Tại sao tôi không thể đổi chỗ hoặc xoay dữ liệu từ các cột và hàng?

Trong Excel Online, bạn chỉ có thể xem các hàng và cột mà bạn đã hoán đổi (hoặc đã xoay) trong ứng dụng Excel trên máy tính, nhưng tùy chọn Đổi chỗ Dán không khả dụng để xoay hàng hoặc cột.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và hoán đổi các cột và hàng ở đó. Đây là cách thực hiện:

Bấm Mở bằng Excel và hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng thành cột hoặc ngược lại.

Nút để sửa trong Excel

Lưu sổ làm việc và khi bạn mở lại nó trong Excel Online, dữ liệu được đổi chỗ sẵn dùng.

Để có đầy đủ bộ ứng dụng và dịch vụ của Office, hãy dùng thử hoặc mua tại Office.com.

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×