Tùy chọn> Trả lời Tự động

Bài viết này dành cho Outlook Web App, ứng dụng được các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010 sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Office 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Sử dụng trả lời tự động khi bạn muốn những người gửi email cho bạn biết rằng bạn không thể trả lời ngay thư của họ. Sau khi bật trả lời tự động, thư trả lời tự động sẽ được gửi tới mỗi người gửi một lần.

Để tới được trang Trả lời tự động từ trang Outlook Web App chính, đi đến góc trên và chọn Tùy chọn, rồi chọn Trả lời tự động từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Sau khi bạn thay đổi thiết đặt trên trang này, bấm Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Không gửi trả lời tự động Chọn tùy chọn này để tắt trả lời tự động. Theo mặc định, trả lời tự động bị tắt.

Gửi trả lời tự động Chọn tùy chọn này để bật trả lời tự động. Khi bạn bật trả lời tự động, thư trả lời sẽ được phúc đáp cho email bạn nhận được. Sau khi bật thiết đặt này, bạn cần nhập thư trả lời tự động của mình vào hộp có nhãn Gửi trả lời một lần cho mỗi người gửi trong tổ chức của tôi với nội dung như sau. Nếu bạn không nhập thư, người gửi sẽ không nhận được trả lời tự động.

  • Chỉ gửi trả lời tự động trong khoảng thời gian này Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn xác định một khoảng thời gian bao gồm ngày và giờ bạn muốn gửi trả lời tự động. Dùng danh sách bên cạnh Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc để đặt cấu hình ngày và giờ cho khoảng thời gian bạn muốn gửi trả lời tự động cho người gửi.

  • Thay thế thư trả lời tự động hiện tại của tôi bằng thư sau Chọn hộp kiểm này để thay thế trả lời tự động nội bộ hiện có của bạn bằng văn bản mới mà bạn nhập vào ô văn bản bên dưới.

Gửi thư trả lời tự động đến Người gửi Bên ngoài Chọn tùy chọn này để gửi trả lời tự động đến người gửi bên ngoài, cùng với người gửi nội bộ. Trả lời bạn nhập cho người gửi bên ngoài chỉ được gửi tới người gửi bên ngoài tổ chức của bạn. Nếu bạn không nhập thư, người gửi bên ngoài sẽ không nhận được trả lời tự động.

  • Chỉ gửi trả lời tự động cho người gửi trong danh sách Liên hệ của tôi Chọn tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn gửi thư trả lời tự động cho những người gửi bên ngoài có trong danh sách Liên hệ của bạn.

  • Gửi trả lời tự động đến mọi người bên ngoài tổ chức của tôi Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn gửi trả lời tự động cho những người bên ngoài tổ chức của bạn. Tùy chọn này bao gồm cả những người trong danh sách Liên hệ của bạn.

  • Thay thế thư trả lời tự động bên ngoài hiện tại của tôi bằng thư sau Chọn hộp kiểm này để thay thế trả lời tự động bên ngoài hiện có của bạn bằng văn bản mới mà bạn nhập vào ô văn bản bên dưới.

Để tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook Web App, chẳng hạn như làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn hoặc các tính năng và giới hạn là gì, hãy xem Outlook Web App Light.

Outlook Web App Light > Tùy chọn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×