Tùy chọn > Thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bạn nhìn thấy phiên bản rút gọn của Outlook Web App, làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App hoặc quay lại Office, hoặc cách sử dụng chương trình email khác trên thiết bị di động hoặc máy tính, hãy xem Outlook Web App Light.

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App có tùy chọn thư ít hơn phiên bản chuẩn của Outlook Web App. Ví dụ, bạn không thể thực hiện các tác vụ sau đây trong phiên bản rút gọn:

  • Quản lý quy tắc hộp thư đến

  • Thêm ảnh vào chữ ký email của bạn

  • Xem trước thư hoặc sử dụng ngăn đọc

  • Thiết lập cảnh báo hoặc thông báo khi có thư đến

  • Thay đổi kích cỡ phông của thư, sử dụng định dạng HTML hoặc văn bản có định dạng, sử dụng một tiêu đề thư

  • Thiết lập chuyển tiếp

Tùy chọn thư cho phép bạn cấu hình thiết đặt thư cá nhân, ví dụ, chữ ký email của bạn hoặc cách bạn muốn tên người nhận trên thư mới xử.

Để tới được trang Tùy chọn thư từ trang Outlook Web App chính, đi đến góc trên và chọn Tùy chọn, rồi chọn Thư từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Sau khi bạn thay đổi thiết đặt trên Trang này, hãy chọn lưu để áp dụng thay đổi của bạn.

Trong bài viết này

Tùy chọn thư

Chữ ký email

Theo dõi thư

Độ phân giải tên email

Mục đã xóa

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Tùy chọn tin nhắn

Số lượng các mục để hiển thị trên mỗi trang Thiết lập số của thông điệp email hoặc mục mà sẽ được hiển thị cùng một lúc. Theo mặc định, 20 mục sẽ được hiển thị cùng một lúc. Bạn có thể đặt số lượng mục cần hiển thị từ 5 đến 100.

Sau khi di chuyển hoặc xóa mục Đặt tùy chọn này để chọn hành động bạn muốn thực hiện sau khi di chuyển hoặc xóa thư bạn vừa mở. Khi bạn di chuyển hoặc xóa thư, bạn có thể chọn trở về dạng xem, mở mục trước hoặc mở mục tiếp theo. Theo mặc định, trở về dạng xem được chọn.

Đầu trang

Chữ ký email

Chữ ký email là văn bản tự động được thêm vào cuối thư đi.

Tự động bao gồm chữ ký của tôi vào thư đi Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn Outlook Web App bao gồm chữ ký trên tất cả các thư đi của mình. Chữ ký bạn tạo trong Outlook Web App không được chia sẻ với Outlook. Bạn sẽ phải tạo chữ ký riêng nếu bạn dùng cả Outlook Web App và Outlook để truy nhập vào hộp thư của mình.

Để sửa đổi chữ ký hiện có, bấm Thay thế chữ ký hiện tại của tôi bằng chữ ký sau, rồi nhập chữ ký mới của bạn vào ô văn bản.

Bạn chỉ có thể sử dụng một chữ ký, và nó sẽ được áp dụng cho tất cả thư. Bạn không thể đặt ảnh trong phần chữ ký.

Đầu trang

Theo dõi thư

Tùy chọn theo dõi thư cho phép bạn kiểm soát phản hồi để xác nhận đã đọc. Bạn có ba tùy chọn để xử lý email có thư báo đã đọc.

Hỏi tôi trước khi gửi phúc đáp Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn được nhắc trước khi gửi báo nhận đã đọc cho người gửi. Theo mặc định, một thông báo xuất hiện trong thanh thông tin, nêu rõ rằng người gửi yêu cầu báo nhận đã đọc.

Luôn gửi phúc đáp Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn luôn tự động gửi phúc đáp báo nhận đã đọc cho người gửi yêu cầu báo nhận cho thư.

Không bao giờ gửi phúc đáp Chọn tùy chọn này nếu bạn không bao giờ muốn gửi phúc đáp báo nhận đã đọc cho người gửi yêu cầu báo nhận cho thư.

Đầu trang

Độ phân giải tên email

Tùy chọn độ phân giải tên email cho phép bạn kiểm soát cách giải quyết được những người nhận mà bạn thêm vào thư.

Thêm người nhận gần đây vào danh sách Người nhận Gần đây Nhất Chọn hộp kiểm này, bạn thêm tên đã được xử lý vào danh sách Người nhận Gần đây Nhất. Các tên được thêm vào danh sách này xuất hiện trong hộp chọn trên giao diện người dùng khi bạn bắt đầu nhập một phần tên đầy đủ của người nhận. Sau đó, bạn có thể chọn người nhận đó từ danh sách các kết quả có thể trùng khớp. Theo mặc định, thiết đặt này được chọn.

Xóa danh sách Người nhận Gần đây Nhất Bấm vào nối kết này để xóa danh sách Người nhận Gần đây Nhất. Bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng bạn muốn xóa tên khỏi danh sách trước khi tên bị xóa.

Khi xử lý tên, kiểm tra trước tiên ở Tùy chọn này cho phép bạn chọn nơi Outlook Web App kiểm tra trước tiên để xử lý tên trên dòng Đến hay Cc của thư mới. Bạn có thể sử dụng danh sách địa chỉ toàn cầu hoặc Liên hệ của bạn.

  • Danh sách Địa chỉ Toàn cầu Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn trước hết sử dụng danh sách địa chỉ toàn cầu để xử lý tên người nhận. Nếu Outlook Web App không thể xử lý tên trong danh sách địa chỉ toàn cầu, chương trình sẽ xem trong Liên hệ của bạn. Theo mặc định, tùy chọn này được chọn.

  • Liên hệ Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn trước tiên sử dụng liên hệ cá nhân của mình để xử lý tên người nhận. Nếu Outlook Web App không thể xử lý tên trong liên hệ của bạn, chương trình sẽ xem trong danh sách địa chỉ toàn cầu.

Đầu trang

Khoản mục đã xóa

Khi bạn xóa một mục, mục đó được di chuyển vào thư mục Khoản mục đã Xóa trước khi được xóa vĩnh viễn. Bạn có thể chọn tự động xóa tất cả các mục trong thư mục Khoản mục đã Xóa khi bạn đăng xuất.

Làm trống thư mục Khoản mục đã Xóa khi tôi đăng xuất Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn xóa các mục trong thư mục Khoản mục đã Xóa khi bạn đăng xuất khỏi Outlook Web App. Sau khi bạn xóa một mục từ thư mục Khoản mục đã Xóa của mình, mục đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Đầu trang

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

  • Để biết thêm thông tin chi tiết cách đọc, nhận, sắp xếp và tổ chức thư, hãy xem Outlook Web App Light > Thư.

  • Để biết thông tin về các tùy chọn khác, chẳng hạn như thay đổi mật khẩu của bạn, và bật ra khỏi office thông báo, hãy xem Outlook Web App Light > tùy chọn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×