Tùy chọn > Thư

Bài viết này dành cho Outlook Web App, ứng dụng được các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010 sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Office 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Tùy chọn Thư cho phép bạn cấu hình thiết đặt thư cá nhân, ví dụ: chữ ký email của bạn hoặc cách xử lý tên người nhận trên thư mới mà bạn muốn dùng.

Để tới được trang Tùy chọn thư từ trang Outlook Web App chính, đi đến góc trên và chọn Tùy chọn, rồi chọn Thư từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Sau khi bạn thay đổi thiết đặt trên trang này, bấm Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Số mục hiển thị trên mỗi trang Đặt số lượng email hoặc mục sẽ hiển thị tại một thời điểm. Theo mặc định, 20 mục sẽ được hiển thị tại một thời điểm. Bạn có thể đặt số mục hiển thị từ 5 đến 100.

Sau khi di chuyển hoặc xóa mục Đặt tùy chọn này để chọn hành động bạn muốn thực hiện sau khi di chuyển hoặc xóa thư bạn vừa mở. Khi bạn di chuyển hoặc xóa thư, bạn có thể chọn trở về dạng xem, mở mục trước hoặc mở mục tiếp theo. Theo mặc định, trở về dạng xem được chọn.

Chữ ký email là văn bản được tự động thêm vào cuối thư đi.

Tự động bao gồm chữ ký của tôi vào thư đi Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn Outlook Web App bao gồm chữ ký trên tất cả các thư đi của mình. Chữ ký bạn tạo trong Outlook Web App không được chia sẻ với Outlook. Bạn sẽ phải tạo chữ ký riêng nếu bạn dùng cả Outlook Web App và Outlook để truy nhập vào hộp thư của mình.

Để sửa đổi chữ ký hiện có, bấm Thay thế chữ ký hiện tại của tôi bằng sau, rồi nhập chữ ký mới của bạn vào ô văn bản.

Bạn chỉ có thể sử dụng một chữ ký, và nó sẽ được áp dụng cho tất cả thư. Bạn không thể đặt ảnh trong phần chữ ký.

Tùy chọn theo dõi thư cho phép bạn kiểm soát phúc đáp đối với các báo nhận đã đọc. Bạn có ba tùy chọn để xử lý email có báo nhận đã đọc.

Hỏi tôi trước khi gửi phúc đáp Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn được nhắc trước khi gửi báo nhận đã đọc cho người gửi. Theo mặc định, một thông báo xuất hiện trong thanh thông tin, nêu rõ rằng người gửi yêu cầu báo nhận đã đọc.

Luôn gửi phúc đáp Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn luôn tự động gửi phúc đáp báo nhận đã đọc cho người gửi yêu cầu báo nhận cho thư.

Không bao giờ gửi phúc đáp Chọn tùy chọn này nếu bạn không bao giờ muốn gửi phúc đáp báo nhận đã đọc cho người gửi yêu cầu báo nhận cho thư.

Tùy chọn xử lý tên email cho phép bạn kiểm soát cách thức xử lý người nhận mà bạn thêm vào thư.

Thêm người nhận gần đây vào danh sách Người nhận Gần đây Nhất Chọn hộp kiểm này, bạn thêm tên đã được xử lý vào danh sách Người nhận Gần đây Nhất. Các tên được thêm vào danh sách này xuất hiện trong hộp chọn trên giao diện người dùng khi bạn bắt đầu nhập một phần tên đầy đủ của người nhận. Sau đó, bạn có thể chọn người nhận đó từ danh sách các kết quả có thể trùng khớp. Theo mặc định, thiết đặt này được chọn.

Xóa danh sách Người nhận Gần đây Nhất Bấm vào link này để xóa danh sách Người nhận Gần đây Nhất. Bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng bạn muốn xóa tên khỏi danh sách trước khi tên bị xóa.

Khi xử lý tên, kiểm tra trước tiên ở Tùy chọn này cho phép bạn chọn nơi Outlook Web App kiểm tra trước tiên để xử lý tên trên dòng Đến hay Cc của thư mới. Bạn có thể sử dụng danh sách địa chỉ toàn cầu hoặc Liên hệ của bạn.

  • Danh sách Địa chỉ Toàn cầu Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn trước hết sử dụng danh sách địa chỉ toàn cầu để xử lý tên người nhận. Nếu Outlook Web App không thể xử lý tên trong danh sách địa chỉ toàn cầu, chương trình sẽ xem trong Liên hệ của bạn. Theo mặc định, tùy chọn này được chọn.

  • Liên hệ Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn trước tiên sử dụng liên hệ cá nhân của mình để xử lý tên người nhận. Nếu Outlook Web App không thể xử lý tên trong liên hệ của bạn, chương trình sẽ xem trong danh sách địa chỉ toàn cầu.

Khi bạn xóa một mục, mục đó được di chuyển vào thư mục Khoản mục đã Xóa trước khi được xóa vĩnh viễn. Bạn có thể chọn tự động xóa tất cả các mục trong thư mục Khoản mục đã Xóa khi bạn đăng xuất.

Làm trống thư mục Khoản mục đã Xóa khi tôi đăng xuất Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn xóa các mục trong thư mục Khoản mục đã Xóa khi bạn đăng xuất khỏi Outlook Web App. Sau khi bạn xóa một mục từ thư mục Khoản mục đã Xóa của mình, mục đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook Web App, chẳng hạn như làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn hoặc các tính năng và giới hạn là gì, hãy xem Outlook Web App Light.

Outlook Web App Light > Tùy chọn

Outlook Web App Light > Thư

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×