Tùy chọn PowerPoint (nâng cao)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhiều tùy chọn ít thường được sử dụng PowerPoint nằm trong ngăn nâng cao trong hộp thoại Tùy chọn PowerPoint .

Tùy chọn soạn thảo

Khi chọn, sẽ tự động chọn toàn bộ word     Chọn hộp kiểm này để chọn toàn bộ từ khi bạn bấm vào một từ, hoặc xóa hộp kiểm này để chọn một thư riêng lẻ trong word, khi bạn bấm vào một từ.

Cho phép văn bản để được kéo và thả xuống     Chọn hộp kiểm này để di chuyển hoặc sao chép văn bản trong bản trình bày hoặc từ PowerPoint sang chương trình Microsoft Office khác bằng cách kéo văn bản, hoặc xóa hộp kiểm này để ngăn không cho kéo văn bản để di chuyển hoặc sao chép nó.

Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh     Chọn hộp kiểm này khi bạn đang làm việc với văn bản trong ngôn ngữ khác nhau. PowerPoint tự động phát hiện ngôn ngữ mà sẽ được đặt điểm chèn, và chuyển sang ngôn ngữ bàn phím chính xác.

Thực hiện không tự động siêu kết nối ảnh chụp màn hình     (PowerPoint 2013 và phiên bản mới hơn) Khi bạn sử dụng chèn > ảnh chụp màn hình và ảnh chụp một hình ảnh từ trình duyệt web Internet Explorer, PowerPoint có thể làm cho hình ảnh siêu kết nối trỏ đến các trang web mà bạn thực hiện ảnh chụp màn hình. Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn hình ảnh như siêu liên kết.

Tối đa số lần hoàn tác     Trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, lệnh hoàn tác cho phép bạn hoàn tác một hoặc nhiều thay đổi gần đây bạn thực hiện cho bản trình bày của bạn. Trong hộp này, hãy nhập số lần bạn có thể bấm hoàn tác để hoàn tác các thay đổi bất kỳ lúc nào đó.

Thanh công cụ Truy nhập Nhanh/Hoàn tác
Lệnh Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Cắt, sao chép và dán

Sử dụng thông minh cắt và dán     Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn PowerPoint để điều chỉnh dãn cách giữa các từ và đối tượng mà bạn dán vào bản trình bày của bạn. Thông minh cắt và dán đảm bảo rằng dán nội dung không chạy sánh các từ hoặc đối tượng xuất hiện trước hoặc sau khi nội dung mà bạn dán. Xóa hộp kiểm này nếu bạn không muốn PowerPoint để tự động điều chỉnh dãn cách giữa các từ hoặc đối tượng.

Nút Hiển thị tùy chọn dán     Chọn hộp kiểm này để hiển thị các nút Tùy chọn dán , hoặc xóa hộp kiểm này để ẩn các nút Tùy chọn dán . Các nút Tùy chọn dán xuất hiện cùng với văn bản mà bạn dán. Bằng cách dùng các nút này, bạn có thể nhanh chóng chọn giữa giữ định dạng nguồn hoặc dán văn bản chỉ.

Lưu ý: Khi bạn xóa hộp kiểm Hiển thị tùy chọn dán nút , bạn tắt tính năng này trong tất cả các chương trình Office mà nó là một tùy chọn.

Bút

(Tùy chọn bút đang chỉ sẵn dùng trong phiên bản mới hơn và PowerPoint 2016 .)

Dùng bút để chọn và tương tác với nội dung theo mặc định     Nếu bạn không muốn tự động trong chế độ vẽ mực khi Office phát hiện hiện hoạt bút hoặc stylus của bạn, hãy chọn hộp kiểm này để sử dụng bút của bạn để chọn đối tượng theo mặc định.

Chất lượng và kích cỡ ảnh

Tùy chọn khu vực sẵn dùng trong phiên bản mới hơn và PowerPoint 2010 .)

Tùy chọn mà bạn đặt trong phần này chỉ được áp dụng đối với tệp bản trình bày đang mở tại thời điểm.

