Tạo bản ghi DNS tại đền đa phương tiện cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu đền đa phương tiện là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại đa phương tiện đền, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Giảm giá trị TTL

Theo mặc định, đa phương tiện đền sử dụng một TTL 43200 giây (12 giờ). Để tăng tốc quá trình xác thực Office 365, chúng tôi khuyên TTL thiết đặt thành 3600 (1 giờ). Vì đa phương tiện đền không hỗ trợ tùy ý các giá trị TTL, dùng quy trình sau để giảm TTL trong khoảng thời gian cần thiết để xác nhận bản ghi DNS cho Office 365 của bạn. Bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần, bắt đầu quy trình xác thực.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

 5. Trên trang Sửa Zone , trong phần Hành động vùng bổ sung , chọn Dưới TTL.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MediaTemple-BP-cấu hình-1-6

 6. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-cấu hình-1-7

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trên trang Panel điều khiển cho tên miền của bạn, trong phần DNS & Zone Files , chọn Edit DNS Zone File.

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

 6. Trong phần Thêm bản ghi DNS tùy chỉnh , trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Name

  TTL

  Type

  Data

  (Để trống trường này.)

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

 7. Chọn Save Changes.

 8. Chọn OK.

 9. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

 5. Trên trang Sửa Zone , trong phần Zone Records , chọn + Thêm hàng.

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type (Loại) từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  MX

  10 < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com.

  10 là giá trị ưu tiên MX. Thêm nó vào đầu của giá trị MX, phân tách từ số dư của giá trị bằng dấu cách.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: 

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong phần MX records , hãy xóa chúng bằng cách chọn biểu tượng xóa cho từng.

  Quan trọng: Xóa bỏ tất cả các bản ghi MX khác ngoại trừ mà bạn đã tạo trong quy trình này.

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-3

 10. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-4

 11. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

Thêm bốn bản ghi CNAME được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

 5. Trên trang Sửa Zone , trong phần Zone Records , chọn + Thêm hàng.

 6. Thêm đầu tiên trong bốn bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  autodiscover

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  MediaTemple-BP-cấu hình-3-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-3-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Thêm bản ghi CNAME ba khác.

  Trong phần Zone Records , chọn + Thêm hàng, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó chọn lại Lưu thay đổiOK để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn tạo được tất cả bốn bản ghi CNAME.

 10. Quan trọng: 

  • Nếu bạn quản lý thiết bị di động (MDM) cho Office 365, thì bạn phải tạo hai bản ghi CNAME bổ sung. Làm theo quy trình mà bạn đã dùng cho bốn bản ghi CNAME khác, nhưng cung cấp các giá trị từ bảng sau đây.

  • (Nếu bạn không có MDM, bạn có thể bỏ qua bước này.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  enterpriseregistration

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  MediaTemple-BP-cấu hình-4-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-4-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  _sip._tls

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  _sipfederationtls._tcp

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  MediaTemple-BP-cấu hình-5-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-5-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong phần Zone Records , chọn + Thêm hàng, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó chọn lại Lưu thay đổiOK để hoàn thành bản ghi thứ hai.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×