Tại sao tôi không thể dùng trò chuyện trong Microsoft Teams? (giáo viên)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thể dùng trò chuyện bằng cách dùng biểu tượng trò chuyện , trường học của bạn của người quản trị CNTT có thể đã tắt nó. Nếu đó là trường hợp, bạn có thể vẫn yêu cầu giáo viên của bạn câu hỏi. Sử dụng @mention với tên của giáo viên của bạn trong một kênh.

Lưu ý: Các sinh viên sẽ có thể xem câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng thẻ hội thoại

Yêu cầu giáo viên của bạn để được trợ giúp

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×