Tạo bản ghi DNS tại Aabaco Small Business cho Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu doanh nghiệp nhỏ Aabaco là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Aabaco Small Business, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi bạn đã thực hiện trên hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp sự cố với dòng thư hoặc các sự cố khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục các sự cố sau khi thêm miền hoặc bản ghi DNS vào Office 365.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi TXT, chọn Thêm.

 4. Trên trang Thêm Bản ghi TXT, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ:

  Văn bản:

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Bạn phải sử dụng trung tâm quản trị để lấy giá trị này. Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Nhập hoặc dán các giá trị DSN trên trang thêm bản ghi TXT

 5. Chọn Add.

  Bấm Thêm

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác minh.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi bạn đã thực hiện trên hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp sự cố với dòng thư hoặc các sự cố khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục các sự cố sau khi thêm miền hoặc bản ghi DNS vào Office 365.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đi đến Office 365

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi MX, chọn Thêm.

  Bấm Thêm

 4. Trên trang Thêm Bản ghi MX, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  (Chọn giá trị Chọn mức ưu tiên từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ Thư

  Chọn mức ưu tiên

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Nhận của bạn <khóa tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Aabaco-BP-Configure-2-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-2-3

 6. Xóa bỏ bất kỳ bản ghi MX nào khác được liệt kê bằng cách chọn điều khiển xóa (thùng rác) trong cột hành động .

  Aabaco-BP-Configure-2-4

 7. Chọn Delete.

  Aabaco-BP-Configure-2-5

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi A và CNAME, chọn Thêm.

  Aabaco-BP-Configure-3-1

 4. Trên trang Bản ghi A hoặc CNAME, hãy thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Quan trọng: Bạn không cần phải xác định loại bản ghi trong trường hợp này, vì Aabaco Small Business sẽ tự động nhận ra loại như CNAME bằng các giá trị nhập vào nguồnđích trường.

  Nguồn

  Đích

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Aabaco-BP-Configure-3-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-3-3

 6. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trên trang Domain Control Panel , chọn Thêm một lần nữa, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng và sau đó lại chọn Thêm để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi bạn đã thực hiện trên hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp sự cố với dòng thư hoặc các sự cố khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục các sự cố sau khi thêm miền hoặc bản ghi DNS vào Office 365.

Thêm bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có bản ghi đơn SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi TXT, chọn Thêm.

  Aabaco-BP-Configure-4-1

 4. Trên trang Thêm Bản ghi TXT, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ:

  Văn bản:

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Aabaco-BP-Configure-4-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-4-3

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi SRV, chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Aabaco-BP-Configure-5-1

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong mục Thêm Bản ghi SRV, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  Đích

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  _sip._tls

  sipdir.online.lync.com.

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  100

  1

  443

  _sipfederationtls._tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  100

  1

  5061

  Aabaco-BP-Configure-5-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-5-3

 6. Để thêm bản ghi SRV khác:

  Trong mục Thêm Bản ghi SRV, chọn Thêm, tạo một bản ghi bằng các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, rồi lại chọn Thêm để hoàn tất bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi bạn đã thực hiện trên hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp sự cố với dòng thư hoặc các sự cố khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục các sự cố sau khi thêm miền hoặc bản ghi DNS vào Office 365.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×