Tùy chọn nâng cao

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy chọn soạn thảo

Sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn     Làm cho một ô liền kề ô hiện hoạt kế tiếp sau khi bạn nhấn ENTER trong ô hiện hoạt hiện tại. Trong hộp hướng , cho biết ô liền kề sẽ hiện hoạt.

Hướng     Làm cho một ô liền kề ô hiện hoạt kế tiếp sau khi bạn nhấn ENTER trong ô hiện hoạt hiện tại. Trong hộp hướng , cho biết ô liền kề sẽ hiện hoạt.

Tự động chèn dấu thập phân     Chọn hộp kiểm này để hiển thị một số có dấu thập phân theo mặc định.

 • Vị trí     Nhập số lượng vị trí thập phân trong hộp đặt để cho biết nơi Microsoft Office Excel tự động đặt dấu thập phân trong các số mà bạn nhập dưới dạng hằng số trên một trang tính. Một số dương sẽ di chuyển dấu thập phân ở bên trái; một số âm chuyển dấu thập phân sang phải. Nếu hộp vị trí được để trống hoặc được đặt là 0 (không), bạn cần phải nhập dấu thập phân theo cách thủ công. Để ghi đè tùy chọn này, hãy nhập dấu thập phân trong ô khi bạn nhập số.

Bật điều khiển điền và kéo và thả ô     Chọn hộp kiểm này để di chuyển và sao chép ô và dữ liệu bằng cách kéo. Khi chọn tùy chọn này, bạn cũng có thể kéo núm điều khiển điền để sao chép dữ liệu và điền vào các ô liền kề với một chuỗi dữ liệu.

 • Cảnh báo trước khi ghi đè ô     Hiển thị một thông báo nếu bạn bỏ ô qua các ô có chứa dữ liệu.

Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong ô     Chọn hộp kiểm này để cho phép chỉnh sửa bên trong ô bằng cách bấm đúp vào ô, chứ không phải bằng cách sửa nội dung của ô trong thanh công thức.

Dữ liệu mở rộng phạm vi công thức và định dạng     Chọn để tự động định dạng mục mới được thêm vào phần cuối của một danh sách để khớp với định dạng của phần còn lại của danh sách. Công thức được lặp lại trong mỗi hàng cũng được sao chép. Để mở rộng, định dạng và công thức phải xuất hiện trong tối thiểu ba trong số các hàng cuối năm trước hàng mới.

Bật tự động nhập phần trăm     Chọn nhân với 100 tất cả các số nhỏ hơn 1 mà bạn nhập vào các ô được định dạng ở dạng phần trăm định dạng. Xóa hộp kiểm này để nhân với 100 tất cả các số mà bạn nhập vào các ô được định dạng ở dạng phần trăm định dạng, bao gồm số bằng hoặc lớn hơn 1.

Cho giá trị ô     Hoàn thành mục nhập văn bản mà bạn bắt đầu nhập trong một cột dữ liệu. Nếu một vài ký tự đầu tiên mà bạn nhập khớp với một mục nhập hiện có trong cột đó, Excel sẽ điền vào văn bản còn lại cho bạn.

Thu phóng trên thư viện với IntelliMouse     Nếu bạn có thiết bị trỏ Microsoft IntelliMouse, đặt nút bánh xe để phóng thay vì cuộn trên trang tính biểu đồ hoặc trang tính của bạn.

Cảnh báo cho người dùng khi xuất hiện của một phép toán có khả năng mất thời gian     Chọn nếu bạn muốn được thông báo khi một thao tác này sẽ ảnh hưởng tới một số lượng lớn các ô và có thể mất nhiều thời gian để xử lý.

 • Khi số lượng ô (trong hàng ngàn) sẽ bị ảnh hưởng     Cho phép bạn xác định số ô có bị ảnh hưởng bởi một thao tác mà không cần được thông báo, tối đa. Nếu nhiều ô hơn số lượng ô tối đa được bị ảnh hưởng, bạn sẽ được thông báo.

 • Sử dụng hệ thống dấu tách     Chọn dùng hàng nghìn và thập phân mặc định dấu tách. Xóa để nhập dấu phân tách thay thế.

  • Dấu thập phân     Để thay đổi dấu thập phân mặc định, bỏ chọn sử dụng dấu phân tách hệ thống, chọn dấu phân cách mặc định trong hộp dấu thập phân , sau đó nhập dấu phân cách mà bạn muốn dùng.

