Tạo, áp dụng hoặc xóa dạng xem tùy chỉnh

Tạo, áp dụng hoặc xóa dạng xem tùy chỉnh

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng tùy chỉnh một dạng xem để lưu thiết đặt hiển thị cụ thể (chẳng hạn như ẩn hàng và cột, lựa chọn ô, thiết đặt bộ lọc và cửa sổ thiết đặt) và các thiết đặt (chẳng hạn như các thiết đặt trang, lề, đầu trang và chân trang và thiết đặt trang tính) in cho một Trang tính sao cho bạn có thể nhanh chóng áp dụng các thiết đặt cho trang tính đó khi cần thiết. Bạn cũng có thể bao gồm một cụ thể vùng in trong dạng xem tùy chỉnh.

Bạn có thể tạo nhiều dạng xem tùy chỉnh trên một trang tính, nhưng bạn chỉ có thể áp dụng một dạng xem tùy chỉnh cho trang tính đã hoạt động khi bạn tạo dạng xem tùy chỉnh. Nếu bạn không còn cần một dạng xem tùy chỉnh, bạn có thể xóa bỏ nó.

Bạn muốn làm gì?

Tạo dạng xem tùy chỉnh

Áp dụng một dạng xem tùy chỉnh

Xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh

Tạo dạng xem tùy chỉnh

 1. Trên trang tính, thay đổi hiển thị và in thiết đặt mà bạn muốn lưu trong một dạng xem tùy chỉnh.

 2. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem sổ làm việc , hãy bấm Dạng xem tùy chỉnh.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm vào Thêm.

 4. Trong hộp tên , nhập tên cho dạng xem.

  Mẹo: Giúp dễ dàng hơn để xác định một dạng xem, bạn có thể bao gồm tên của trang tính hiện hoạt trong tên của dạng xem.

 5. Bên dưới bao gồm trong dạng xem, chọn hộp kiểm thiết đặt mà bạn muốn đưa vào. Tất cả các dạng xem mà bạn thêm vào sổ làm việc xuất hiện dưới dạng xem trong hộp thoại Tùy chỉnh dạng xem . Khi bạn chọn một dạng xem trong danh sách, sau đó bấm Hiển thị, trang tính đã hoạt động khi bạn tạo dạng xem sẽ được hiển thị.

 • Nếu bất kỳ trang tính trong sổ làm việc chứa bảng Excel, lệnh Tùy chỉnh dạng xem sẽ không sẵn dùng bất kỳ chỗ nào trong sổ làm việc.

Đầu Trang

Áp dụng một dạng xem tùy chỉnh

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem sổ làm việc , hãy bấm Dạng xem tùy chỉnh.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Trong hộp dạng xem , bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn áp dụng, sau đó bấm Hiển thị.

  Lưu ý: Trang tính đã hoạt động khi bạn tạo dạng xem tùy chỉnh được tự động hiển thị.

Đầu Trang

Xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem sổ làm việc , hãy bấm Dạng xem tùy chỉnh.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Trong hộp dạng xem , bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×