Tạo bài kiểm tra bằng Microsoft Forms

Tạo bài kiểm tra bằng Microsoft Forms

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Là một giáo dục, bạn có thể sử dụng Microsoft Forms để đánh giá nhanh tiến độ học viên và nhận được phản hồi theo thời gian thực thông qua việc sử dụng các câu đố mà bạn thiết kế và chia sẻ với lớp học của mình.

Bạn có thể tạo bài kiểm tra với các câu hỏi cần hoàn thành, Hiển thị gợi ý câu hỏi, và thậm chí Hiển thị các điểm và phản hồi của học viên sau khi hoàn thành bài kiểm tra, tạo ra trải nghiệm tìm hiểu tương tác hơn cho học viên của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Microsoft Forms cũng bao gồm phân tích phong phú, trong thời gian thực, cung cấp thông tin tóm tắt cho giảng viên cũng như kết quả cho từng học viên. Bạn có thể xuất kết quả bài kiểm tra sang Microsoft Excel để phân tích sâu hơn.

Mẹo: Bạn đang tạo một cuộc khảo sát, bỏ phiếu hoặc loại biểu mẫu khác? Bắt đầu tại đây.

 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy đi đến Forms.Office.com.

 2. Đăng nhập bằng thông tin xác thực Office 365 trường học của bạn, chứng danh công việc Office 365 hoặc tài khoản Microsoft (Hotmail, Live, hoặc Outlook.com).

 3. Bên dưới biểu mẫu của tôi, bấm vào bài kiểm tra mới để bắt đầu tạo bài kiểm tra của bạn.

  Tạo biểu mẫu bài kiểm tra mới

 4. Nhập tên cho bài kiểm tra của bạn. Bạn cũng có thể nhập một chú thích tùy chọn cho bài kiểm tra của mình.

  Lưu ý: Tên bài kiểm tra có thể chứa tối đa 90 ký tự và chú thích có thể chứa tối đa 1.000 ký tự.

  Tên và chú thích đã nhập cho một bài kiểm tra mới

 5. Bấm thêm câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào bài kiểm tra. Chọn từ các câu hỏi lựa chọn, văn bản, đánh giáhoặc ngày . Bạn cũng có thể bấm Thêm Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn xếp hạng, Likerthoặc điểm số net promoter®các câu hỏi.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

  Lưu ý: Bài kiểm tra của bạn được tự động lưu trong khi bạn tạo nó.

 6. Nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi trong bài kiểm tra được hiển thị với các tùy chọn có đánh dấu câu trả lời chính xác.

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn hơn? Bấm vào Thêm Tùy chọn để thêm nhiều lựa chọn hơn hai lựa chọn mặc định. Bấm vào nút hộp kiểm Câu trả lời Chính xác bên cạnh mỗi câu trả lời chính xác. Để loại bỏ một lựa chọn, hãy bấm vào nút thùng rác cạnh lựa chọn đó. Bạn cũng có thể chọn để tạo một câu hỏi bắt buộc hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho một câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở cuối câu hỏi.

  Mẹo: Bấm vào thiết đặt khác cho câu hỏi Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn phụ đề để thêm phụ đề cho câu hỏi.

  Nhập một số vào hộp văn bản trỏ để gán một giá trị điểm cho câu trả lời chính xác cho câu hỏi bài kiểm tra.

 7. Bấm vào nút thư bên cạnh các lựa chọn nếu bạn muốn hiển thị thông báo tùy chỉnh cho học viên của bạn chọn lựa chọn đó là câu trả lời của họ.

  Câu hỏi trong bài kiểm tra được hiển thị với văn bản câu trả lời chính xác bên cạnh hai câu trả lời chính xác

 8. Để hiển thị công thức toán học, hãy bấm thiết đặt khác cho câu hỏi Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn toán học.

  Tùy chọn phụ đề, xáo trộn và toán học

  Bấm vào mỗi hộp văn bản câu hỏi và bây giờ Microsoft Forms Hiển thị các tùy chọn công thức toán học khác nhau để bạn sử dụng trong bài kiểm tra của bạn.

  Bàn phím toán học dành cho công thức toán học

 9. Một số công thức toán học sẽ kích hoạt câu trả lời tự động.

  Kết quả được đề xuất cho công thức toán học

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm nó dưới dạng lựa chọn.

 10. Bấm thêm câu hỏi để thêm câu hỏi thêm vào bài kiểm tra của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm vào các mũi tên Lên hoặc Xuống ở bên phải mỗi câu hỏi. Đối với các câu hỏi văn bản, hãy chọn tùy chọn trả lời dài nếu bạn muốn hiển thị hộp văn bản lớn hơn trên bài kiểm tra.

  Mẹo: Để sao chép một câu hỏi, hãy chọn câu hỏi đó, rồi bấm vào nút Sao chép Câu hỏi ở góc trên bên phải.

 11. Bấm xem trước ở phía trên cùng của cửa sổ thiết kế để xem bài kiểm tra của bạn trông như thế nào trên máy tính hoặc thiết bị di động. Để kiểm tra bài kiểm tra của bạn, hãy nhập câu trả lời cho câu hỏi bài kiểm tra ở chế độ xem trước, rồi bấm vào gửi.

  Bài kiểm tra toán được hiển thị trong chế độ xem trước trên thiết bị di động

  Bấm vào quay lại khi bạn đã hoàn tất xem trước hoặc thử nghiệm bài kiểm tra của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Mở sổ ghi chép mà bạn muốn chèn bài kiểm tra.