Loại bỏ dữ liệu chỉnh sửa     Nếu bạn đã bị xén ảnh hoặc thực hiện các thay đổi hình ảnh, chẳng hạn như áp dụng hiệu ứng nghệ thuật hoặc thay đổi độ sáng, độ tương phản, hoặc độ nét của ảnh, thông tin để đảo ngược các thay đổi đó được lưu trữ trong tệp của bạn. Bạn có thể giảm kích cỡ tệp của bạn bằng cách xóa bỏ dữ liệu chỉnh sửa này. Chọn tùy chọn này sẽ giảm kích cỡ tài liệu của bạn, nhưng nếu bạn muốn hoàn tác các chỉnh sửa, bạn sẽ cần chèn lại ảnh vào tài liệu của bạn nếu bạn muốn hoàn tác bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem giảm kích cỡ tệp ảnh.

Không nén ảnh trong tệp     Nén ảnh trong tệp lưu lượng, nhưng nó làm giảm chất lượng ảnh. Nếu chất lượng ảnh là quan trọng để bạn hơn kích cỡ tệp, hãy chọn hộp kiểm này. . Để nén ảnh một cá nhân hoặc đặt các tùy chọn nào về chất lượng hoặc độ phân giải ảnh, hãy xem giảm kích cỡ tệp ảnh.

Độ phân giải mặc định / thiết kết xuất mục tiêu mặc định    PPI (điểm ảnh trên mỗi in-xơ) là một số đo độ phân giải ảnh. Giá trị cao hơn PPI, phong phú hơn các ảnh. Độ phân giải cao độ trung thực giữ chất lượng ảnh, nhưng có thể tăng kích cỡ tệp của bản trình bày của bạn.

Tùy chọn biểu đồ

Tùy chọn khu vực sẵn dùng trong phiên bản mới hơn và PowerPoint 2013 .)

Thuộc tính theo điểm dữ liệu biểu đồ cho tất cả các bản trình bày mới     Chọn hộp kiểm này để có định dạng tùy chỉnh và nhãn dữ liệu biểu đồ theo dõi điểm dữ liệu khi họ di chuyển hoặc thay đổi trong biểu đồ. Thiết đặt này áp dụng cho tất cả các bản trình bày được tạo sau đây.

Thuộc tính theo điểm dữ liệu biểu đồ cho bản trình bày hiện tại     Chọn hộp kiểm này để có định dạng tùy chỉnh và nhãn dữ liệu biểu đồ theo dõi điểm dữ liệu khi họ di chuyển hoặc thay đổi trong biểu đồ. Thiết đặt này chỉ áp dụng cho bản trình bày hiện tại.

Hiển thị

Hiển thị số lượng tài liệu gần đây/bản trình bày     Nhập số lượng đã mở gần đây hoặc đã sửa bản trình bày mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách Tài liệu gần đây .

 • Để xem danh sách Bản trình bày gần đây trong PowerPoint 2013 hoặc phiên bản mới hơn, bấm tệp > mở.

 • Để xem danh sách Bản trình bày gần đây trong PowerPoint 2010, bấm tệp > gần đây.

 • Để xem danh sách Tài liệu gần đây trong PowerPoint 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút và danh sách xuất hiện ở bên phải của các tùy chọn menu.

Truy nhập nhanh các số này của bản trình bày gần đây     (PowerPoint 2013 và phiên bản mới hơn) Danh sách truy nhập nhanh bản trình bày gần đây xuất hiện ở dưới cùng bên trái của cửa sổ, sau khi lệnh tùy chọn , như minh họa trong hình sau đây, có nhãn là 1.

Hiển thị số lượng thư mục gần đây tháo ghim     (PowerPoint 2013 và phiên bản mới hơn) Danh sách truy nhập nhanh của thư mục gần đây xuất hiện trên tab gần đây trong hộp thoại mở , như minh họa trong hình sau đây, có nhãn là 2. Xác định số lượng thư mục bạn muốn liệt kê ở đó, khi bạn chọn một nguồn cụ thể, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC này..

