Tạo bản ghi DNS tại bất kỳ nhà cung cấp lưu trữ DNS cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Tìm nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn trong menu thả xuống và làm theo hướng dẫn để cập nhật tất cả các bản ghi DNS cần thiết.

Nếu bạn không biết nhà cung cấp lưu trữ DNS hoặc cơ quan đăng ký miền của mình, hãy xem phần Tìm cơ quan đăng ký miền hoặc nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

Để tự mình thiết lập các bản ghi thì đây là những bản ghi bạn cần thêm. Lưu ý rằng bản ghi xác minh và bản ghi MX là những bản ghi dành riêng cho miền của bạn. Để thiết lập chúng, bạn sẽ cần phải nhận và sử dụng giá trị “mã thông báo” cụ thể cho miền của bạn. Các bước bên dưới giải thích cách thực hiện điều đó.

Quan trọng: 

 • Tên chính xác của các hộp hoặc trường mà bạn nhập hoặc dán thông tin vào để tạo từng loại bản ghi DNS là khác nhau cho từng máy chủ DNS. Máy chủ DNS của bạn có thể chứa Trợ giúp trên website của họ nhằm hỗ trợ bạn ánh xạ những hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp tại đây lên các trường chính xác trên website của họ. Hãy nhớ kiểm tra xem chúng tôi có hướng dẫn từng bước cho máy chủ DNS của bạn trong mục Tạo bản ghi DNS cho Office 365 hay không.

 • Một số máy chủ DNS không cho phép bạn tạo tất cả các loại bản ghi bắt buộc, mà sẽ khiến các hạn chế dịch vụ trong Office 365. Nếu máy chủ tên miền của bạn không hỗ trợ bản ghi SRV, TXT hoặc bản ghi CNAME, ví dụ, chúng tôi khuyên mà bạn chuyển tên miền của bạn vào máy chủ DNS hỗ trợ tất cả các bản ghi cần thiết. Đối với một quy trình nhanh chóng, tự động thiết lập với Office 365, chúng tôi khuyên bạn chuyển tên miền của bạn với GoDaddy.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất vài phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi DNS

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Lưu ý: Bạn sẽ tạo duy nhất một bản ghi trong số hai bản ghi này. TXT là loại bản ghi được ưa dùng, nhưng một số nhà cung cấp lưu trữ DNS không hỗ trợ nó, trong trường hợp này, bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, nơi bạn có thể tạo bản ghi mới.

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi.

 1. Tùy thuộc vào việc bạn đang tạo bản ghi TXT hay bản ghi MX, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn tạo bản ghi TXT, hãy dùng các giá trị này:

   Record Type

   Alias or Host Name

   Value

   TTL

   TXT

   Thực hiện một trong các thao tác sau: Gõ @ hoặc bỏ trống trường hoặc gõ tên miền của bạn.

   Lưu ý: Các máy chủ DNS khác nhau có yêu cầu khác nhau cho trường này.

   MS=msXXXXXXXX

   Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
   Làm thế nào để tìm được giá trị này?

   Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

  • Nếu bạn tạo bản ghi MX, hãy dùng các giá trị này:

   Record Type

   Alias or Host Name

   Value

   Priority

   TTL

   MX

   Nhập @ hoặc tên miền của bạn.

   MS=msXXXXXXXX

   Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
   Làm thế nào để tìm được giá trị này?

   Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX sử dụng cho dòng thư, hãy sử dụng mức độ ưu tiên thấp hơn mức độ ưu tiên của bất kỳ bản ghi MX nào hiện có.

   Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

   Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 2. Lưu bản ghi.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

Thêm bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365. Khi bạn Cập Nhật bản ghi MX cho tên miền của bạn, tất cả email mới cho bất kỳ ai sử dụng tên miền của bạn sẽ ngay đến Office 365. Bất kỳ email nào bạn đã có sẽ duy trì ở máy chủ email hiện tại của bạn, trừ khi bạn quyết định để di chuyển email và liên hệ để Office 365.

Mẹo: Thay vì chuyển tất cả các email công ty của bạn sang Office 365, bạn có thể chỉ dẫn Office 365 email bằng chỉ với một vài địa chỉ email.

Tác vụ

Tìm trang nơi bạn có thể tạo bản ghi cho tên miền của mình.

 1. Đăng nhập vào website của máy chủ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Bản ghi MX mà bạn sẽ thêm bao gồm một giá trị (giá trị Points to address) trông như thế này: <MX token>.mail.protection.outlook.com, trong đó <MX token> là một giá trị như MSxxxxxxx.

