Tùy chọn Word (lưu)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy chọn là nơi bạn có thể thêm và Cập Nhật thiết đặt cho Word, tài liệu của bạn, thông tin cá nhân của bạn và tùy chọn của bạn. Lưu tùy chọn cho phép bạn thay đổi những gì, vị trí, và cách tài liệu của bạn được lưu.

Để xem các tùy chọn để làm việc với Word lưu, hãy bấm tệp > tùy chọn > lưu.

Tùy chọn Word 2016 lưu

Lưu tài liệu

Lưu tệp theo định dạng này      Tùy chọn này sẽ đặt định dạng tệp mặc định được sử dụng khi bạn lưu tài liệu. Nếu tài liệu của bạn được dùng trong các phiên bản khác nhau của Microsoft Office Word, như các trang web, hoặc trong các chương trình khác, bạn có thể chọn định dạng tệp mà bạn thường xuyên nhất sử dụng. Trong danh sách này, hãy chọn định dạng tệp mà bạn muốn dùng.

Thông tin lưu tự động khôi phục mỗi      Word tự động tạo một tệp tự động khôi phục ở khoảng thời gian mà bạn xác định trong hộp phút . Khoảng phải là một số dương từ 1 đến 120. Nếu máy tính của bạn ngừng phản hồi, hoặc bạn sẽ mất power đột ngột, tự động khôi phục tệp được mở lần sau khi bạn khởi động Word. Tự động khôi phục tệp có thể chứa chưa lưu thông tin nào nếu không bị mất từ tài liệu gốc của bạn.

Giữ phiên bản AutoRecovered cuối cùng nếu tôi đóng mà không lưu     Word sẽ tạo một tệp tự động khôi phục và giữ nguyên nó khi bạn đóng Word. Nó sẽ hiển thị tệp phục hồi lần sau khi bạn mở Word.

Quan trọng: Tự động khôi phục không thay thế lệnh lưu . Bạn vẫn phải lưu tài liệu của bạn khi bạn kết thúc làm việc trên đó.

Vị trí tệp tự động khôi phục     Hiển thị vị trí tệp tự động khôi phục mặc định. Trong hộp văn bản, hãy nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí tệp tự động khôi phục.

Không hiển thị dạng xem Backstage khi mở hoặc lưu tệp     Sẽ tắt dạng xem Backstage nơi bạn có thể quản lý tệp của bạn và dữ liệu về chúng.

Hiển thị bổ sung vị trí để lưu, ngay cả khi đăng nhập có thể bắt buộc     Theo mặc định, khi bạn lưu, bạn sẽ thấy vị trí khác, chẳng hạn như OneDrive hoặc mạng vị trí nơi bạn có thể lưu tệp của bạn.

Lưu vào máy tính theo mặc định     Tệp được lưu vào thư mục mặc định của bạn trên máy tính của bạn, chứ không phải vị trí OneDrive hoặc mạng.

Vị trí tệp mặc định     Nhập đường dẫn mà bạn muốn Word sử dụng làm thời gian vị trí đầu tiên mà bạn dùng lệnh mở, lưuhoặc Lưu dưới dạng khi bạn khởi động Word, hoặc bấm duyệt để định vị thư mục. Nếu bạn muốn nhập đường dẫn đến một vị trí máy chủ mạng cho vị trí tệp mặc định, hãy nhập đường dẫn bằng cách dùng cú pháp UNC: \\servername\foldername. Bạn phải khởi động lại Word để áp dụng vị trí tệp mặc định mới cho một máy chủ mạng.

Lưu ý: Tùy chọn này kiểm soát thời gian đầu tiên hành vi mặc định mà bạn dùng lệnh mở, lưuhoặc Lưu dưới dạng khi bạn khởi động Word. Bất cứ khi nào bạn lưu tài liệu, bạn có thể ghi đè các thiết đặt này bằng cách chọn một vị trí khác hoặc định dạng trong hộp thoại mở, lưu hoặc Lưu như .

Vị trí mẫu cá nhân mặc định     Nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí để lưu khi bạn Cập Nhật hoặc tạo một mẫu Word.

Lưu kiểm xuất tệp vào:     Tùy chọn này xác định vị trí mà bạn muốn lưu tài liệu kiểm xuất.

