Tạo đầu trang hoặc chân trang khác nhau cho các trang lẻ và chẵn

Theo mặc định, đầu trang và chân trang trong Word ở mỗi trang là giống nhau. Đối với báo cáo hoặc sách nhỏ, bạn thường muốn có nội dung khác nhau ở bên trái và bên phải của tài liệu.

Có một phương pháp khác để xóa hoặc thay đổi đầu trang hay chân trang khỏi một trang. Bạn muốn thêm số trang? Hãy đọc mục Thêm số trang khác nhau vào các mục khác nhau.

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hay chân trang (gần trên cùng hoặc dưới cùng của trang) để mở Đầu trang & Chân trang.

 2. Chọn hộp kiểm Trang lẻ & Trang chẵn khác nhau.

  Tùy chọn Đầu trang và chân trang

 3. Ở một trong các trang lẻ, hãy bấm khu vực đầu trang hoặc chân trang bạn muốn thay đổi và sau đó bấm vào mũi tên bên dưới Đầu trang hoặc Chân trang.

  Nhóm đầu trang và chân trang

 4. Ở đây có một số bố trí để sử dụng, bao gồm một số bố trí được liệt kê riêng cho bố trí trang lẻ hoặc trang chẵn. Cuộn và sau đó bấm vào một bố trí bạn muốn và hiệu chỉnh văn bản.

  Bố trí đầu trang của trang lẻ và chẵn

 5. Nhập văn bản, rồi lặp lại bước 3-5 cho trang chẵn.

 6. Để trở lại thân tài liệu của bạn, hãy bấm vào Đóng Đầu trang và Chân trang

  Nút Đóng đầu trang và chân trang

 1. Bấm vào Chỉnh sửa Tài liệu > Chỉnh sửa trongWord Online nếu bạn vẫn chưa mở tài liệu để chỉnh sửa.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  Nút Đầu trang & chân trang

 3. Trong vùng trắng xuất hiện ở đầu khu vực tài liệu, bấm vào Tùy chọn > Trang chẵn & lẻ khác nhau.

  Tùy chọn Trang lẻ & trang chẵn khác nhau

 4. Hãy gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên trang chẵn.

 5. Bấm Trang Lẻ rồi gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên trang lẻ.

  Vùng đầu trang và chân trang lẻ

 6. Để tiếp tục sửa tài liệu của bạn, hãy bấm vào vùng tài liệu màu xám. Lưu ý rằng bạn sẽ không thấy đầu trang hoặc chân trang của bạn trong khi sửa.

 7. Để xem tài liệu của bạn sẽ trông như thế nào với đầu trang và chân trang mới, hãy bấm Xem > Dạng xem chỉ Đọc.

  Nút Dạng xem đọc

Tạo đầu trang hoặc chân trang lẻ và chẵn trong tài liệu chưa sử dụng đầu trang hoặc chân trang

 1. Chọn trang đánh số lẻ, chẳng hạn như trang đầu của tài liệu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Đầu trang & chân trang, chọn Đầu trang hoặc Chân trang.

  Hình ảnh dải băng Word

 3. Trong bộ sưu tập đầu trang hoặc chân trang, chọn thiết kế có nhãn (Trang lẻ), như Đơn giản (Trang lẻ).

 4. Bên dưới Công cụ đầu trang & chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, chọn hộp kiểm Trang chẵn & lẻ khác nhau.

 5. Bên dưới Công cụ đầu trang & chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Dẫn hướng, chọn Mục tiếp theo Hình ảnh nút để đưa con trỏ đến đầu trang hoặc chân trang của các trang đánh số chẵn.

 6. Bên dưới Công cụ đầu trang & chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Đầu trang & chân trang, chọn Đầu trang hoặc Chân trang.

 7. Trong bộ sưu tập đầu trang hoặc chân trang, chọn thiết kế có nhãn (Trang chẵn), như Đơn giản (Trang chẵn).

Nếu cần, bạn có thể định dạng văn bản trong đầu trang hoặc chân trang bằng cách chọn văn bản, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng trên thanh công cụ Office Fluent Mini. Nếu bạn muốn chuyển sang đầu trang hoặc chân trang được xác định trước khác, hãy lặp lại các bước này, rồi chọn đầu trang hoặc chân trang khác từ bộ sưu tập.

Tạo đầu trang hoặc chân trang lẻ và chẵn trong tài liệu đã có đầu trang hoặc chân trang

 1. Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang.

 2. Bên dưới Công cụ đầu trang & chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, chọn hộp kiểm Trang chẵn & lẻ khác nhau.

  Bây giờ, đầu trang hoặc chân trang hiện có chỉ được đặt cấu hình cho trang đánh số lẻ.

 3. Bên dưới Công cụ đầu trang & chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Dẫn hướng, chọn Mục tiếp theo Hình ảnh nút để đưa con trỏ đến đầu trang hoặc chân trang của các trang đánh số chẵn, rồi tạo đầu trang hoặc chân trang cho các trang đánh số chẵn.

Xem thêm

Xóa hoặc thay đổi đầu trang hay chân trang trên một trang

Thêm số trang hoặc định dạng số khác nhau vào các mục khác nhau

Thêm hình ảnh vào đầu trang hoặc chân trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×