 1. Trên website của máy chủ DNS của bạn, hãy bấm để tạo một bản ghi MX mới.

  Bây giờ bạn sẽ nhận được thông tin cho bản ghi MX từ Office 365.

 2. Đối với bản ghi MX (trong bước ở trên), hãy sao chép giá trị Trỏ tới địa chỉ.

  Bạn sẽ sử dụng giá trị này trong bản ghi mà bạn sẽ tạo trên site của máy chủ DNS, như được mô tả trong bước tiếp theo.

 3. Trong bản ghi MX mới trên site của máy chủ DNS, hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác theo các giá trị sau:

  • Record Type: MX

  • Priority: Đặt mức ưu tiên của bản ghi MX ở giá trị cao nhất sẵn có, thông thường là 0.

   Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  • Host Name: @

  • Points to address: dán giá trị trỏ tới địa chỉ mà bạn vừa sao chép từ Office 365 ở đây.

  • TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

 4. Lưu bản ghi.

Loại bỏ mọi bản ghi MX khác.

Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, xóa tất cả.

Thêm ba bản ghi CNAME

Làm theo các bước dưới đây để thêm ba bản ghi CNAME được yêu cầu cho Office 365. Nếu bản ghi CNAME bổ sung được liệt kê trong Office 365, thêm những người đang theo dõi cùng bước chung Hiển thị ở đây.

Trên website của máy chủ DNS, bạn sẽ tạo ba CNAME bản ghi mới, thường là mỗi lần một.

 1. Trong các hộp cho mỗi bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây. Sau khi bạn thêm từng bản ghi trong ba bản ghi mới đầu tiên, hãy chọn tạo một bản ghi CNAME khác.

  Record Type

  Host

  Points to

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 hour

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 hour

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 hour

  Lưu ý: 

  • Đối với TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

  • Các bản ghi này không áp dụng Exchange, Lynchoặc Skype for Business triển khai hỗn hợp.

 2. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu bản ghi.

Thêm hai bản ghi CNAME dành cho Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365

Quan trọng: 

 • Nếu bạn có Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365, thì bạn cũng phải tạo hai bản ghi CNAME sau đây. Hãy làm theo quy trình mà bạn đã dùng cho bốn bản ghi CNAME khác, nhưng cung cấp các giá trị từ bảng sau đây.

 • (Nếu không có MDM, bạn có thể bỏ qua bước này.)

Record Type

Host

Points to

TTL

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

1 hour

CNAME (Alias)

EnterpriseEnrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

1 hour

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

Trên website cho máy chủ DNS của bạn, hãy chỉnh sửa bản ghi SPF hiện có hoặc tạo một bản ghi TXT mới cho SPF (viết tắt của Khung chính sách người gửi).

Quan trọng: SPF được thiết kế để giúp ngăn chặn giả mạo, nhưng có các kỹ thuật giả mạo SPF không thể bảo vệ chống lại. Để bảo vệ chống lại những mục này, sau khi bạn đã thiết lập SPF, bạn nên cũng cấu hình DKIM và DMARC cho Office 365. Để bắt đầu, hãy xem Sử dụng DKIM để xác thực email gửi đi từ tên miền của bạn trong Office 365. Tiếp theo, hãy xem Sử dụng DMARC để xác thực email trong Office 365.

 1. Trong các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán tập giá trị dưới đây được áp dụng cho tình huống của bạn.

  • Record Type

   Host

   TXT Value

   TTL

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

   Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

   1 hour

  Đối với TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

 2. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu bản ghi.

 3. Để xác thực bản ghi SPF của bạn, hãy sử dụng một trong các công cụ xác thực SPF sau.

Thêm hai bản ghi SRV

Trên website của máy chủ DNS, bạn sẽ tạo hai bản ghi SRV mới, thường là mỗi lần một bản ghi. Tức là, sau khi bạn thêm bản ghi SRV đầu tiên tại website, hãy chọn thao tác tạo một bản ghi SRV khác.

 1. Trong các hộp cho mỗi bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây. (Xem các ghi chú bên dưới cho việc tạo bản ghi SRV khi máy chủ DNS không có tất cả những giá trị này dưới dạng những trường riêng biệt.)

  Record Type

  Name

  Target

  Protocol

  Service

  Priority

  Weight

  Port

  TTL

  SRV (Service)

  @

  (Hoặc để trống, nếu @ không được phép)

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hour

  SRV (Service)

  @

  (Hoặc để trống, nếu @ không được phép)

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hour

  Lưu ý: 

  • Đối với Name: Nếu máy chủ DNS của bạn không cho phép đặt trường này thành @, hãy để trống. Sử dụng cách tiếp cận này chỉ khi máy chủ DNS có các trường riêng biệt cho các giá trị Service và Protocol. Nếu không, hãy xem các ghi chú Service và Protocol dưới đây.

