Tại sao tôi nhìn thấy hộp thoại xung đột tên trong Excel?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn nhìn thấy hộp thoại xung đột tên trong Excel, vì bạn đang tìm cách sao chép một hoặc nhiều trang tính vào sổ làm việc có phạm vi đã đặt tên tương tự.

Giả sử mà bạn đang tìm cách để sao chép trang tính và sổ làm việc mà muốn sao chép nó, cả hai đều có một phạm vi đã đặt tên được gọi là InterestRates, Excel sẽ phát hiện xung đột này và hiển thị thông báo sau đây:

Tên 'InterestRates' đã tồn tại. Bấm có để sử dụng phiên bản đó tên, hoặc bấm không để đổi tên Phiên bản của 'InterestRates' bạn đang di chuyển hoặc sao chép.

Lưu ý: Hộp thoại xung đột tên sẽ xuất hiện cho từng thể hiện của một phạm vi tên xung đột.

Giải pháp

Khi bạn nhìn thấy hộp thoại ở trên, bạn phải thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm để tiếp tục sử dụng phạm vi tên xung đột trong sổ làm việc đích.

  Điều gì xảy ra khi bạn bấm có?

  Excel sẽ sao chép phạm vi tên xung đột với sổ làm việc đích. Đó có nghĩa là bạn sẽ có hai phạm vi đã đặt tên tương tự trong sổ làm việc đích.

  Cảnh báo: Nếu có những công thức tham chiếu đến phạm vi đã đặt tên xung đột trong sổ làm việc của bạn, sau đó sao chép các phạm vi đó sẽ ảnh hưởng đến các công thức và gây ra lỗi trong sổ làm việc. Nếu bạn không quen thuộc với dữ liệu trong sổ làm việc đích, không bấm . Thay vào đó hãy bấm không để đổi tên phạm vi xung đột.

 • Bấm không để đổi tên phạm vi tên xung đột. Điều này sẽ hiển thị hộp thoại sau đây.

  Đổi tên phạm vi hướng liên
  1. Trong phần tên mới , hãy nhập tên mới cho phạm vi. Tên mới sẽ không được chấp nhận nếu nó

   • bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới,

   • một tham chiếu ô, chẳng hạn như A1, A123 hoặc XFD21,

   • có khoảng trắng hoặc ký tự (\, /, *, [,],:,?), hoặc

   • có cùng tên phạm vi khác trong sổ làm việc mà bạn đã sao chép vào.

  2. Bấm vào OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Xác định và dùng tên trong công thức

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×