Tạo đồ họa SmartArt

Tạo một Đồ họa SmartArt để nhanh chóng và dễ dàng tạo biểu thị trực quan cho thông tin của bạn. Bạn có thể lựa chọn trong nhiều bố trí khác nhau để truyền tải thông điệp hoặc ý tưởng của mình thật hiệu quả. Đồ họa SmartArt có thể được tạo trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word và chúng có thể được sử dụng trong toàn bộ Office.

Để biết tổng quan về Đồ họa SmartArt, bao gồm các cân nhắc lựa chọn kiểu đồ họa và bố trí tốt nhất để hiển thị dữ liệu của bạn hoặc truyền tải một khái niệm, hãy xem chọn đồ họa SmartArt.

Chèn đồ họa SmartArt và thêm văn bản

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào SmartArt.

  SmartArt trên tab Chèn

 2. Trong hộp thoại Chọn Đồ họa SmartArt, bấm vào loại và bố trí bạn muốn.

 3. Nhập văn bản theo một trong những cách sau đây:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: 

   • Nếu ngăn Văn bản không hiển thị, hãy bấm vào điều khiển mũi tên ở bên trái đồ họa SmartArt.

   • Để thêm văn bản, như tiêu đề chẳng hạn, vào vị trí bất kỳ gần hoặc ở phía trên cùng của đồ họa SmartArt, trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Hộp Văn bản để chèn hộp văn bản. Nếu bạn chỉ muốn văn bản trong hộp văn bản xuất hiện, bấm chuột phải vào hộp văn bản, bấm vào Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Hộp Văn bản, rồi đặt hộp văn bản thành không có màu nền và không có viền.

  • Bấm trong hộp trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các hộp mình muốn.

Thêm hoặc xóa hình dạng trong đồ họa SmartArt

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thêm một hình dạng khác vào.

 2. Hãy bấm hình dạng hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm hìhn dạng mới.

 3. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên bên cạnh Thêm Hình dạng.

  Nút Thêm Hình trong nhóm Tạo Đồ họa

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể cầnp hải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab Thiết kế.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một hình dạng vào sau hình dạng đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng vào Sau.

  • Để chèn một hình dạng vào trước hình dạng đã chọn, bấm Thêm Hình dạng vào Trước.

Lưu ý: 

 • Để thêm hình từ ngăn Văn bản, bấm vào hình hiện có, di chuyển con trỏ phía trước hoặc phía sau văn bản bạn muốn thêm hình dạng, rồi bấm ENTER.

 • Để xóa hình khỏi đồ họa SmartArt, bấm vào hình bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE. Để xóa toàn bộ đồ họa SmartArt, bấm vào viền của đồ họa SmartArt, rồi nhấn DELETE.

 • Để thêm hình như hộp chú thích hay đường, xem mục Thêm hình.

Đổi màu cho toàn bộ đồ họa SmartArt

Bạn có thể áp dụng các biến thể màu bất kỳ được tạo từ màu chủ đề cho các hình trong đồ họa SmartArt.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Nút Đổi Màu trên tab Thiết kế Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Có thể bạn phải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab Thiết kế.

 3. Bấm vào biến thể màu mà bạn muốn.

Áp dụng Kiểu SmartArt cho đồ họa SmartArt

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như kiểu đường, góc xiên hay 3D, mà bạn có thể áp dụng cho các hình trong đồ họa SmartArt, để tạo diện mạo độc đáo và trông như thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Thêm .

Chèn Đồ họa SmartArt và thêm văn bản vào đó

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

  Chèn SmartArt từ ruy-băng

 2. Trong menu của các kiểu xuất hiện, hãy trỏ vào kiểu bạn muốn, rồi chọn một bố trí.

 3. Nhập văn bản theo một trong những cách sau đây:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: 

   • Nếu ngăn văn bản không hiển thị, hãy bấm vào điều khiển mũi tên ở bên trái của Đồ họa SmartArt.

   • Để thêm văn bản, chẳng hạn như tiêu đề, ở vị trí tùy ý gần đến hoặc ở đầu Đồ họa SmartArt của bạn, trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào hộp văn bản để chèn hộp văn bản. Nếu bạn chỉ muốn văn bản trong hộp văn bản xuất hiện, bấm chuột phải vào hộp văn bản, bấm vào Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Hộp Văn bản, rồi đặt hộp văn bản thành không có màu nền và không có viền.

  • Bấm vào một hộp trong Đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các hộp mình muốn.

