Tạo bản ghi DNS tại 1&1 Internet cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Thận trọng: 

 • Lưu ý rằng 1 & 1 Internet không cho phép một tên miền để có bản ghi MX và bản ghi CNAME tự động phát hiện mức cao nhất. Điều này giới hạn những cách mà bạn có thể cấu hình Exchange Online cho Office 365. Không có một giải pháp thay thế, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó chỉ nếu bạn đã có trải nghiệm với việc tạo tên miền con tại 1 & 1 Internet.

 • Nếu bất chấp này giới hạn dịch vụ bạn chọn quản lý bản ghi DNS cho Office 365 của mình tại 1 & 1 Internet, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập DNS bản ghi cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là các bản ghi chính để thêm. Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video(Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại 1 & 1 Internet, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 0:42).

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại 1 & 1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Chọn Manage domains.

 3. Trên trang Domain Center , tìm tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

 5. Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

 6. Trong khu vực Add Record, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Type

  Prefix

  Name Value

  TXT

  (Để trống trường này)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

 7. Chọn Save.

 8. Chọn lưu lại.

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

 10. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 3:22).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại 1 & 1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Chọn Manage domains.

 3. Trên trang Domain Center, hãy tìm tên miền mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

 5. Trong mục Bản ghi MX, trong khu vực Mail Exchanger (Bản ghi MX), chọn Máy chủ thư khác.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Cấu hình-2-1

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào đã được liệt kê, hãy xóa từng bản ghi đó bằng cách chọn bản ghi, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  (Nếu không có bản ghi MX nào được liệt kê, hãy tiếp tục đi tới bước tiếp theo.)

  1&1-BP-Cấu hình-2-2

 7. Trong các hộp cho bản ghi MX 1, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  MX 1

  Priority

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Nhận < miền-khóa > từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  1&1-BP-Cấu hình-2-3

 8. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  1&1-BP-Cấu hình-2-4

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Có trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

1 & 1 Internet cần có một giải pháp thay thế để rằng bạn có thể dùng bản ghi MX cùng với các bản ghi CNAME được yêu cầu cho các dịch vụ email Office 365. Giải pháp thay thế này yêu cầu bạn tạo một tập hợp các tên miền con tại 1 & 1 Internet và gán chúng cho bản ghi CNAME.

Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn có ít nhất hai tên miền con sẵn dùng trước khi bắt đầu thủ tục này. Chúng tôi khuyên bạn chỉ thực hiện giải pháp này nếu bạn đã có kinh nghiệm trong việc tạo tên miền con tại 1&1 Internet.

Các bản ghi CNAME cơ bản

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 3:57).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại 1 & 1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Chọn Manage domains.

 3. Trên trang Domain Center , tìm tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn Quản lý tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-0

  Bây giờ, bạn sẽ tạo hai tên miền con và đặt giá trị Alias cho từng tên miền con.

  (Đây là bắt buộc vì 1 & 1 Internet hỗ trợ chỉ có một bản ghi CNAME mức cao nhất, nhưng Office 365 đòi hỏi phải có một vài bản ghi CNAME.)

  Trước tiên, bạn sẽ phải tạo tên miền con Tự động phát hiện.

 4. Trong mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-1

 5. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Cấu hình-3-2

 6. Chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-3

 7. Trong mục Tổng quan Tên miền con, hãy định vị tên miền con autodiscover mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  1&1-BP-Configure-3-4

 8. Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

  1&1-BP-Cấu hình-3-5

 9. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

  1&1-BP-Cấu hình-3-6

 10. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Cấu hình-3-7

 11. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết.

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Chọn Save.

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Có trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

  Giờ thì bạn sẽ tạo tên miền con thứ hai.

