Tạo bản ghi DNS tại Asia Registry cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Asia Registry là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là các bản ghi chính để thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Châu á Registry, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền của Tôi, trong hàng cho miền bạn đang thay đổi, hãy chọn tên miền.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Domain Info (Thông tin miền), hãy chọn DNS SETTINGS (CÀI ĐẶT DNS).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Chọn Use Asia Registry Name Servers (Sử dụng máy chủ tên Asia Registry).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Chọn EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (Nâng cao)).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Trong mục ZONE RECORDS (BẢN GHI VÙNG), trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  Loại

  Nội dung

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  AsiaRegistry-BP-Verify-1-1

 8. Chọn ADD (THÊM) để lưu bản ghi, đồng thời cũng tự động thêm một hàng trống mới.

  AsiaRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền của Tôi, trong hàng cho miền bạn đang thay đổi, hãy chọn tên miền.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Thông tin Miền, hãy chọn THIẾT ĐẶT DNS.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Chọn Sử dụng Máy chủ Tên Asia Registry.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Chọn CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (Nâng cao).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Trong mục BẢN GHI VÙNG, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  Loại

  Nội dung

  Mức ưu tiên

  @

  MX

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  AsiaRegistry-BP-Cấu hình-2-1

 8. Chọn THÊM để lưu bản ghi, đồng thời cũng tự động thêm một hàng trống mới.

  AsiaRegistry-BP-Configure-2-2

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong mục Bản ghi MX, hãy xóa một trong số chúng bằng cách chọn biểu tượng Xóa (X) cho bản ghi đó.

  AsiaRegistry-BP-Configure-2-3

 10. Chọn CONFIRM để xác nhận việc xóa của bạn.

  AsiaRegistry-BP-Cấu hình-2-4

 11. Sử dụng các bước tương tự để xóa toàn bộ các bản ghi MX khác, ngoại trừ bản ghi bạn đã tạo trước đó trong quy trình này.

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền của Tôi, trong hàng cho miền bạn đang thay đổi, hãy chọn tên miền.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Thông tin Miền, hãy chọn THIẾT ĐẶT DNS.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Chọn Sử dụng Máy chủ Tên Asia Registry.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Chọn CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (Nâng cao).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong mục ZONE RECORDS, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  Loại

  Nội dung

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-3-1

 8. Chọn THÊM để lưu bản ghi, đồng thời cũng tự động thêm một hàng trống mới.

  AsiaRegistry-BP-Configure-3-2

 9. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trong mục ZONE RECORDS, hãy tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn ADD để hoàn tất bản ghi đó và thêm một hàng trống.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền của Tôi, trong hàng cho miền bạn đang thay đổi, hãy chọn tên miền.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Thông tin Miền, hãy chọn THIẾT ĐẶT DNS.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Chọn Sử dụng Máy chủ Tên Asia Registry.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Chọn CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (Nâng cao).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Trong mục BẢN GHI VÙNG, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  Loại

  Nội dung

  @

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  AsiaRegistry-BP-Configure-4-1

 8. Chọn THÊM để lưu bản ghi, đồng thời cũng tự động thêm một hàng trống mới.

  AsiaRegistry-BP-Cấu hình-4-2

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền của Tôi, trong hàng cho miền bạn đang thay đổi, hãy chọn tên miền.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Thông tin Miền, hãy chọn THIẾT ĐẶT DNS.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Chọn Sử dụng Máy chủ Tên Asia Registry.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Chọn EDIT ZONE RECORDS (Advanced)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Thêm bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong mục ZONE RECORDS, ở các hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  Loại

  Nội dung

  Mức ưu tiên

  _sip._tls

  SRV

  1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  100

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  100

  AsiaRegistry-BP-Cấu hình-5-1

 8. Chọn THÊM để lưu bản ghi, đồng thời cũng tự động thêm một hàng trống mới.

  AsiaRegistry-BP-Cấu hình-5-2

 9. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Vẫn ở trong mục ZONE RECORDS, hãy tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng còn lại trong bảng, rồi lại chọn ADD để hoàn tất bản ghi đó và thêm một hàng trống khác.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×