Tùy chọn Word (chung)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Tùy chọn giao diện người dùng

Cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office

Tùy chọn khởi động

Tùy chọn giao diện người dùng

Công cụ Mini Hiển thị trên lựa chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị công cụ Mini khi bạn chọn văn bản. Công cụ Mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào công cụ định dạng.

Bật xem trước trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước các hiệu ứng của các thay đổi định dạng trong tài liệu.

Bảng phối màu    Chọn một tùy chọn từ danh sách để thay đổi bảng phối màu của các chương trình.

Mẹo màn hình kiểu     Chọn một kiểu từ danh sách để điều khiển hiển thị tên của các nút và thông tin hữu ích bổ sung. Chọn hiện mô tả của tính năng trong mách nước cho các tên và thông tin hữu ích, chọn không hiện mô tả của tính năng trong mách nước cho nút tên chỉ, hoặc chọn không hiện mách nước cho không.

Đầu trang

Cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office

Tên người dùng     Nhập tên trong hộp tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên xuất hiện ở đây sẽ được liên kết với chỉnh sửa mà bạn thực hiện khi bạn xem lại tài liệu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi thay đổi. Cũng có tên tác giả được liên kết với các tài liệu mà bạn tạo. Ví dụ, trong trang bìa thiết kế trước bao gồm tên tác giả, tên xuất hiện trong hộp tên người dùng được dùng tự động.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn trong hộp tên tắt để thay đổi tên tắt được liên kết với tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Tên viết tắt xuất hiện ở đây có liên kết với chú thích mà bạn thêm khi bạn xem lại tài liệu.

Tùy chọn khởi động

Phần đính kèm email mở trong dạng xem toàn màn hình chỉ đọc     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị tài liệu trong dạng xem toàn màn hình đọc khi chúng được mở từ phần đính kèm email. Xóa hộp kiểm này để mở phần đính kèm email trong dạng xem bố trí in.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×