 3. Trên tab Chèn, chọn Biểu mẫu.

  Tùy chọn chèn biểu mẫu trong OneNote cho web

  Lưu ý: Nút biểu mẫu chỉ sẵn dùng cho Office 365 Education và người dùng thương mại của Office 365. Để truy nhập các biểu mẫu trong OneNote dành cho web, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 4. Pa nen Biểu mẫu cho OneNote sẽ mở ra và neo vào bên phải sổ tay OneNote của bạn.

  Biểu mẫu cho Pa-nen OneNote trong OneNote cho web
 5. Bấm vào Đăng nhập.

 6. Khi bạn thấy thông báo, các biểu mẫu cho OneNote muốn hiển thị một cửa sổ mới, hãy bấm cho phép.

 7. Trong bảng biểu mẫu cho OneNote , giờ đây bạn sẽ thấy một danh sách các câu đố và biểu mẫu bạn đã tạo.

  Biểu mẫu cho Pa-nen OneNote trong OneNote cho web
 8. Bên dưới biểu mẫu của tôi, bấm vào bài kiểm tra mới để bắt đầu tạo bài kiểm tra của bạn. Một cửa sổ mới sẽ mở ra bằng một bài kiểm tra trống và tiêu đề mặc định ("chưa có tên quiz").

 9. Nhập tên cho bài kiểm tra của bạn. Bạn cũng có thể nhập một chú thích tùy chọn cho bài kiểm tra của mình.

  Lưu ý: Tên bài kiểm tra có thể chứa tối đa 90 ký tự và chú thích có thể chứa tối đa 1.000 ký tự.

  Tên và chú thích đã nhập cho một bài kiểm tra mới

 10. Bấm thêm câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào bài kiểm tra. Chọn từ các câu hỏi lựa chọn, văn bản, đánh giáhoặc ngày . Bạn cũng có thể bấm vào xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn và chọn xếp hạng, Likerthoặc điểm số net promoter® các câu hỏi.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

  Lưu ý: Bài kiểm tra của bạn được tự động lưu trong khi bạn tạo nó.

 11. Đối với các câu hỏi lựa chọn, hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi trong bài kiểm tra được hiển thị với các tùy chọn có đánh dấu câu trả lời chính xác.

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn hơn? Bấm vào Thêm Tùy chọn để thêm nhiều lựa chọn hơn hai lựa chọn mặc định. Bấm vào nút hộp kiểm Câu trả lời Chính xác bên cạnh mỗi câu trả lời chính xác. Để loại bỏ một lựa chọn, hãy bấm vào nút thùng rác cạnh lựa chọn đó. Bạn cũng có thể chọn để tạo một câu hỏi bắt buộc hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho một câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở cuối câu hỏi.

  Mẹo: Bấm vào thiết đặt khác cho câu hỏi Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn phụ đề để thêm phụ đề cho câu hỏi.

  Nhập một số vào hộp văn bản trỏ để gán một giá trị điểm cho câu trả lời chính xác cho câu hỏi bài kiểm tra.

 12. Bấm vào nút thư bên cạnh các lựa chọn nếu bạn muốn hiển thị thông báo tùy chỉnh cho học viên của bạn chọn lựa chọn đó là câu trả lời của họ.

  Câu hỏi trong bài kiểm tra được hiển thị với văn bản câu trả lời chính xác bên cạnh hai câu trả lời chính xác

 13. Để hiển thị công thức toán học, hãy bấm thiết đặt khác cho câu hỏi Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn bấm vào toán học.

  Tùy chọn phụ đề, xáo trộn và toán học

  Bấm vào mỗi hộp văn bản câu hỏi và bây giờ Microsoft Forms Hiển thị các tùy chọn công thức toán học khác nhau để bạn sử dụng trong bài kiểm tra của bạn.

  Bàn phím toán học dành cho công thức toán học

 14. Một số công thức toán học sẽ kích hoạt câu trả lời tự động.

  Kết quả được đề xuất cho công thức toán học

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm nó dưới dạng lựa chọn.

 15. Bấm thêm câu hỏi để thêm câu hỏi thêm vào bài kiểm tra của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm vào các mũi tên Lên hoặc Xuống ở bên phải mỗi câu hỏi. Đối với các câu hỏi văn bản, hãy chọn tùy chọn trả lời dài nếu bạn muốn hiển thị hộp văn bản lớn hơn trên bài kiểm tra.

  Mẹo: Để sao chép một câu hỏi, hãy chọn câu hỏi đó, rồi bấm vào nút Sao chép Câu hỏi ở góc trên bên phải.

 16. Bấm xem trước ở phía trên cùng của cửa sổ thiết kế để xem bài kiểm tra của bạn trông như thế nào trên máy tính hoặc thiết bị di động. Để kiểm tra bài kiểm tra của bạn, hãy nhập câu trả lời cho câu hỏi bài kiểm tra ở chế độ xem trước, rồi bấm vào gửi.

  Bài kiểm tra toán được hiển thị trong chế độ xem trước trên thiết bị di động

  Bấm vào quay lại khi bạn đã hoàn tất xem trước hoặc thử nghiệm bài kiểm tra của bạn.

 17. Biểu mẫu mới tạo của bạn sẽ xuất hiện ở đầu danh sách Biểu mẫu của tôi bên dưới nút Biểu mẫu MớiBài kiểm tra Mới.

  Biểu mẫu cho Pa-nen OneNote trong OneNote cho web
 18. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể chèn bài kiểm tra của mình vào sổ ghi chép OneNote củamình.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem thêm

Khóa học giới thiệu Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Điều chỉnh cài đặt bài kiểm tra của bạn

Thay đổi chủ đề bài kiểm tra

Gửi bài kiểm tra cho học viên của bạn

Kiểm tra kết quả bài kiểm tra của bạn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×