 • Máy chủ Thư nháp vị trí trên máy tính này     Bấm vào đây để lưu kiểm xuất tệp vào thư mục được xác định trong hộp vị trí máy chủ Thư nháp .

 • Máy chủ web     Bấm vào đây để lưu kiểm xuất tệp vào máy chủ Web.

Vị trí máy chủ Thư nháp     Hiển thị vị trí mặc định máy chủ Thư nháp. Trong hộp văn bản, nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí máy chủ Thư nháp, hoặc bấm duyệt để xác định vị trí máy chủ Thư nháp.

Giữ nguyên trung thực khi chia sẻ tài liệu này    Chọn tên của tài liệu đã được mở, hoặc bấm Tất cả các tài liệu mới để làm cho các thiết đặt độ trung thực, chẳng hạn như lưu trữ phông với tệp, áp dụng cho tất cả các tài liệu mà bạn sẽ tạo ra.

Nhúng phông chữ trong tệp     Chọn tùy chọn này để lưu các phông chữ được sử dụng trong tài liệu với tệp, nếu phông được phép được nhúng. Khi tùy chọn này bật, người đọc khác có thể xem và có thể dùng phông chữ trong tài liệu của bạn, ngay cả khi họ không có các phông chữ được cài đặt trên máy tính của họ. Bật tùy chọn này sẽ làm tăng kích cỡ tệp. Để biết thêm thông tin về việc nhúng phông chữ, hãy xem Nhúng TrueType trên Microsoft.com vào trang web.

 • Nhúng chỉ các ký tự được dùng trong tài liệu (phù hợp nhất cho việc giảm kích cỡ tệp)     Chọn tùy chọn này để nhúng chỉ phông mà bạn thực sự sử dụng trong tài liệu. Nếu bạn dùng 32 hoặc ít ký tự của phông, Word nhúng chỉ các ký tự. Tùy chọn này rất hữu ích nhất cho tài liệu mà người dùng khác định để xem hoặc in chỉ, vì ký tự unembedded phông và kiểu không sẵn dùng để sửa. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn chọn tùy chọn nhúng phông chữ trong tệp .

 • Không nhúng phông chữ thông thường của hệ thống     Chọn để nhúng phông chỉ khi họ không thường được cài đặt trên máy tính chạy Windows và Word. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn chọn tùy chọn nhúng phông chữ trong tệp .

Để xem các tùy chọn để làm việc với Word lưu, bấm tệp, bấm tùy chọn, sau đó bấm lưu.

Tùy chọn Word 2010 lưu

Lưu tài liệu

Lưu tệp theo định dạng này      Tùy chọn này sẽ đặt định dạng tệp mặc định được sử dụng khi bạn lưu tài liệu. Nếu tài liệu của bạn được dùng trong các phiên bản khác nhau của Microsoft Office Word, như các trang web, hoặc trong các chương trình khác, bạn có thể chọn định dạng tệp mà bạn thường xuyên nhất sử dụng. Trong danh sách này, hãy chọn định dạng tệp mà bạn muốn dùng.

Thông tin lưu tự động khôi phục mỗi      Word tự động tạo một tệp tự động khôi phục ở khoảng thời gian mà bạn xác định trong hộp phút . Khoảng phải là một số dương từ 1 đến 120. Nếu máy tính của bạn ngừng phản hồi, hoặc bạn sẽ mất power đột ngột, tự động khôi phục tệp được mở lần sau khi bạn khởi động Word. Tự động khôi phục tệp có thể chứa chưa lưu thông tin nào nếu không bị mất từ tài liệu gốc của bạn.

Quan trọng: Tự động khôi phục không thay thế lệnh lưu . Bạn vẫn phải lưu tài liệu của bạn khi bạn kết thúc làm việc trên đó.

Vị trí tệp tự động khôi phục     Hiển thị vị trí tệp tự động khôi phục mặc định. Trong hộp văn bản, hãy nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí tệp tự động khôi phục.

Vị trí tệp mặc định     Nhập đường dẫn mà bạn muốn Word sử dụng làm thời gian vị trí đầu tiên mà bạn dùng lệnh mở, lưuhoặc Lưu dưới dạng khi bạn khởi động Word, hoặc bấm duyệt để định vị thư mục. Nếu bạn muốn nhập đường dẫn đến một vị trí máy chủ mạng cho vị trí tệp mặc định, hãy nhập đường dẫn bằng cách dùng cú pháp UNC: \\servername\foldername. Bạn phải khởi động lại Word để áp dụng vị trí tệp mặc định mới cho một máy chủ mạng.

