Tạo bản ghi DNS tại đền đa phương tiện cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu đền đa phương tiện là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại đa phương tiện đền, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Giảm giá trị TTL

Theo mặc định, đa phương tiện đền sử dụng một TTL 43200 giây (12 giờ). Để tăng tốc quá trình xác thực Office 365, chúng tôi khuyên TTL thiết đặt thành 3600 (1 giờ). Vì đa phương tiện đền không hỗ trợ tùy ý các giá trị TTL, dùng quy trình sau để giảm TTL trong khoảng thời gian cần thiết để xác nhận bản ghi DNS cho Office 365 của bạn. Bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần, bắt đầu quy trình xác thực.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  MediaTemple-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

  MediaTemple-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  MediaTemple-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

  MediaTemple-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Sửa Zone , trong phần Hành động vùng bổ sung , chọn Dưới TTL.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MediaTemple-BP-cấu hình-1-6

 6. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-cấu hình-1-7

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  MediaTemple-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

  MediaTemple-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  MediaTemple-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

  MediaTemple-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

  MediaTemple-BP-Configure-1-5

 6. Trong mục Add a custom DNS record (Thêm bản ghi DNS tùy chỉnh), trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  (Chọn giá trị Type (Loại) từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  MediaTemple-BP-Verify-1-1

 7. Thay đổi Save Changes (Lưu Thay đổi).

  MediaTemple-BP-Verify-1-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  MediaTemple-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

  MediaTemple-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  MediaTemple-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

  MediaTemple-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

  MediaTemple-BP-Configure-1-5

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type (Loại) từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  MX

  10 < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com.

  10 là giá trị ưu tiên MX. Thêm nó vào đầu của giá trị MX, phân tách từ số dư của giá trị bằng dấu cách.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong phần MX records , hãy xóa chúng bằng cách chọn biểu tượng xóa cho từng.

  Quan trọng: Xóa bỏ tất cả các bản ghi MX khác ngoại trừ mà bạn đã tạo trong quy trình này.

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-3

 10. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-2-4

 11. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

Trở về đầu trang

Thêm bốn bản ghi CNAME được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  MediaTemple-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

  MediaTemple-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  MediaTemple-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

  MediaTemple-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

  MediaTemple-BP-Configure-1-5

 6. Thêm đầu tiên trong bốn bản ghi CNAME.

  Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type (Loại) từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  autodiscover

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  MediaTemple-BP-cấu hình-3-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-3-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Thêm bản ghi CNAME ba khác.

  Trong phần Zone Records , chọn + Thêm hàng, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó chọn lại Lưu thay đổiOK để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn tạo được tất cả bốn bản ghi CNAME.

 10. Quan trọng: 

  • Nếu bạn có Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365, thì bạn cũng phải tạo hai bản ghi CNAME sau đây. Hãy làm theo quy trình mà bạn đã dùng cho bốn bản ghi CNAME khác, nhưng cung cấp các giá trị từ bảng sau đây.

  • (Nếu không có MDM, bạn có thể bỏ qua bước này.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  enterpriseregistration

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  MediaTemple-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

  MediaTemple-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  MediaTemple-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

  MediaTemple-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

  MediaTemple-BP-Configure-1-5

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  MediaTemple-BP-cấu hình-4-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-4-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Media Temple bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  MediaTemple-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang SERVICES (DỊCH VỤ), hãy chọn List All Domains (Liệt kê Tất cả Miền).

  MediaTemple-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Domains (Miền), hãy tìm tên miền mà bạn đang cập nhật, rồi chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  MediaTemple-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Control Panel (Panel Điều khiển) cho miền của bạn, trong mục DNS & Zone Files (Tệp Vùng & DNS), hãy chọn Edit DNS Zone File (Chỉnh sửa Tệp Vùng DNS).

  MediaTemple-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Edit Zone (Chỉnh sửa Vùng), trong mục Zone Records (Bản ghi Vùng), hãy chọn + Add Row (+ Thêm Hàng).

  MediaTemple-BP-Configure-1-5

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  _sip._tls

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  _sipfederationtls._tcp

  (Không thể thay đổi giá trị này.)

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  MediaTemple-BP-cấu hình-5-1

 7. Chọn Save Changes.

  MediaTemple-BP-cấu hình-5-2

 8. Chọn OK.

  MediaTemple-BP-Configure-1-8

 9. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong phần Zone Records , chọn + Thêm hàng, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó chọn lại Lưu thay đổiOK để hoàn thành bản ghi thứ hai.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×