 14. Trong mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-9

 15. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Cấu hình-3-10

 16. Chọn Tạo Tên miền con.

  1&1-BP-Cấu hình-3-11

 17. Trong mục Tổng quan Tên miền con, tìm tên miền con msoid mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  1&1-BP-Cấu hình-3-12

 18. Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

  1&1-BP-Cấu hình-3-13

 19. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết.

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Chọn Save.

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Có trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

Bản ghi CNAME bổ sung

Các bản ghi CNAME bổ sung được tạo trong bật thủ tục sau đây Skype for Business Online dịch vụ. Bạn sẽ sử dụng các bước tương tự mà bạn đã dùng để tạo hai bản ghi CNAME bạn đã tạo.

 1. Tạo tên miền con thứ ba (Lyncdiscover).

  Trên mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

 2. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Chọn Tạo Tên miền con.

 4. Trên trang Trung tâm Miền, chọn Quản lý Tên miền con.

 5. Trong mục Tổng quan Tên miền con, tìm tên miền con lyncdiscover mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

 6. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

 7. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết, rồi chọn Lưu.

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

 10. Tạo tên miền con thứ tư (SIP):

  Trong mục Tổng quan Tên miền con, chọn Tạo Tên miền con.

 11. Trong hộp Tạo Tên miền con cho tên miền con mới, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Create Subdomain từ bảng sau. (Bạn sẽ thêm giá trị Alias ở bước sau.)

  Create Subdomain

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Chọn Tạo Tên miền con.

 13. Trên trang Trung tâm Miền, chọn Quản lý Tên miền con.

 14. Trong mục Tổng quan Tên miền con, tìm tên miền con sip mà bạn vừa mới tạo, rồi chọn điều khiển Panen (v) cho tên miền con đó.

  Trong khu vực Thiết đặt Tên miền con, chọn Chỉnh sửa Thiết đặt DNS.

 15. Trong mục Bản ghi A/AAAA (Địa chỉ IP), trong khu vực Địa chỉ IP (Bản ghi A), chọn CNAME.

 16. Trong hộp Biệt danh:, hãy chỉ nhập hoặc sao chép và dán giá trị Alias từ bảng sau.

  Create Subdomain

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Chọn hộp kiểm cho tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi đã biết, rồi chọn Lưu.

 18. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

Bản ghi CNAME cần thiết cho MDM

Quan trọng: Hãy làm theo thủ tục mà bạn đã sử dụng cho bốn bản ghi CNAME còn lại nhưng cung cấp các giá trị từ bảng sau.

Create Subdomain

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có bản ghi đơn SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trongcông cụ kiểm soát SPF.

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 5:09).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại 1 & 1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Chọn Manage domains.

 3. Trên trang Domain Center , tìm tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

 5. Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

 6. Trong khu vực Add Record, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  Tiền tố

  Giá trị Tên

  TXT

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Bản ghi TXT

 7. Chọn Save.

  Thêm bản ghi

 8. Chọn Save.

  Lưu bản ghi

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Có trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 5:51).

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký với 1und1.de, đăng nhập ở đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại 1 & 1 Internet bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Chọn Manage domains.

 3. Trên trang Domain Center , tìm tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn điều khiển Panel (v) cho tên miền đó.

 4. Trong khu vực Domain Settings, chọn Edit DNS Settings.

 5. Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong khu vực Thêm Bản ghi, ở các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn các giá trị TypeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  Dịch vụ

  Protocol

  Name

  Host

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Để trống trường này.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 giờ)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Để trống trường này.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 giờ)

  1&1-BP-Cấu hình-5-1

 7. Chọn Save.

  1&1-BP-Cấu hình-5-2

 8. Chọn Save.

  1&1-BP-Cấu hình-5-3

 9. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Có trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

 10. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong mục TXT và Bản ghi SRV, chọn Thêm Bản ghi.

  Trong khu vực Thêm Bản ghi, hãy tạo bản ghi bằng các giá trị từ hàng khác trong bảng, rồi chọn lại Thêm, Lưu để hoàn tất bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×