  • Đối với Service và Protocol: Nếu máy chủ DNS không cung cấp những trường này cho bản ghi SRV, bạn phải chỉ định giá trị ServiceProtocol ở dạng giá trị Name của bản ghi. (Lưu ý: Tùy thuộc vào máy chủ DNS của bạn, trường Name có thể mang tên khác, chẳng hạn như: Host, Hostname hoặc Subdomain.) Để thiết lập giá trị kết hợp, bạn cần tạo một chuỗi duy nhất, tách biệt các giá trị bằng dấu chấm.

   Ví dụ: Name: _sip._tls

  • Đối với Priority, WeightPort: Nếu máy chủ DNS của bạn không cung cấp những trường này cho bản ghi SRV thì bạn phải xác định chúng dưới dạng giá trị Target của bản ghi. (Lưu ý: Tùy thuộc vào máy chủ DNS của bạn, trường Target có thể có tên khác, như: Content, IP Address hay Target Host.) Để thiết lập giá trị kết hợp, bạn phải tạo một chuỗi đơn, phân tách các giá trị bằng khoảng trắng và kết thúc bằng một dấu chấm. Các giá trị phải được tích hợp theo thứ tự sau: Priority, Weight, Port, Target.

   Ví dụ: Target: 100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  • Biến thể cho Priority, WeightPort: Một số máy chủ DNS cung cấp riêng biệt một số trường bắt buộc nhưng không phải tất cả. Đối với những site máy chủ DNS này, hãy chỉ định những giá trị không hiển thị riêng biệt dưới dạng một chuỗi kết hợp, theo thứ tự, cho giá trị Target của bản ghi. (Lưu ý: Tùy thuộc vào máy chủ DNS của bạn, trường Target có thể có tên khác, như: Content, IP Address hoặc Target Host.) Để thiết lập giá trị kết hợp, bạn phải tạo một chuỗi đơn cho những trường không hiển thị riêng, phân tách các giá trị bằng khoảng trắng. Các giá trị phải được tích hợp theo thứ tự, bỏ những giá trị chứa các trường riêng: Priority, Weight, Port, Target.

   Ví dụ, khi Priority có một trường riêng biệt, thì chỉ ghép giá trị Weight, Port và Target: Target: 1 443 sipdir.online.lync.com

  • Đối với TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

 2. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi DNS cho Office 365 Germany

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Lưu ý: Bạn sẽ tạo duy nhất một bản ghi trong số hai bản ghi này. TXT là loại bản ghi được ưa dùng, nhưng một số nhà cung cấp lưu trữ DNS không hỗ trợ nó, trong trường hợp này, bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, nơi bạn có thể tạo bản ghi mới.

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi.

 1. Tùy thuộc vào việc bạn đang tạo bản ghi TXT hay bản ghi MX, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn tạo bản ghi TXT, hãy dùng các giá trị này:

   Record Type

   Alias or Host Name

   Value

   TTL

   TXT

   Thực hiện một trong các thao tác sau: Gõ @ hoặc bỏ trống trường hoặc gõ tên miền của bạn.

   Lưu ý: Các máy chủ DNS khác nhau có yêu cầu khác nhau cho trường này.

   MS=msXXXXXXXX

   Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
   Làm thế nào để tìm được giá trị này?

   Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

  • Nếu bạn tạo bản ghi MX, hãy dùng các giá trị này:

   Record Type

   Alias or Host Name

   Value

   Priority

   TTL

   MX

   Nhập @ hoặc tên miền của bạn.

   MS=msXXXXXXXX

   Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
   Làm thế nào để tìm được giá trị này?

   Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX sử dụng cho dòng thư, hãy sử dụng mức độ ưu tiên thấp hơn mức độ ưu tiên của bất kỳ bản ghi MX nào hiện có.

   Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

   Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 2. Lưu bản ghi.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

Thêm bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365. Khi bạn Cập Nhật bản ghi MX cho tên miền của bạn, tất cả email mới cho bất kỳ ai sử dụng tên miền của bạn sẽ ngay đến Office 365. Bất kỳ email nào bạn đã có sẽ duy trì ở máy chủ email hiện tại của bạn, trừ khi bạn quyết định để di chuyển email và liên hệ để Office 365.

Mẹo: Thay vì chuyển tất cả các email công ty của bạn sang Office 365, bạn có thể chỉ dẫn Office 365 email bằng chỉ với một vài địa chỉ email.

Tác vụ

Tìm trang nơi bạn có thể tạo bản ghi cho tên miền của mình.

