Tại sao tôi không thể sửa tệp này?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu một tài liệu, trang tính hoặc bản trình bày bị khóa để chỉnh sửa và không thể mở, nó có thể rằng tệp đã được được sửa bởi những người khác, hoặc họ có kiểm xuất tệp. Chúng ta hãy xem nhanh một số lý do tại sao bạn không thể sửa tệp.

Tệp bị khóa do sự cố trước đó

Nếu bạn đã có sự cố với tệp đang mở trước đó, có thể ứng dụng vẫn có nó bị khóa. Tiêu chí đơn giản để thử khởi động lại máy tính của bạn, vốn sẽ gây ra khóa được phát hành.

Một tác giả khác đã kiểm xuất tệp

Nếu bạn mở tệp được lưu trên trang SharePoint, nhiều người có thể làm việc đồng thời trên tệp đó. Nhưng nếu bạn kiểm xuất tệp trước khi mở tệp, các tác giả khác bị khóa không vào được tệp cho đến khi bạn kiểm nhập tệp trở lại.

Nếu tính năng kiểm xuất bắt buộc được bật cho thư viện tài liệu trong đó tệp được lưu, tính năng đồng tác giả sẽ không khả dụng.

Tác giả khác đang sử dụng phiên bản khác của ứng dụng Office

Nếu một tác giả mở tài liệu trong phiên bản trước của ứng dụng Office, tính năng đồng tác giả không sẵn dùng. Ví dụ, nếu tệp đã mở trong Word hoặc Excel 2010 rồi đồng tác giả không sẵn dùng.

Máy chủ không hỗ trợ tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng khi tài liệu được lưu trên siteg SharePoint Foundation hỗ trợ Workspaces, SharePoint Online, hoặc trên OneDrive. Nếu tệp được lưu trên một số loại máy chủ khác, Tuy nhiên, bạn có thể thể sẽ được lưu trữ trên máy chủ không hỗ trợ đồng tác giả.

Cũng có thể người quản trị chính sách của tổ chức bạn đã tắt tính năng đồng tác giả trên máy chủ hay máy tính của bạn.

Định dạng tệp không tương thích với tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả có thể dùng với tệp OpenXML (chẳng hạn như .docx hoặc .xlsx). Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng cho tệp .doc (định dạng Microsoft Word 93-2007), tệp .rtf, hoặc định dạng khác.

Bạn không có quyền sửa đối với tệp này

Nếu bạn không có quyền sửa cho tệp, tính năng đồng tác giả sẽ không sẵn dùng.

Các tính năng khác không thể dùng với tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng nếu tài liệu được đánh dấu là cuối cùng hoặc nếu nó bao gồm các thao tác sau:

  • Quản trị Quyền Thông tin hay Quản lý Quyền Kỹ thuật số

  • Mã hóa

  • Điều khiển ActiveX

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng nếu tài liệu là tài liệu cái hay tài liệu con, hoặc nếu tùy chọn lưu trữ số ngẫu nhiên để cải thiện độ chính xác kết hợp không được chọn trong tệp > tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy > tùy chọn riêng tư.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×