  • Hàng ngàn dấu tách     Để thay đổi dấu phân cách hàng ngàn mặc định, bỏ chọn sử dụng dấu phân tách hệ thống, hãy chọn dấu phân cách mặc định trong các hàng ngàn dấu tách hộp, sau đó gõ dấu phân cách mà bạn muốn dùng.

Cắt, sao chép và dán

Nút Hiển thị tùy chọn dán     Chọn có Excel tự động hiển thị hộp thoại với tùy chọn đặc biệt khi bạn dán, chẳng hạn như Định dạng chỉNối kết các ô.

Nút Hiển thị các tùy chọn chèn     Chọn có Excel tự động hiển thị hộp thoại với tùy chọn đặc biệt khi bạn chèn ô, hàng hoặc cột, chẳng hạn như Định dạng tương tự như ở trênXóa định dạng.

Cắt, sao chép, và sắp xếp chèn vào đối tượng với các ô mẹ     Giữ lại đối tượng đồ họa, nút, hộp văn bản, đối tượng vẽ và ảnh với liên kết ô, bất cứ khi nào bạn cắt, sao chép, lọc hoặc sắp xếp của họ trên một trang tính.

Hiển thị

Hiển thị số lượng tài liệu gần đây     Hiển thị danh sách các sổ làm việc được dùng gần đây trong phần Tài liệu gần đây khi bạn bấm nút Microsoft Office Ảnh nút , để bạn có thể mở sổ làm việc đó nhanh chóng. Nhập số của sổ làm việc mà bạn muốn hiển thị trong hộp Hiển thị số lượng tài liệu gần đây . Nhập hoặc chọn một số dương giữa 0 và 50.

Đơn vị thước     Cho phép bạn chọn đơn vị mà bạn muốn hiển thị trên thước dạng xem bố trí.

Hiển thị tất cả các cửa sổ trong thanh tác vụ      Chọn để hiển thị nhiều sổ làm việc trên thanh tác vụ Windows.

Hiện thanh công thức     Hiển thị thanh công thức. Thanh công thức xuất hiện ở phía trên cùng của trang tính.

Hiển thị hàm Mẹo màn hình     Hiển thị tóm tắt đăng ký của các chức năng mà bạn chọn trong danh sách các hàm được hiển thị khi tự động điền công thức được bật lên.

Hiển thị tên thành phần biểu đồ khi di chuột qua     Hiển thị tên của một thành phần biểu đồ khi bạn đặt con trỏ qua đó.

Hiển thị giá trị điểm dữ liệu khi di chuột qua     Hiển thị giá trị của một điểm dữ liệu khi bạn đặt con trỏ qua đó.

Với các ô có chú thích, Hiển thị     Chọn một trong các tùy chọn sau đây để xác định cách hiển thị chú thích trên trang tính.

 • Không có chú thích hoặc chỉ số     Ẩn chú thích và chỉ báo chú thích trong ô có chú thích được đính kèm.

 • Chỉ báo chỉ, và chú thích khi di chuột qua     Hiển thị hình tam giác nhỏ ở góc trên bên phải của một ô khi có chú thích gắn với ô. Chú thích được hiển thị chỉ khi bạn đặt con trỏ lên trên một ô có chú thích.

 • Chú thích và chỉ báo     Hiển thị chú thích và chỉ báo chú thích, hình tam giác nhỏ ở góc trên bên phải của một ô, khi có chú thích gắn với ô.

Hiển thị các tùy chọn cho sổ làm việc này

Tùy chọn Hiển thị cho sổ làm việc này     Chọn sổ làm việc trong hộp danh sách này sẽ bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Hiển thị thanh cuộn ngang     Hiển thị thanh cuộn ngang ở dưới cùng của trang tính.

Hiển thị thanh cuộn dọc     Hiển thị thanh cuộn dọc bên phải của trang tính (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ từ trái sang phải) hoặc ở bên trái (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ phải-qua-trái).

Hiển thị tab trang tính     Hiển thị các tab trang tính để bạn có thể di chuyển giữa và chọn trang tính riêng lẻ. Tab trang tính xuất hiện ở dưới cùng của cửa sổ trang tính.

Nhóm ngày trong menu tự lọc     Thay đổi gộp nhóm phân cấp ngày tháng vào danh sách nonhierarchical ngày tháng trong danh sách ngày ở cuối menu tự lọc trong một bộ lọc ngày. Ví dụ, bạn có thể lọc để chỉ hai chữ số năm bằng cách chọn các năm hai chữ số theo cách thủ công từ danh sách nonhierarchical.