Lưu ý: Tùy chọn này kiểm soát thời gian đầu tiên hành vi mặc định mà bạn dùng lệnh mở, lưuhoặc Lưu dưới dạng khi bạn khởi động Word. Bất cứ khi nào bạn lưu tài liệu, bạn có thể ghi đè các thiết đặt này bằng cách chọn một vị trí khác hoặc định dạng trong hộp thoại mở, lưu hoặc Lưu như .

Chế độ ngoại tuyến sửa tùy chọn cho tệp máy chủ quản lý tài liệu

Lưu kiểm xuất tệp vào:     Tùy chọn này xác định vị trí mà bạn muốn lưu tài liệu kiểm xuất.

 • Máy chủ Thư nháp vị trí trên máy tính này     Bấm vào đây để lưu kiểm xuất tệp vào thư mục được xác định trong hộp vị trí máy chủ Thư nháp .

 • Bộ đệm ẩn tài liệu Office     Bấm vào đây để lưu kiểm xuất tệp vào thư mục Office bộ đệm ẩn.

Vị trí máy chủ Thư nháp     Hiển thị vị trí mặc định máy chủ Thư nháp. Trong hộp văn bản, nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí máy chủ Thư nháp, hoặc bấm duyệt để xác định vị trí máy chủ Thư nháp.

Giữ nguyên trung thực khi chia sẻ tài liệu này    Chọn tên của tài liệu đã được mở, hoặc bấm Tất cả các tài liệu mới để làm cho các thiết đặt độ trung thực, chẳng hạn như lưu trữ phông với tệp, áp dụng cho tất cả các tài liệu mà bạn sẽ tạo ra.

Nhúng phông chữ trong tệp     Chọn tùy chọn này để lưu các phông chữ được sử dụng trong tài liệu với tệp, nếu phông được phép được nhúng. Khi tùy chọn này bật, người đọc khác có thể xem và có thể dùng phông chữ trong tài liệu của bạn, ngay cả khi họ không có các phông chữ được cài đặt trên máy tính của họ. Bật tùy chọn này sẽ làm tăng kích cỡ tệp. Để biết thêm thông tin về việc nhúng phông chữ, hãy xem Nhúng TrueType trên Microsoft.com vào trang web.

 • Nhúng chỉ các ký tự được dùng trong tài liệu (phù hợp nhất cho việc giảm kích cỡ tệp)     Chọn tùy chọn này để nhúng chỉ phông mà bạn thực sự sử dụng trong tài liệu. Nếu bạn dùng 32 hoặc ít ký tự của phông, Word nhúng chỉ các ký tự. Tùy chọn này rất hữu ích nhất cho tài liệu mà người dùng khác định để xem hoặc in chỉ, vì ký tự unembedded phông và kiểu không sẵn dùng để sửa. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn chọn tùy chọn nhúng phông chữ trong tệp .

 • Không nhúng phông chữ thông thường của hệ thống     Chọn để nhúng phông chỉ khi họ không thường được cài đặt trên máy tính chạy Windows và Word. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn chọn tùy chọn nhúng phông chữ trong tệp .

Để xem các tùy chọn để làm việc với Word lưu, bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , bấm Tùy chọn Word, sau đó bấm lưu.

Tùy chọn Lưu

Lưu tệp theo định dạng này      Tùy chọn này sẽ đặt định dạng tệp mặc định được sử dụng khi bạn lưu tài liệu. Nếu tài liệu của bạn được dùng trong các phiên bản khác nhau của Microsoft Office Word, như các trang web, hoặc trong các chương trình khác, bạn có thể chọn định dạng tệp mà bạn thường xuyên nhất sử dụng. Trong danh sách này, hãy chọn định dạng tệp mà bạn muốn dùng.

Thông tin lưu tự động khôi phục mỗi      Word tự động tạo một tệp tự động khôi phục ở khoảng thời gian mà bạn xác định trong hộp phút . Khoảng phải là một số dương từ 1 đến 120. Nếu máy tính của bạn ngừng phản hồi, hoặc bạn sẽ mất power đột ngột, tự động khôi phục tệp được mở lần sau khi bạn khởi động Word. Tự động khôi phục tệp có thể chứa chưa lưu thông tin nào nếu không bị mất từ tài liệu gốc của bạn.

