3

 7. Chọn Lưu.

  Cloudflare-BP-xác nhận-1-4

 8. Chọn Add Record.

  Cloudflare-BP-xác nhận-1-5

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cloudflare bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang tổng quan , trong vùng Chọn trang web , chọn tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-2

 3. Trên trang tổng quan đối với tên miền của bạn, chọn DNS.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-3

 4. Trong khu vực DNS Records , trong hộp cho bản ghi mới, hãy chọn các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Kiểu

  Tên

  Tự động TTL

  MX

  @

  30 phút

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-1

 5. Chọn Bấm để cấu hình.

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-2

 6. Trên các Add Record: MX nội dung trang, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Máy chủ

  Priority

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-3

 7. Chọn lưu .

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-4

 8. Chọn Add Record.

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-5

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX khác được liệt kê trong phần MX Records , hãy xóa chúng bằng cách chọn biểu tượng Xóa bỏ (X) .

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-6

 10. Trong hộp thoại xác nhận , chọn OK để xác nhận thay đổi của bạn.

  Cloudflare-BP-cấu hình-2-7

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cloudflare bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang tổng quan , trong vùng Chọn trang web , chọn tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-2

 3. Trên trang tổng quan đối với tên miền của bạn, chọn DNS.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-3

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong khu vực DNS Records , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng trong bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Kiểu

  Tên

  Tên miền

  Tự động TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  30 phút

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  30 phút

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  30 phút

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  30 phút

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  30 phút

  CNAME

  enterpriseenrollment

  EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

  30 phút

  Cloudflare-BP-cấu hình-3-1

 5. Chọn biểu tượng Lưu lượng DNS để bỏ qua máy chủ Cloudflare.

  Cloudflare-BP-Configure-3-1-2

 6. Chọn Add Record.

  Cloudflare-BP-cấu hình-3-2

 7. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trong phần DNS Records , trong hàng trống, tạo một bản ghi bằng cách dùng các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó lại chọn Add Record để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cloudflare bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang tổng quan , trong vùng Chọn trang web , chọn tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-2

 3. Trên trang tổng quan đối với tên miền của bạn, chọn DNS.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-3

 4. Trong khu vực DNS Records , trong hộp cho bản ghi mới, hãy chọn các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Kiểu

  Tên

  Tự động TTL

  TXT

  @

  30 phút

  Cloudflare-BP-cấu hình-4-1

 5. Chọn Bấm để cấu hình.

  Cloudflare-BP-cấu hình-4-2

 6. Trên các Add Record: TXT nội dung trang, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Nội dung

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Cloudflare-BP-cấu hình-4-3

 7. Chọn Save Changes.

  Cloudflare-BP-cấu hình-4-4

 8. Chọn Add Record.

  Cloudflare-BP-cấu hình-4-5

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cloudflare bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang tổng quan , trong vùng Chọn trang web , chọn tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-2

 3. Trên trang tổng quan đối với tên miền của bạn, chọn DNS.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-3

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong khu vực DNS Records, trong hộp cho bản ghi mới, hãy chọn các giá trị từ hàng trong bảng sau đây.

  Loại

  TTL

  SRV

  30 phút

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-1

 5. Chọn Bấm để cấu hình hộp đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-2

 6. Trên các Add Record: SRV tên trang, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  Dịch vụ tên

  Protocol

  Name

  _sip

  TLS

  Sử dụng của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com

  _sipfederationtls

  TCP

  Sử dụng của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-3

 7. Chọn Lưu.

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-4

 8. Trên các Add Record: SRV nội dung trang, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Đích

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-5

 9. Chọn Lưu.

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-6

 10. Chọn Add Record.

  Cloudflare-BP-cấu hình-5-7

 11. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong phần DNS Records , trong hàng trống, hãy tạo bản ghi kế tiếp bằng cách sao chép và dán các giá trị dịch vụ tên, giao thức, và tên từ hàng thứ hai của bảng đến màn hình đầu tiên, sao chép và dán ưu tiên , Độ dày, cổngđích giá trị từ hàng thứ hai của bảng để màn hình kế tiếp, và sau đó lại chọn Add Record để hoàn thành bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×