Tạo bản ghi DNS tại Blacknight cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Blacknight là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là bản ghi chính cần thêm. Hãy làm theo các bước dưới đây. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Blacknight, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, hãy xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Blacknight bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, chọn Registered Domains.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Registered Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, rồi trong cùng hàng đó, chọn Manage DNS.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-3

 4. Chọn tab DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó chọn DNS Records.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-5

 7. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị DNS Record Type từ danh sách thả xuống.)

  Loại Bản ghi DNS

  Miền

  Dữ liệu

  TTL

  TXT

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  Blacknight-BP-xác nhận-1-1

 8. Chọn Kết thúc.

  Blacknight-BP-xác nhận-1-2

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Blacknight bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, chọn Registered Domains.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Registered Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, rồi trong cùng hàng đó, chọn Manage DNS.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-3

 4. Chọn tab DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó chọn DNS Records.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-5

 7. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị DNS Record Type Preference từ danh sách thả xuống.)

  Loại Bản ghi DNS

  Miền thư

  Preference

  Trình trao đổi thư

  TTL

  MX

  (Để trống trường này.)

  Very high (10)

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  Blacknight-BP-cấu hình-2-1

 8. Chọn Kết thúc.

  Blacknight-BP-cấu hình-2-2

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng bằng cách chọn tất cả.

  Blacknight-BP-Configure-2-3-1

 10. Sau đó, chọn Xóa.

  Blacknight-BP-Configure-2-3-2

 11. Nếu bạn đã xóa mọi Bản ghi MX trong bước trước, hãy chọn OK ở hộp thoại xác nhận.

  Blacknight-BP-cấu hình-2-4

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Blacknight bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, chọn Registered Domains.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Registered Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, rồi trong cùng hàng đó, chọn Manage DNS.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-3

 4. Chọn tab DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó chọn DNS Records.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-5

 7. Thêm bản ghi đầu tiên trong các bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn DNS Record Type từ danh sách thả xuống.)

  Loại Bản ghi DNS

  Miền

  Tên hợp quy

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  Blacknight-BP-cấu hình-3-1

 8. Chọn Kết thúc.

  Blacknight-BP-cấu hình-3-2

 9. Để thêm mỗi bản ghi trong số năm bản ghi CNAME khác, hãy chọn Thêm Bản ghi DNS Mới lần nữa, tạo một bản ghi với những giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, rồi lại chọn Hoàn tất để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Blacknight bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, chọn Registered Domains.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Registered Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, rồi trong cùng hàng đó, chọn Manage DNS.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-3

 4. Chọn tab DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó chọn DNS Records.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-5

 7. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Loại Bản ghi DNS

  Miền

  Dữ liệu

  TTL

  TXT

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  Blacknight-BP-cấu hình-4-1

 8. Chọn Kết thúc.

  Blacknight-BP-cấu hình-4-2

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Blacknight bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, chọn Registered Domains.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Registered Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, rồi trong cùng hàng đó, chọn Manage DNS.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-3

 4. Chọn tab DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó chọn DNS Records.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-cấu hình-1-5

 7. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị DNS Record Type, Protocol, và Preference từ những danh sách thả xuống. Danh sách Protocol là danh sách thả xuống không có nhãn, nằm bên phải hộp Service. Trường Port là hộp không có nhãn, nằm bên phải trường Server Host đầu tiên.)

  Loại Bản ghi DNS

  Dịch vụ

  Giao thức

  Tùy chọn

  Trọng số

  Dữ liệu

  Cổng

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  Tùy chỉnh (100)

  1

  sipdir.online.lync.com

  443

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  Tùy chỉnh (100)

  1

  sipfed.online.lync.com

  5061

  Chọn Custom và nhập giá trị 3600.

  Blacknight-BP-cấu hình-5-1

 8. Chọn Kết thúc.

  Blacknight-BP-cấu hình-5-2

 9. Để thêm bản ghi SRV khác, hãy chọn Add New DNS Record lần nữa, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng và sau đó chọn lại Kết thúc để hoàn thành bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×