Tạo bản ghi DNS tại 1&1 Internet cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Thận trọng: 

 • Lưu ý rằng 1 & 1 Internet không cho phép một tên miền để có bản ghi MX và bản ghi CNAME tự động phát hiện mức cao nhất. Điều này giới hạn những cách mà bạn có thể cấu hình Exchange Online cho Office 365. Không có một giải pháp thay thế, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó chỉ nếu bạn đã có trải nghiệm với việc tạo tên miền con tại 1 & 1 Internet.

 • Nếu bất chấp hạn chế dịch vụ này, bạn chọn quản lý bản ghi DNS của mình Office 365 tại 1 & 1 Internet, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là các bản ghi chính để thêm. Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video(Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại 1 & 1 Internet, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 0:42).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 1&1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Chọn Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domain Center, hãy tìm tên miền mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Trong khu vực Add Record, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  Tiền tố

  Giá trị Tên

  TXT

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  1&1-BP-Xác nhận-1-1

 7. Chọn Save.

  1&1-BP-Verify-1-2

 8. Chọn Save.

  1&1-BP-Verify-1-3

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  1&1-BP-Cấu hình-3-16

 10. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 3:22).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 1&1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Chọn Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domain Center, hãy tìm tên miền mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Trong mục Bản ghi MX, trong khu vực Mail Exchanger (Bản ghi MX), chọn Máy chủ thư khác.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Cấu hình-2-1

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào đã được liệt kê, hãy xóa từng bản ghi đó bằng cách chọn bản ghi, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  (Nếu không có bản ghi MX nào được liệt kê, hãy tiếp tục đi tới bước tiếp theo.)

  1&1-BP-Cấu hình-2-2

 7. Trong các hộp cho bản ghi MX 1, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  MX 1

  Priority

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  1&1-BP-Cấu hình-2-3

 8. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Cấu hình-2-4

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  1&1-BP-Cấu hình-3-16

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

1&1 Internet yêu cầu thực hiện giải pháp thay thế để bạn có thể sử dụng bản ghi MX cùng với bản ghi CNAME được các dịch vụ email Office 365 yêu cầu. Giải pháp thay thế này yêu cầu bạn phải tạo một tập các tên miền con tại 1&1 Internet, rồi gán chúng vào bản ghi CNAME.

Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn có ít nhất hai tên miền con sẵn dùng trước khi bắt đầu thủ tục này. Chúng tôi khuyên bạn chỉ thực hiện giải pháp này nếu bạn đã có kinh nghiệm trong việc tạo tên miền con tại 1&1 Internet.

Các bản ghi CNAME cơ bản

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 3:57).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 1&1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Chọn Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domain Center , tìm tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn Quản lý tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-0

  Bây giờ, bạn sẽ tạo hai tên miền con và đặt giá trị Alias cho từng tên miền con.

  (Đây là bắt buộc vì 1 & 1 Internet hỗ trợ chỉ có một bản ghi CNAME mức cao nhất, nhưng Office 365 đòi hỏi phải có một vài bản ghi CNAME.)

  Trước tiên, bạn sẽ phải tạo tên miền con Tự động phát hiện.

 4. Trong mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-1

 5. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Cấu hình-3-2

 6. Chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-3

 7. Trong mục Tổng quan Tên miền con, hãy định vị tên miền con autodiscover mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  1&1-BP-Configure-3-4

 8. Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

  1&1-BP-Cấu hình-3-5

 9. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

  1&1-BP-Cấu hình-3-6

 10. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Cấu hình-3-7

 11. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết.

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Chọn Save.

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  1&1-BP-Cấu hình-3-16

  Giờ thì bạn sẽ tạo tên miền con thứ hai.

 14. Trong mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-9

 15. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Cấu hình-3-10

 16. Chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-11

 17. Trong mục Tổng quan Tên miền con, tìm tên miền con msoid mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  1&1-BP-Cấu hình-3-12

 18. Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

  1&1-BP-Cấu hình-3-13

 19. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết.

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Chọn Save.

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  1&1-BP-Cấu hình-3-16

Bản ghi CNAME bổ sung

Các bản ghi CNAME bổ sung được tạo theo thủ tục sau hỗ trợ các dịch vụ Skype for Business Online. Bạn sẽ triển khai các bước tương tự mà bạn đã sử dụng để tạo hai bản ghi CNAME bạn đã tạo.

 1. Tạo tên miền con thứ ba (Lyncdiscover).

  Trên mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

 2. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Chọn Tạo Tên miền con.

 4. Trên trang Trung tâm Miền, chọn Quản lý Tên miền con.

 5. Trong mục Tổng quan Tên miền con, tìm tên miền con lyncdiscover mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

 6. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

 7. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết, rồi chọn Lưu.

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

 10. Tạo tên miền con thứ tư (SIP):

  Trong mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

 11. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Chọn Tạo Tên miền con.

 13. Trên trang Trung tâm Miền, chọn Quản lý Tên miền con.

 14. Trong mục Tổng quan Tên miền con, tìm tên miền con sip mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

 15. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

 16. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết, rồi chọn Lưu.

 18. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

Bản ghi CNAME cần thiết cho MDM

Quan trọng: Hãy làm theo thủ tục mà bạn đã sử dụng cho bốn bản ghi CNAME còn lại nhưng cung cấp các giá trị từ bảng sau.

Create Subdomain

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 5:09).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 1&1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Chọn Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domain Center, hãy tìm tên miền mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Trong khu vực Add Record, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  Tiền tố

  Giá trị Tên

  TXT

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Bản ghi TXT

 7. Chọn Save.

  Thêm bản ghi

 8. Chọn Save.

  Lưu bản ghi

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  1&1-BP-Cấu hình-3-16

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 5:51).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 1&1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Chọn Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domain Center, hãy tìm tên miền mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong khu vực Thêm Bản ghi, ở các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn các giá trị TypeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  Dịch vụ

  Protocol

  Name

  Host

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Để trống trường này.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 giờ)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Để trống trường này.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 giờ)

  1&1-BP-Cấu hình-5-1

 7. Chọn Save.

  1&1-BP-Cấu hình-5-2

 8. Chọn Save.

  1&1-BP-Cấu hình-5-3

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  1&1-BP-Cấu hình-3-16

 10. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

  Trong khu vực Thêm Bản ghi, hãy tạo bản ghi bằng các giá trị từ hàng khác trong bảng, rồi chọn lại Thêm, Lưu để hoàn tất bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×