Tùy chọn Word (chung)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy chọn là nơi bạn có thể xem và Cập Nhật thiết đặt cho Word, tài liệu của bạn, thông tin cá nhân của bạn và tùy chọn của bạn. Tùy chọn chung cho phép bạn thay đổi giao diện người dùng, cá nhân hóa và thiết đặt khởi động cho bản sao của tài liệu và Word.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Word, hãy bấm tệp > tùy chọn > chung.

Menu tùy chọn chung Word 2016/2013

Hiển thị Thanh công cụ Mini trên vùng chọn    Chọn tùy chọn này để hiển thị Thanh công cụ mini khi bạn chọn văn bản. Thanh công cụ mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các công cụ định dạng.

Bật tính năng Xem trước Trực tiếp    Chọn tùy chọn này để xem trước hiệu ứng của thay đổi định dạng trong tài liệu.

Cập nhật nội dung tài liệu trong khi kéo     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Word để điều chỉnh bố trí khi bạn kéo đối tượng như ảnh và hộp văn bản.

Mẹo màn hình kiểu     Chọn một kiểu để điều khiển hay không, Word sẽ hiển thị mô tả tính năng và mẹo màn hình với nút tên.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên người dùng này được liên kết với bất kỳ chỉnh sửa mà bạn thực hiện với tài liệu khi dùng tính năng theo dõi thay đổi. Cũng có tên tác giả liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ, trong trang bìa thiết kế trước bao gồm tên tác giả, Word sẽ hiển thị tên người dùng này tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn vào hộp Tên viết tắt để thay đổi tên viết tắt liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Các tên tắt được liên kết với bất kỳ chú thích nào bạn thêm khi bạn xem lại tài liệu.

Luôn dùng các giá trị bất kể đăng nhập vào Office     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Word để hiển thị tên người dùng này và tên tắt này ngay cả khi bạn đăng nhập vào Office bằng tài khoản sẽ hiển thị thông tin khác nhau.

Nền Office     Chọn từ danh sách các kiểu dựng sẵn nền.

Chủ đề Office     Chọn từ danh sách các chủ đề dựng sẵn của Office.

Chọn các phần mở rộng bạn muốn mở theo mặc định     Bấm chương trình mặc định để xem và thay đổi danh sách các loại tệp Word sẽ mở theo mặc định.

Cho tôi biết nếu Word không phải là chương trình mặc định để xem và sửa tài liệu     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn được nhắc để đặt Word làm ứng dụng mặc định của bạn để xem và sửa tài liệu.

Mở phần đính kèm email và những tệp khác trong dạng xem chỉ đọc     xóa hộp kiểm này để mở phần đính kèm email trong dạng xem Bố trí in thay vì dạng xem chỉ đọc.

Hiển thị màn hình bắt đầu khi khởi động Word     Xóa hộp kiểm này nếu bạn muốn bỏ qua màn hình bắt đầu khi bạn mở Word.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Word, hãy bấm tệp > tùy chọn > chung.

Pa-nen tùy chọn chung Word 2010

Công cụ Mini Hiển thị trên lựa chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị công cụ Mini khi bạn chọn văn bản. Công cụ Mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào công cụ định dạng.

Bật xem trước trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước các hiệu ứng của các thay đổi định dạng trong tài liệu.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn từ danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Mẹo màn hình kiểu     Chọn một kiểu từ danh sách để điều khiển hiển thị tên của các nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn hiện mô tả của tính năng trong mách nước cho các tên và thông tin hữu ích, chọn không hiện mô tả của tính năng trong mách nước cho nút tên chỉ, hoặc chọn không hiện mách nước cho không.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi bạn xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi thay đổi. Cũng có tên tác giả được liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ, trong trang bìa thiết kế trước bao gồm tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp tên người dùng được dùng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn trong hộp tên tắt để thay đổi tên tắt được liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên viết tắt xuất hiện ở đây có liên kết với chú thích mà bạn thêm khi bạn xem lại tài liệu.

Phần đính kèm email mở trong dạng xem toàn màn hình chỉ đọc     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị tài liệu trong dạng xem toàn màn hình đọc khi chúng được mở từ phần đính kèm email. Xóa hộp kiểm này để mở phần đính kèm email trong dạng xem bố trí in.

Để xem các tùy chọn phổ biến để làm việc với Word, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Word, sau đó bấm phổ biến.

Tùy chọn phổ biến Word 2007

Công cụ Mini Hiển thị trên lựa chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị công cụ Mini khi bạn chọn văn bản. Công cụ Mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào công cụ định dạng.

Bật xem trước trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước các hiệu ứng của các thay đổi định dạng trong tài liệu.

Hiển thị tab nhà phát triển trong ruy-băng     Chọn tùy chọn này để hiển thị tab nhà phát triển trên ruy-băng trong Hệ thống Microsoft Office 2007 chương trình. Ruy-băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Tab nhà phát triển bao gồm macro và công cụ biểu mẫu tác giả, cũng như các tính năng liên quan đến XML. Xóa hộp kiểm này để ẩn tab nhà phát triển .

Luôn sử dụng ClearType     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ bật ClearType để làm cho văn bản dễ đọc hơn. Nếu bạn thay đổi thiết đặt này, bạn phải khởi động lại Microsoft Office Word dành cho thiết đặt có hiệu lực.

Lưu ý: 

  • Thiết đặt này áp dụng cho tất cả các chương trình Office.

  • Trên máy tính đang chạy Microsoft Windows XP, bật tùy chọn này sẽ ghi đè thiết đặt ClearType trong Windows. Tùy chọn này không sẵn dùng trên máy tính chạy Windows Vista.

Phần đính kèm email mở trong dạng xem toàn màn hình chỉ đọc     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị tài liệu trong dạng xem toàn màn hình đọc khi chúng được mở từ phần đính kèm email. Xóa hộp kiểm này để mở phần đính kèm email trong dạng xem bố trí in.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn từ danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Mẹo màn hình kiểu     Chọn một kiểu từ danh sách để điều khiển hiển thị tên của các nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn hiện mô tả của tính năng trong mách nước cho các tên và thông tin hữu ích, chọn không hiện mô tả của tính năng trong mách nước cho nút tên chỉ, hoặc chọn không hiện mách nước cho không.

Tên người dùng     Nhập tên vào hộp Tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi bạn xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi thay đổi. Cũng có tên tác giả được liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ, trong trang bìa thiết kế trước bao gồm tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp tên người dùng được dùng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn trong hộp tên tắt để thay đổi tên tắt được liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên viết tắt xuất hiện ở đây có liên kết với chú thích mà bạn thêm khi bạn xem lại tài liệu.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng với Office     Bấm Thiết đặt ngôn ngữ để bật các tính năng cần thiết cho các ngôn ngữ bạn muốn dùng trong Hệ thống Microsoft Office 2007.

Không tìm thấy tùy chọn mà bạn đang tìm kiếm ở đây, hãy thử một trong số này:

Tùy chọn Word (nâng cao)

Tùy chọn Word (Hiển thị)

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Cập Nhật tháng 11, 2018 nhờ phản hồi của khách hàng.

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm Word và phiên bản hệ điều hành bạn đang dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×