 1. Đăng nhập vào website của máy chủ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Bản ghi MX bạn sẽ thêm bao gồm một giá trị (giá trị Points to address ) trông giống như thế này: < MX mã thông báo >. mail.protection.outlook.de, trong đó < MX mã thông báo > là một giá trị như MSxxxxxxx.

 1. Trên website của máy chủ DNS của bạn, hãy bấm để tạo một bản ghi MX mới.

  Bây giờ bạn sẽ nhận được thông tin cho bản ghi MX từ Office 365.

 2. Đối với bản ghi MX (trong bước ở trên), hãy sao chép giá trị Trỏ tới địa chỉ.

  Bạn sẽ sử dụng giá trị này trong bản ghi mà bạn sẽ tạo trên site của máy chủ DNS, như được mô tả trong bước tiếp theo.

 3. Trong bản ghi MX mới trên site của máy chủ DNS, hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác theo các giá trị sau:

  • Record Type: MX

  • Priority: Đặt mức ưu tiên của bản ghi MX ở giá trị cao nhất sẵn có, thông thường là 0.

   Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  • Host Name: @

  • Points to Address: Dán giá trị Trỏ tới địa chỉ mà bạn vừa sao chép từ Office 365.

  • TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

 4. Lưu bản ghi.

Loại bỏ mọi bản ghi MX khác.

Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, xóa tất cả.

Thêm ba bản ghi CNAME

Làm theo các bước dưới đây để thêm ba bản ghi CNAME được yêu cầu cho Office 365. Nếu bản ghi CNAME bổ sung được liệt kê trong Office 365, thêm những người đang theo dõi cùng bước chung Hiển thị ở đây.

Trên website của máy chủ DNS, bạn sẽ tạo ba CNAME bản ghi mới, thường là mỗi lần một.

 1. Trong các hộp cho mỗi bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây. Sau khi bạn thêm từng bản ghi trong ba bản ghi mới đầu tiên, hãy chọn tạo một bản ghi CNAME khác.

  Record Type

  Host

  Points to

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover-outlook.office.de

  1 hour

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.skype.de

  1 hour

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.de

  1 hour

  Lưu ý: 

  • Đối với TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

  • Những bản ghi này không áp dụng cho các triển khai Exchange, Lync hay Skype for Business kết hợp.

 2. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu bản ghi.

Thêm hai bản ghi CNAME dành cho Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365

Quan trọng: 

 • Nếu bạn có Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365, thì bạn cũng phải tạo hai bản ghi CNAME sau đây. Hãy làm theo quy trình mà bạn đã dùng cho bốn bản ghi CNAME khác, nhưng cung cấp các giá trị từ bảng sau đây.

 • (Nếu không có MDM, bạn có thể bỏ qua bước này.)

Record Type

Host

Points to

TTL

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.microsoftonline.de

1 hour

CNAME (Alias)

EnterpriseEnrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

1 hour

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

Trên website cho máy chủ DNS của bạn, hãy chỉnh sửa bản ghi SPF hiện có hoặc tạo một bản ghi TXT mới cho SPF (viết tắt của Khung chính sách người gửi).

Quan trọng: SPF được thiết kế nhằm giúp ngăn việc giả mạo nhưng vẫn còn một số kỹ thuật giả mạo mà SPF không thể phòng tránh. Để có thể phòng tránh những kỹ thuật này, sau khi bạn đã thiết lập SPF, bạn cũng nên đặt cấu hình DKIM và DMARC cho Office 365. Để bắt đầu, xem mục Sử dụng DKIM để xác thực email đi được gửi từ miền của bạn trong Office 365. Tiếp theo, hãy xem mục Sử dụng DMARC để xác thực email trong Office 365.

 1. Trong các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán tập giá trị dưới đây được áp dụng cho tình huống của bạn.

  • Record Type

   Host

   TXT Value

   TTL

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.de -all

   Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

   1 hour

  Đối với TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

 2. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu bản ghi.

 3. Để xác thực bản ghi SPF của bạn, hãy sử dụng một trong các công cụ xác thực SPF sau.

Thêm hai bản ghi SRV

Trên website của máy chủ DNS, bạn sẽ tạo hai bản ghi SRV mới, thường là mỗi lần một bản ghi. Tức là, sau khi bạn thêm bản ghi SRV đầu tiên tại website, hãy chọn thao tác tạo một bản ghi SRV khác.

 1. Trong các hộp cho mỗi bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây. (Xem các ghi chú bên dưới cho việc tạo bản ghi SRV khi máy chủ DNS không có tất cả những giá trị này dưới dạng những trường riêng biệt.)