Quan trọng: Tự động khôi phục không thay thế lệnh lưu . Bạn vẫn phải lưu tài liệu của bạn khi bạn kết thúc làm việc trên đó.

Vị trí tệp tự động khôi phục     Hiển thị vị trí tệp tự động khôi phục mặc định. Trong hộp văn bản, hãy nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí tệp tự động khôi phục.

Vị trí tệp mặc định     Nhập đường dẫn mà bạn muốn Word sử dụng làm thời gian vị trí đầu tiên mà bạn dùng lệnh mở, lưuhoặc Lưu dưới dạng khi bạn khởi động Word, hoặc bấm duyệt để định vị thư mục. Nếu bạn muốn nhập đường dẫn đến một vị trí máy chủ mạng cho vị trí tệp mặc định, hãy nhập đường dẫn bằng cách dùng cú pháp UNC: \\servername\foldername. Bạn phải khởi động lại Word để áp dụng vị trí tệp mặc định mới cho một máy chủ mạng.

Lưu ý: Tùy chọn này kiểm soát thời gian đầu tiên hành vi mặc định mà bạn dùng lệnh mở, lưuhoặc Lưu dưới dạng khi bạn khởi động Word. Bất cứ khi nào bạn lưu tài liệu, bạn có thể ghi đè các thiết đặt này bằng cách chọn một vị trí khác hoặc định dạng trong hộp thoại mở, lưu hoặc Lưu như .

Lưu kiểm xuất tệp vào:     Tùy chọn này xác định vị trí mà bạn muốn lưu tài liệu kiểm xuất.

 • Máy chủ Thư nháp vị trí trên máy tính này     Bấm vào đây để lưu kiểm xuất tệp vào thư mục được xác định trong hộp máy chủ Thư nháp vị trí để lưu các tệp đã kiểm xuất.

 • Máy chủ web     Bấm vào đây để lưu kiểm xuất tệp vào máy chủ Web.

Vị trí máy chủ Thư nháp     Hiển thị vị trí mặc định máy chủ Thư nháp. Trong hộp văn bản, nhập đường dẫn mà bạn muốn dùng làm vị trí máy chủ Thư nháp, hoặc bấm duyệt để xác định vị trí máy chủ Thư nháp.

Giữ nguyên trung thực khi chia sẻ tài liệu này    Chọn tên của tài liệu đã được mở, hoặc bấm Tất cả các tài liệu mới để làm cho các thiết đặt độ trung thực, chẳng hạn như lưu trữ phông với tệp, áp dụng cho tất cả các tài liệu mà bạn sẽ tạo ra.

Nhúng phông chữ trong tệp     Chọn tùy chọn này để lưu các phông chữ được sử dụng trong tài liệu với tệp, nếu phông được phép được nhúng. Khi tùy chọn này bật, người đọc khác có thể xem và có thể dùng phông chữ trong tài liệu của bạn, ngay cả khi họ không có các phông chữ được cài đặt trên máy tính của họ. Bật tùy chọn này sẽ làm tăng kích cỡ tệp. Để biết thêm thông tin về việc nhúng phông chữ, hãy xem Nhúng TrueType trên Microsoft.com vào trang web.

 • Nhúng chỉ các ký tự được dùng trong tài liệu (phù hợp nhất cho việc giảm kích cỡ tệp)     Chọn tùy chọn này để nhúng chỉ phông mà bạn thực sự sử dụng trong tài liệu. Nếu bạn dùng 32 hoặc ít ký tự của phông, Word nhúng chỉ các ký tự. Tùy chọn này rất hữu ích nhất cho tài liệu mà người dùng khác định để xem hoặc in chỉ, vì ký tự unembedded phông và kiểu không sẵn dùng để sửa. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn chọn tùy chọn nhúng phông chữ trong tệp .

 • Không nhúng phông chữ thông thường của hệ thống     Chọn để nhúng phông chỉ khi họ không thường được cài đặt trên máy tính chạy Windows và Word. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn chọn tùy chọn nhúng phông chữ trong tệp .

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Cập Nhật tháng 9, 2017 nhờ phản hồi của khách hàng.

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm Word và phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×