Tại sao tôi không thể sử dụng tính năng chat trong Microsoft Teams? (giáo viên)

Tại sao tôi không thể sử dụng tính năng chat trong Microsoft Teams? (giáo viên)

Nếu bạn không thể sử dụng tính năng chat bằng biểu tượng Chat, Quản trị viên CNTT trường bạn có thể đã tắt nó. Nếu đúng là vậy, bạn có thể nhắn tin cho các thành viên nhóm trong bất kỳ kênh nào. Sử dụng @đề cập đến với tên của họ để gửi tin nhắn cho họ từ bất kỳ kênh nào.

Lưu ý: Mọi người trong nhóm sẽ có thể nhìn thấy tin nhắn của bạn.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng tab Cuộc trò chuyện

Thông báo cho toàn bộ lớp và đăng thông báo trong Microsoft Teams

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×