  Record Type

  Name

  Target

  Protocol

  Service

  Priority

  Weight

  Port

  TTL

  SRV (Service)

  @

  (Hoặc để trống, nếu @ không được phép)

  sipdir.online.lync.de

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hour

  SRV (Service)

  @

  (Hoặc để trống, nếu @ không được phép)

  sipfed.online.lync.de

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hour

  Lưu ý: 

  • Đối với Name: Nếu máy chủ DNS của bạn không cho phép đặt trường này thành @, hãy để trống. Sử dụng cách tiếp cận này chỉ khi máy chủ DNS có các trường riêng biệt cho các giá trị Service và Protocol. Nếu không, hãy xem các ghi chú Service và Protocol dưới đây.

  • Đối với Service và Protocol: Nếu máy chủ DNS không cung cấp những trường này cho bản ghi SRV, bạn phải chỉ định giá trị ServiceProtocol ở dạng giá trị Name của bản ghi. (Lưu ý: Tùy thuộc vào máy chủ DNS của bạn, trường Name có thể mang tên khác, chẳng hạn như: Host, Hostname hoặc Subdomain.) Để thiết lập giá trị kết hợp, bạn cần tạo một chuỗi duy nhất, tách biệt các giá trị bằng dấu chấm.

   Ví dụ: Name: _sip._tls

  • Đối với Priority, WeightPort: Nếu máy chủ DNS của bạn không cung cấp những trường này cho bản ghi SRV thì bạn phải xác định chúng dưới dạng giá trị Target của bản ghi. (Lưu ý: Tùy thuộc vào máy chủ DNS của bạn, trường Target có thể có tên khác, như: Content, IP Address hay Target Host.) Để thiết lập giá trị kết hợp, bạn phải tạo một chuỗi đơn, phân tách các giá trị bằng khoảng trắng và kết thúc bằng một dấu chấm. Các giá trị phải được tích hợp theo thứ tự sau: Priority, Weight, Port, Target.

   Ví dụ: Đích: 100 1 443 sipdir.online.lync.de.

  • Biến thể cho Priority, WeightPort: Một số máy chủ DNS cung cấp riêng biệt một số trường bắt buộc nhưng không phải tất cả. Đối với những site máy chủ DNS này, hãy chỉ định những giá trị không hiển thị riêng biệt dưới dạng một chuỗi kết hợp, theo thứ tự, cho giá trị Target của bản ghi. (Lưu ý: Tùy thuộc vào máy chủ DNS của bạn, trường Target có thể có tên khác, như: Content, IP Address hoặc Target Host.) Để thiết lập giá trị kết hợp, bạn phải tạo một chuỗi đơn cho những trường không hiển thị riêng, phân tách các giá trị bằng khoảng trắng. Các giá trị phải được tích hợp theo thứ tự, bỏ những giá trị chứa các trường riêng: Priority, Weight, Port, Target.

   Ví dụ: khi Ưu tiên có một trường riêng biệt thì chỉ ghép giá trị Trọng số, Cổng và Đích: Đích: 1 443 sipdir.online.lync.de

  • Đối với TTL: Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc giá trị tương đương theo phút (60), giây (3600), v.v..

 2. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Xem thêm về cách cập nhật bản ghi DNS

Nếu bạn biết cách Cập Nhật bản ghi DNS tại máy chủ DNS cho tên miền của bạn, sử dụng giá trị DNS Office 365 để sửa bản ghi tại DNS cho tên miền của bạn tự lưu trữ, ví dụ, để thiết lập một bản ghi MX or SPF record. Tìm các giá trị cụ thể để sử dụng bằng cách làm theo các bước sauhoặc xem chúng trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền như khi đi qua nó.

Nếu bạn cần một số trợ giúp tìm hiểu về cách để thêm bản ghi DNS yêu cầu và máy chủ DNS của bạn không được liệt kê trong tạo bản ghi DNS cho Office 365, đầu tiên thu thập thông tin bạn cần để tạo bản ghi DNS cho Office 365. Sau đó dùng các bước chung trong chủ đề này để thiết lập bản ghi DNS cho tên miền của bạn để bạn có thể dùng tên miền của bạn với các dịch vụ Office 365 , chẳng hạn như email.

Nếu bạn không có một website mà bạn sử dụng với tên miền tùy chỉnh của bạn, bạn có thể có Office 365 thiết lập và quản lý bản ghi DNS cho tên miền của bạn thay vì cách thực hiện tất cả thiết lập chính bạn. Tìm hiểu thêm về hai tùy chọn để thiết và quản lý bản ghi DNS cho tên miền tùy chỉnh trong Office 365.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×