Tạo báo cáo hoặc phiếu ghi điểm (SharePoint Server)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tạo, chia sẻ hoặc truy nhập nhiều báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển được lưu trữ trong vị trí trung tâm, chẳng hạn như một site Trung tâm nghiệp vụ thông minh.

Lưu ý: Thông tin trong bài viết này áp dụng cho SharePoint Server và không Office 365. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về nghiệp vụ thông minh trong Office 365, hãy xem chức năng nghiệp vụ thông minh trong Excel và Office 365.

Làm thế nào để tôi tạo một báo cáo hoặc phiếu ghi điểm?

Tùy thuộc vào cách thức môi trường của bạn được cấu hình, bạn thường có thể có nhiều công cụ sẵn dùng để tạo và phát hành nội dung nghiệp vụ thông minh (BI). Ví dụ, bạn sẽ thường có Excel Services và sẵn sàng để sử dụng dịch vụ Visio. Bạn cũng có thể có dịch vụ PerformancePoint sẵn dùng để tạo, phát hành và chia sẻ báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển trong tổ chức của bạn.

Để tạo báo cáo hoặc phiếu ghi điểm, thông thường bạn sẽ phải thực hiện các bước sau đây:

  1. Xác định xem bạn muốn hiện thông tin nào trong báo cáo hoặc phiếu ghi điểm.

  2. Xác định nguồn dữ liệu mà bạn muốn dùng. Đảm bảo rằng bạn (và những người sẽ sử dụng báo cáo hoặc phiếu ghi điểm) sẽ có quyền truy nhập vào dữ liệu.

    Bạn có thể liên hệ với người quản trị SharePoint để được trợ giúp với nguồn dữ liệu và quyền của người dùng.

  3. Chọn công cụ tạo báo cáo mà bạn muốn dùng.

    Bạn có thể chọn từ nhiều công cụ, bao gồm Excel, PerformancePoint Dashboard Designer, Visio, và nhiều hơn nữa.

  4. Tạo báo cáo, và lưu nó vào một site chẳng hạn như một site Trung tâm nghiệp vụ thông minh.

    Hãy xem một trung tâm nghiệp vụ thông minh là gì? để biết thêm thông tin.

Tôi có thể dùng công cụ nào để tạo báo cáo?

Bạn có thể chọn từ nhiều công cụ tạo báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển mà bạn có thể phát hành lên SharePoint site.

Ứng dụng

Chức năng

Tìm hiểu thêm ở đây

Excel và Excel Services

Tạo báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển với Excel. Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu và sau đó tạo nhiều biểu đồ và bảng. Thêm bộ lọc, chẳng hạn như slicer và điều khiển đường thời gian để trang tính, và sử dụng tính năng như khám phá nhanh để xem thông tin thêm về một giá trị cụ thể trong báo cáo.

Nếu Excel Services được cấu hình trong môi trường của bạn, sau đó bạn có thể phát hành sổ làm việc có thể được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt. Tùy thuộc vào các nguồn dữ liệu được sử dụng, mọi người có thể làm mới dữ liệu để xem thông tin mới nhất.

PowerPivot

PowerPivot trong Excel cho phép bạn tạo mô hình dữ liệu lớn, nhiều bảng có thể có mối quan hệ phức tạp và cấu trúc phân cấp.

Power View

Power View trong Excel cho phép bạn tạo tập hợp-up và bảng điều khiển sẵn sàng để trình bày, tương tác. Dạng xem Power View dùng nguồn dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như một mô hình dữ liệu mà bạn có thể tạo trong Excel.

Trình thiết kế Bảng điều khiển PerformancePoint

Nếu tổ chức của bạn đang dùng SharePoint Server, sau đó bạn có thể có sẵn PerformancePoint Services được cấu hình để bạn dùng.

Trình thiết kế bảng điều khiển PerformancePoint cho phép bạn tạo bảng điều khiển mang lại cùng một loạt các báo cáo, bao gồm phiếu ghi điểm PerformancePoint và báo cáo, Excel Services báo cáo, và báo cáo SQL Server Reporting Services, ở một vị trí duy nhất. Bạn có thể tạo phiếu điểm mạnh mẽ chứa nâng cao chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và thêm bộ lọc bảng điều khiển có thể dùng lại toàn bộ các trang trong một bảng điều khiển và qua nhiều bảng điều khiển.

Visio và Visio Services

Visio giúp dễ dàng tạo sơ đồ kết nối dữ liệu, chẳng hạn như sơ đồ cơ sở hạ tầng mạng lưới, biểu đồ tổ chức, sơ đồ sàn v.v.

Nếu Visio Services được cấu hình, sau đó bạn có thể phát hành bản vẽ Visio lên SharePoint Server nơi họ có thể được chia sẻ trong một vị trí trung tâm như trang Trung tâm nghiệp vụ thông minh.

SQL Server Reporting Services

Báo cáo dịch vụ giúp bạn tạo và chia sẻ một loạt các báo cáo mạnh mẽ, bao gồm bản đồ tương tác, biểu đồ bong bóng, đo, bảng và dạng xem khác. Công cụ tạo báo cáo dịch vụ báo cáo bao gồm Power View (khởi động từ SharePoint Server), thiết kế báo cáo và trình lập báo cáo.

Chủ đề Liên quan

Nghiệp vụ Thông minh trong Excel và Excel Services (SharePoint Server 2013)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×