Thêm hoặc xóa hình dạng trong đồ họa SmartArt

 1. Bấm vào Đồ họa SmartArt bạn muốn thêm hình khác vào đó.

 2. Hãy bấm hình dạng hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm hìhn dạng mới.

 3. Trên tab thiết kế Smartart , trong nhóm tạo đồ họa , bấm vào mũi tên bên cạnh thêm hình dạng.

  Thêm hình vào đồ họa SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab thiết kế Smartart , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào Đồ họa SmartArt để mở tab thiết kế Smartart .

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một hình dạng vào sau hình dạng đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng vào Sau.

  • Để chèn một hình dạng vào trước hình dạng đã chọn, bấm Thêm Hình dạng vào Trước.

Lưu ý: 

 • Để thêm hình dạng trong khi sử dụng ngăn văn bản, hãy bấm vào hình dạng hiện có, di chuyển con trỏ của bạn trước hoặc sau văn bản mà bạn muốn thêm hình dạng, rồi nhấn ENTER.

 • Để xóa một hình dạng khỏi Đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm vào hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE. Để xóa toàn bộ Đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt của bạn, rồi nhấn DELETE.

 • Để thêm hình như hộp chú thích hay đường, xem mục Thêm hình.

Đổi màu của toàn bộ một đồ họa SmartArt

Bạn có thể áp dụng các biến thể màu có nguồn gốc từ màu chủ đề đến các hình dạng trong Đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm Đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Trên tab thiết kế smartart , trong nhóm kiểu smartart , bấm thay đổi màu.

  Thay đổi màu của đồ họa SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab thiết kế Smartart , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào Đồ họa SmartArt để mở tab thiết kế Smartart .

 3. Bấm vào biến thể màu mà bạn muốn.

Áp dụng kiểu SmartArt cho Đồ họa SmartArt

Kiểu SmartArt là tổ hợp các hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D, mà bạn có thể áp dụng cho các hình dạng trong Đồ họa SmartArt của bạn để tạo một giao diện độc đáo và được thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm Đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Trên tab thiết kế smartart , trong nhóm kiểu smartart , hãy bấm kiểu smartart bạn muốn.

  Để xem nhiều kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút xem thêm .

  Bấm vào mũi tên trỏ xuống để xem các tùy chọn kiểu đồ họa SmartArt khác

Chèn Đồ họa SmartArt và thêm văn bản vào đó

 1. Trên menu chèn , chọn đồ họa smartart.

 2. Trên tab Smartart trên dải băng, trong nhóm chèn đồ họa smartart , chọn kiểu đồ họa bạn muốn (danh sách, quy trình, v.v.), rồi chọn một bố trí.

 3. Nhập văn bản theo một trong những cách sau đây:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: 

   • Nếu ngăn văn bản không hiển thị, hãy bấm vào điều khiển trình soạn thảo ở bên trái của Đồ họa SmartArt.

   • Để thêm văn bản, chẳng hạn như tiêu đề, ở vị trí tùy ý gần đến hoặc ở đầu Đồ họa SmartArt của bạn, trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào hộp văn bản để chèn hộp văn bản. Nếu bạn chỉ muốn văn bản trong hộp văn bản xuất hiện, bấm chuột phải vào hộp văn bản, bấm vào Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Hộp Văn bản, rồi đặt hộp văn bản thành không có màu nền và không có viền.

  • Bấm vào một hộp trong Đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các hộp mình muốn.

Thêm hoặc xóa hình dạng trong đồ họa SmartArt

 1. Bấm vào Đồ họa SmartArt bạn muốn thêm hình khác vào đó.

 2. Điều khiển bấm vào hình hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm hình dạng mới.

 3. Trên menu lối tắt, hãy trỏ vào thêm hình dạng, rồi chọn tùy chọn chèn bạn muốn:

  • Để chèn một hình dạng vào sau hình dạng đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng vào Sau.

  • Để chèn một hình dạng vào trước hình dạng đã chọn, bấm Thêm Hình dạng vào Trước.

  Lưu ý: 

  • Để thêm hình dạng trong khi sử dụng ngăn văn bản, hãy bấm vào hình dạng hiện có, di chuyển con trỏ của bạn trước hoặc sau văn bản mà bạn muốn thêm hình dạng, rồi nhấn ENTER.

  • Để xóa một hình dạng khỏi Đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm vào hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE. Để xóa toàn bộ Đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt của bạn, rồi nhấn DELETE.

  • Để thêm hình như hộp chú thích hay đường, xem mục Thêm hình.

Đổi màu của toàn bộ một đồ họa SmartArt

Bạn có thể áp dụng các biến thể màu có nguồn gốc từ màu chủ đề đến các hình dạng trong Đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm Đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Trên tab smartart , trong nhóm kiểu đồ họa smartart , bấm màu.

