Tại sao tôi phải xác nhận tên miền tổ chức của tôi?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn tìm cách cài đặt một bổ trợ Office vào một tên miền mà không có vẻ quen thuộc, có thể có thể có rủi ro để bảo mật của bạn. Để giúp chúng tôi bảo vệ bạn, chúng tôi yêu cầu bạn xem lại và xác nhận rằng tên miền mà bạn muốn thử cài đặt bổ trợ để là tên miền tổ chức của bạn.

Nếu bạn tin cậy vào miền bạn đang được yêu cầu về và nhận ra nó khi tên miền tổ chức của bạn bấm vào trở lại và sau đó bấm hoặc gõ nhẹ vào để cài đặt bổ trợ. Nếu bạn không nhận ra tên miền, rồi làm theo hướng dẫn để cài đặt bổ trợ vào tên miền tổ chức của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×