Đối tượng, Hiển thị     Chọn một trong các tùy chọn sau đây để hiển thị hoặc ẩn các đối tượng đồ họa trong sổ làm việc.

 • Tất cả     Hiển thị tất cả các đối tượng đồ họa, nút, hộp văn bản, đối tượng vẽ và ảnh.

 • Không có gì (ẩn đối tượng)     Ẩn tất cả các đối tượng đồ họa, nút, hộp văn bản, đối tượng vẽ và ảnh. Ẩn đối tượng không in ra.

Hiển thị các tùy chọn cho trang tính này

Tùy chọn Hiển thị cho trang tính này    Chọn trang tính trong hộp danh sách này sẽ bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Hiển thị tiêu đề hàng và cột     Hiển thị hàng số ở bên trái (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ từ trái sang phải) hoặc ở bên phải (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ phải-qua-trái) các cột và trang tính chữ ở phía trên cùng của trang tính.

Hiển thị công thức trong ô thay vì kết quả của chúng được tính toán     Hiển thị các công thức trong ô thay vì các giá trị tạo ra các công thức.

Hiển thị dấu ngắt trang     Hiển thị dấu ngắt trang đã được thiết lập tự động bằng Excel.

Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không     Hiển thị 0 (không) trong các ô có chứa giá trị bằng không.

Hiển thị ký hiệu đại cương nếu áp dụng đại cương     Hiển thị ký hiệu đại cương. Ký hiệu đại cương không được hiển thị, trừ khi trang tính chứa đại cương.

Hiện đường lưới     Hiển thị đường lưới ô. Để in đường lưới, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm in được chọn bên dưới đường lưới trong nhóm Tùy chọn trang tính trên tab Bố trí trang .

 • Đường lưới màu     Đặt màu cho đường lưới. Nếu bạn bấm tự động, màu đường lưới dựa trên màu văn bản đã xác định trong Pa-nen điều khiển Windows.

Công thức

Bật tính toán đa phân luồng     Chọn theo mặc định, tùy chọn này cho phép tính toán nhanh bằng cách dùng nhiều bộ xử lý. Vui lòng lưu ý rằng Excel chỉ hỗ trợ bằng cách dùng tối đa 64 bộ xử lý lõi.

Số phép tính chủ đề     Cho phép bạn xác định số lượng bộ vi xử lý được dùng để tính toán.

 • Dùng bộ xử lý tất cả trên máy tính này     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sử dụng tất cả các bộ xử lý sẵn dùng trên máy tính của bạn.

 • Thủ công     Cho phép bạn xác định số lượng bộ vi xử lý mà bạn muốn dùng. Trong hộp thủ công , hãy nhập một số dương giữa 1 và 1024.

Khi tính toán sổ làm việc này

Khi tính toán sổ làm việc này    Chọn sổ làm việc trong hộp danh sách này sẽ bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Cập nhật các nối kết đến tài liệu khác     Tính toán và Cập Nhật công thức bao gồm các tham chiếu đến các ứng dụng khác.

Đặt độ chính xác như hiển thị     Vĩnh viễn các thay đổi các giá trị được lưu trữ trong các ô từ toàn độ chính xác (15 chữ số) để hiển thị bất kỳ định dạng, bao gồm cả vị trí thập phân.

Hệ thống ngày 1904 sử dụng     Thay đổi ngày bắt đầu từ đó tất cả các ngày được tính toán từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, ngày 1 tháng 2, 1904.

Lưu giá trị nối kết bên ngoài     Lưu bản sao của các giá trị chứa trong tài liệu bên ngoài được nối kết tới một trang tính Excel. Nếu một trang tính với nối kết đến các phạm vi lớn trên một tài liệu ngoài đòi hỏi phải có số lượng lớn dung lượng đĩa hoặc mất rất nhiều thời gian để mở, xóa hộp kiểm lưu giá trị nối kết bên ngoài có thể giảm bớt dung lượng ổ đĩa và thời gian cần để mở công việc Trang tính.