 3. Bấm vào biến thể màu mà bạn muốn.

Áp dụng kiểu SmartArt cho Đồ họa SmartArt

Kiểu SmartArt là tổ hợp các hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D, mà bạn có thể áp dụng cho các hình dạng trong Đồ họa SmartArt của bạn để tạo một giao diện độc đáo và được thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm Đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Trên tab smartart , trong nhóm kiểu đồ họa smartart , hãy bấm kiểu smartart bạn muốn.

  Để xem nhiều kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút xem thêm .

  Bấm vào mũi tên trỏ xuống để xem các tùy chọn kiểu đồ họa SmartArt khác

Trong PowerPoint cho web, bạn có thể thêm và chỉnh sửa Đồ họa SmartArt.

Chèn đồ họa SmartArt và thêm văn bản

 1. Trên tab chèn , chọn smartart.

  Trên tab chèn, chọn SmartArt

 2. Trên menu thả xuống, hãy chọn bố trí mà bạn muốn.

  Đồ họa được chèn vào trang chiếu của bạn. Trình soạn thảo văn bản xuất hiện ở bên trái đồ họa. Mỗi mục dấu đầu dòng trong trình soạn thảo tương ứng với một mục trong đồ họa.

  Thêm văn bản vào đồ họa SmartArt trong trình soạn thảo văn bản ở bên trái
 3. Để nhập văn bản, hãy bấm kế bên dấu đầu dòng trong trình soạn thảo văn bản, rồi nhập văn bản của bạn hoặc dán văn bản mà bạn đã sao chép từ nơi khác.

Thêm hoặc xóa hình dạng trong đồ họa SmartArt

Bạn thêm hình trong trình soạn thảo văn bản bằng cách nhấn phím Enter để thêm một mục dấu đầu dòng.

Bạn xóa các hình dạng trong trình soạn thảo văn bản bằng cách backspacing qua mục dấu đầu dòng mà bạn muốn loại bỏ.

Đổi màu của toàn bộ một đồ họa SmartArt

Bạn có thể áp dụng các biến thể màu (có nguồn gốc từ màu chủ đề của bản trình bày) vào các hình dạng trong Đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm Đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Trên ruy-băng, bên dưới công cụ Smartart, hãy chọn thay đổi màu.

  Bên dưới công cụ SmartArt, chọn đổi màu để mở bộ sưu tập màu

 3. Trên menu xuất hiện, hãy chọn biến thể màu mà bạn muốn.

Áp dụng kiểu SmartArt cho đồ họa

Kiểu SmartArt là tổ hợp các hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D, mà bạn có thể áp dụng cho các hình dạng trong Đồ họa SmartArt của bạn để tạo giao diện chuyên nghiệp.

 1. Bấm Đồ họa SmartArt của bạn.

 2. Trên ruy-băng, bên dưới công cụ Smartart, chọn kiểu.

  Bên dưới công cụ SmartArt, chọn mũi tên thêm kiểu để mở bộ sưu tập kiểu SmartArt

 3. Trên menu xuất hiện, hãy chọn kiểu bạn muốn.

  Trỏ chuột vào bất kỳ tùy chọn nào để xem tên mô tả cho tùy chọn.

Đảo ngược thứ tự các hình dạng trong đồ họa

Theo mặc định, các hình dạng trong một đồ họa được đặt hàng từ trái sang phải (hoặc theo chiều kim đồng hồ, nếu đồ họa là vòng tròn). 

Để đảo ngược thứ tự các hình dạng:

 1. Chọn đồ họa.

 2. Trên ruy-băng, bên dưới công cụ Smartart, chọn từ phải sang trái.

Thay đổi mức danh sách của một mục

Ngăn văn bản hoạt động như một đại cương hoặc danh sách đánh dấu đầu dòng mà bản đồ thông tin trực tiếp đến Đồ họa SmartArt của bạn. Mỗi Đồ họa SmartArt xác định ánh xạ riêng của nó giữa các dấu đầu dòng trong trình soạn thảo văn bản và tập hợp các hình dạng trong Đồ họa SmartArt.

Để thụt lề dòng trong ngăn văn bản, hãy chọn đường kẻ bạn muốn thụt lề, rồi bên dưới công cụ Smartart, trên tab thiết kế , hãy bấm Giángcấp.

Để giảm mức danh sách, hãy chọn đường mà bạn muốn thụt lề, rồi bấm vào quảng bá (hoặc nhấn Shift + Tab).

Mẹo

 • Để đổi kích cỡ toàn bộ Đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt của bạn, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ vào hoặc ra cho đến khi Đồ họa SmartArt là kích cỡ bạn muốn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×