Tại sao tôi không thể chỉ sao chép và dán các ô nhìn thấy?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sao chép và dán các ô nhìn thấy trong một phạm vi dữ liệu có các ô bị ẩn hoặc lọc được áp dụng, bạn sẽ nhận thấy rằng các ô ẩn là được dán vào cùng với các ô có thể nhìn thấy. Rất tiếc, bạn không thể thay đổi điều này khi bạn sao chép và dán một phạm vi ô trong Excel Online vì không có tùy chọn để dán ô chỉ có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu được định dạng là bảng với tính năng lọc được áp dụng,bạn có thể chỉ sao chép và dán các ô có thể nhìn thấy.

Nếu bạn không muốn định dạng dữ liệu dưới dạng bảng và nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể mở sổ làm việc của bạn để sao chép và dán các ô có thể nhìn thấy ở đó. Đây là cách thực hiện:

Bấm mở trong Excel và làm theo các bước trong sao chép và dán chỉ các ô nhìn thấy.

Nút Mở trong Excel

Khi bạn lưu sổ làm việc và mở lại nó trong Excel Online, bạn sẽ nhìn thấy các thay đổi mà bạn đã làm.

Nếu bạn không có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể Hãy thử. Hoặc bạn có thể mua nó ở đây, khi bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi.

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×