Tạo bản ghi DNS tại cục cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu cục là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Quan trọng: Bạn cần một tài khoản Cục Plus quản lý DNS hoặc tốt hơn để tạo tất cả các kiểu bản ghi DNS được yêu cầu cho Office 365. Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các yêu cầu này, bạn sẽ có thể tạo tất cả các loại bản ghi ngoại trừ các bản ghi CNAME cần thiết cho Exchange OnlineExchange Online và Skype for Business.

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Cục, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cục bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Cục-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang Quản lý máy chủ , chọn Modify cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Quan trọng: Chọn tên miền thuần túy, mà không có tiền tố chẳng hạn như "ftp", "thư" hoặc "www".

  Cục-BP-cấu hình-1-2

 3. Trong phần Thông tin tên máy chủ , trong hàng Bản ghi nâng cao , chọn TXT.

  Cục-BP-xác nhận-1-1

 4. Trong phần TXT record , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  TXT Record

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Cục-BP-xác nhận-1-2

 5. Chọn Gửi.

  Cục-BP-xác nhận-1-3

 6. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cục bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Cục-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang Quản lý máy chủ , chọn Modify cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Quan trọng: Chọn tên miền thuần túy, mà không có tiền tố chẳng hạn như "ftp", "thư" hoặc "www".

  Cục-BP-cấu hình-1-2

 3. Trong phần Tùy chọn thư , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bản ghi MX

  MX Priority

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  5

  (Đây là giá trị mặc định.)

  Cục-BP-cấu hình-2-1

 4. Chọn Cập Nhật máy chủ lưu trữ.

  Cục-BP-cấu hình-2-2

 5. Nếu có bất kỳ bản ghi MX hiện có khác, hãy xóa từng bản ghi bằng cách chọn mục nhập, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Cục-BP-cấu hình-2-3

 6. Nếu bạn đã xóa bỏ bất kỳ bản ghi, hãy chọn Cập Nhật máy chủ.

  Cục-BP-cấu hình-2-2

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Để tạo bản ghi CNAME, Cục đòi hỏi phải có một quy trình gồm hai bước. Trước tiên, bạn tạo một tập hợp các tên máy chủ tại Cục, và sau đó bạn gán chúng cho bản ghi CNAME.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cục bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Cục-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang Quản lý máy chủ , chọn Thêm một máy chủ lưu trữ.

  Cục-BP-cấu hình-3-1

 3. Chọn giá trị tên miền từ danh sách thả xuống.

  (Bạn có thể phải cuộn qua danh sách.)

  NoIP-BP-Configure-3-2-1

 4. Thêm bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong phần Thông tin máy chủ , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị tên máy chủ đầu tiên từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  Tên miền

  Đích

  autodiscover

  Chọn của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com.

  autodiscover.outlook.com

  sipdir

  Chọn của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com.

  sipdir.online.lync.com

  webdir

  Chọn của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com.

  webdir.online.lync.com

  clientconfig

  Chọn của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com.

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  Chọn của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com.

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  Chọn của bạn domain_name, ví dụ, contoso.com.

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  NoIP-BP-Configure-3-2-2

 5. Chọn DNS bí danh (CNAME).

  NoIP-BP-Configure-3-2-3

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị đích đầu tiên từ bảng.

  NoIP-BP-Configure-3-2-4

 7. Chọn Thêm máy chủ lưu trữ.

  Cục-BP-cấu hình-3-3

 8. Thêm bản ghi CNAME thứ hai.

  Chọn Thêm một máy chủ lưu trữ từ trang Quản lý nước chủ nhà và trong phần Thông tin máy chủ , trong hộp cho bản ghi mới, hãy dùng các giá trị từ hàng thứ hai của bảng trên đây. Sau đó chọn Máy chủ lưu trữ thêm để thêm bản ghi thứ hai.

  Thêm còn lại bản ghi theo cách giống với các giá trị từ phần thứ ba, thứ tư, thứ năm, và thứ sáu hàng của bảng.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cục bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Cục-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang Quản lý máy chủ , chọn Modify cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Quan trọng: Chọn tên miền thuần túy, mà không có tiền tố chẳng hạn như "ftp", "thư" hoặc "www".

  Cục-BP-cấu hình-1-2

 3. Trong phần Thông tin tên máy chủ , trong hàng Bản ghi nâng cao , chọn TXT.

  Cục-BP-cấu hình-4-1

 4. Trong khu vực TXT Record , thêm dấu ngoặc kép để bắt đầu và cuối mục nhập cho bản ghi hiện có, sau đó nhấn Enter trên bàn phím để tạo một dòng mới.

  Trên dòng mới (bên dưới giá trị hiện có), hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây, đảm bảo thêm dấu ngoặc kép để bắt đầu và cuối giá trị. (Bạn có thể xem một ví dụ trong ảnh chụp màn hình bên dưới bảng.)

  TXT Record

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Cục-BP-cấu hình-4-2

 5. Chọn Update.

  Cục-BP-cấu hình-4-3

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cục bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Cục-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang Quản lý máy chủ , chọn Modify.

  Quan trọng: Chọn tên miền thuần túy, mà không có tiền tố chẳng hạn như "ftp", "thư" hoặc "www".

  Cục-BP-cấu hình-1-2

 3. Trong phần Thông tin tên máy chủ , trong hàng Bản ghi nâng cao , hãy chọn SRV.

  Cục-BP-cấu hình-5-1

 4. Thêm bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong phần tạo SRV record , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  (Chọn giá trị giao thức trong hàng giao thức ).

  Dịch vụ

  Giao thức

  Mức ưu tiên

  Trọng số

  Target

  Port

  TTL

  sip

  TLS

  100

  1

  sipdir.online.lync.com

  443

  300

  sipfederationtls

  TCP

  100

  1

  sipfed.online.lync.com

  5061

  300

  Cục-BP-cấu hình-5-2

 5. Chọn Gửi.

  Cục-BP-cấu hình-5-3

 6. Để thêm bản ghi SRV khác.

  Trong trang Cập Nhật máy chủ , chọn SRV, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó lại chọn gửi để hoàn thành bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×