Nội dung chung

Cung cấp phản hồi cùng với âm thanh     Phát âm thanh sẵn dùng gắn với sự kiện chương trình Microsoft Office, chẳng hạn như mở, lưu, và in các tệp và hiển thị thông báo lỗi. Âm thanh được gán cho sự kiện khác nhau có thể thay đổi trong Pa-nen điều khiển. Trong Microsoft Windows, hãy bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Pa-nen điều khiển. Trong Windows Vista, bấm phần cứng và âm thanh, sau đó bấm âm thanh. Bấm tab âm thanh . Để thay đổi âm thanh được liên kết với một sự kiện, bấm sự kiện chương trình trong danh sách và chọn một âm thanh để áp dụng. Trong Windows XP, hãy bấm âm thanh, giọng nói, và thiết bị âm thanh. Bấm thay đổi lược đồ âm thanh và sau đó bấm tab âm thanh . Nếu bạn chọn hoặc xóa hộp kiểm cung cấp phản hồi cùng với âm thanh trong một chương trình Office, nó được cũng bật hoặc tắt cho tất cả các chương trình Office khác. Máy tính của bạn phải có thẻ âm thanh để phát âm báo hầu hết.

Cung cấp phản hồi với hiệu ứng hoạt hình     Hiển thị trang tính di chuyển và thay đổi khi bạn chèn hoặc xóa ô, hàng hoặc cột. Hiệu ứng hoạt hình có thể làm chậm hiệu suất video trên một số hệ thống.

Bỏ qua các ứng dụng khác mà sử dụng Exchange dữ liệu động (DDE)     Ngăn không cho exchange dữ liệu với các ứng dụng khác sử dụng Exchange dữ liệu động (DDE).

Yêu cầu cập nhật các nối kết tự động     Hiển thị một thông báo cho phép bạn xác nhận trước khi được nối kết mục sẽ được Cập Nhật.

Hiển thị các lỗi giao diện người dùng bổ trợ     Hiển thị lỗi trong giao diện người dùng của bổ trợ mà bạn cài đặt và sử dụng.

Tỉ lệ nội dung cho A4 hoặc 8.5 x 11" cỡ     Đối với một số quốc gia hoặc khu vực, kích cỡ giấy chuẩn là chữ cái; Đối với người khác, kích cỡ chuẩn là A4. Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn Excel tự động điều chỉnh tài liệu được định dạng cho kích cỡ giấy tiêu chuẩn của quốc gia hoặc khu vực (ví dụ, A4) khác để họ in đúng trên kích cỡ giấy tiêu chuẩn cho quốc gia hoặc khu vực (ví dụ, chữ cái) của bạn. Tùy chọn này ảnh hưởng đến chỉ in. Nó không ảnh hưởng đến định dạng trong tài liệu của bạn.

Lúc khởi động, mở tất cả các tệp trong     Lúc khởi động, Excel sẽ tự động mở tệp từ thư mục mà bạn nhập vào hộp văn bản này. Hãy nhập đường dẫn đầy đủ vào thư mục trong hộp văn bản để cho biết vị trí của tệp.

Tùy chọn web      Đặt tùy chọn cho cách dữ liệu Excel trông và có thể phản hồi khi dữ liệu được xem trong trình duyệt Web.

Tùy chọn dịch vụ     Cho phép bạn xác định các tùy chọn quản lý phản hồi và tài liệu khách hàng.

Tương thích với Lotus

Phím menu Microsoft Office Excel     Đặt khóa mà bạn có thể dùng để truy nhập các lệnh trên ruy-băng, đây là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

Chuyển tiếp phím dẫn hướng     Kích hoạt một bộ thay thế của các phím để dẫn hướng trang tính, nhập công thức, nhãn mục và hành động khác.

Thiết đặt tương thích Lotus cho

Thiết đặt tương thích Lotus cho     Chọn trang tính trong hộp danh sách này sẽ bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Đánh giá công thức chuyển tiếp     Mở ra và đánh giá các tệp Lotus 1-2-3 mà không làm mất hoặc thay đổi thông tin. Khi chọn tùy chọn này, Excel đánh giá chuỗi văn bản là 0 (zero), các biểu thức Boolean là 0 hoặc 1, và tiêu chí cơ sở dữ liệu theo các quy tắc được sử dụng trong Lotus 1-2-3.

Chuyển tiếp mục nhập công thức     Công thức chuyển được nhập trong Lotus 1-2-3 thả 2.2 cú pháp để Excel cú pháp và làm cho các tên được xác định trong Excel hoạt động giống như các tên được xác định trong Lotus 1-2-3.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×