Truy nhập nhanh và gần đây liệt kê trong PowerPoint 2016

Hiển thị tất cả các cửa sổ trong thanh tác vụ     (PowerPoint 2007) Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn PowerPoint 2007 Hiển thị tất cả các cửa (được xác định bằng tên tệp riêng lẻ) trên thanh tác vụ của Microsoft Windows, giúp bạn di chuyển giữa các bản trình bày nhanh chóng và dễ dàng, hoặc xóa hộp kiểm này để hiển thị chỉ bản trình bày hiện hoạt cửa sổ.

Hiện phím lối tắt trong Mẹo màn hình     Chọn hộp kiểm này để hiển thị các lối tắt bàn phím trong tất cả Mẹo màn hình, hoặc xóa hộp kiểm này để ẩn các lối tắt bàn phím trong mách nước tất cả.

Hiển thị thước đứng     Chọn hộp kiểm này để hiển thị thước đứng, hoặc xóa hộp kiểm này để ẩn thước đứng. Thước dọc là một thanh xuất hiện cùng với bản trình bày PowerPoint của bạn và bạn có thể dùng tới đo và căn chỉnh đối tượng.

Lưu ý: Nếu bạn chọn hộp kiểm Hiển thị thước đứng , và trên tab dạng xem , trong nhóm Hiện/ẩn , bạn chọn hộp kiểm thước , thước dọc và ngang xuất hiện. Nếu bạn xóa hộp kiểm Hiển thị thước đứng , và sau đó trên tab dạng xem , trong nhóm Hiện/ẩn , bạn hãy chọn hộp kiểm thước , chỉ vào thước ngang sẽ xuất hiện.

Tắt tăng tốc phần cứng đồ họa     (PowerPoint 2010 và phiên bản mới hơn) Dùng tăng tốc phần cứng đồ họa tăng tốc độ hiệu suất khi bạn đang phát bản trình bày của bạn. Chọn hộp kiểm này sẽ tắt sử dụng các khả năng tăng tốc đồ họa đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mẹo để nâng cao việc phát lại âm thanh và video và khả năng tương thích.

Vô hiệu hóa trình chiếu tăng tốc phần cứng đồ họa     (PowerPoint 2013 và phiên bản mới hơn) Nếu bạn đang dùng chuyển tiếp giữa các trang chiếu và họ không có hành vi như mong muốn (nghĩa là, bạn thấy chớp sáng màn hình đen thay vì chuyển tiếp mà bạn đã chọn) hãy thử cách chọn hộp kiểm này.

Tự động mở rộng Hiển thị khi trình bày trên một máy tính xách tay hoặc máy tính bảng     (PowerPoint 2013 và phiên bản mới hơn) Để tắt tính năng sử dụng dạng xem diễn giả, hãy xóa hộp kiểm này. Theo mặc định, PowerPoint sử dụng dạng xem diễn giả để hiển thị trang chiếu. Chế độ này "mở rộng" màn hình máy tính của máy tính, tạo hai màn hình riêng trên máy tính của diễn giả. Một màn hình là dựng sẵn màn hình trên máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của diễn giả. Màn hình khác là hiển thị thiết bị hoặc máy chiếu, đính kèm với máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của diễn giả.

Hiển thị trạng thái hiện diện cờ cho các mục đã chọn     (PowerPoint 2016 và phiên bản mới hơn) Tùy chọn này có hiệu lực khi bạn đang làm việc trên bản trình bày được chia sẻ với người khác. Nếu bạn chọn một mục mà người khác đang sửa cờ nhỏ xuất hiện cho biết ai đang hiện đang sửa mục đó.

Mở tất cả tài liệu bằng cách dùng dạng xem này     Chọn một tùy chọn từ danh sách để xác định rằng tất cả các bản trình bày mở trong dạng xem cụ thể mỗi lần bạn khởi động PowerPoint.

Trình Chiếu

Hiển thị, hãy bấm menu chuột phải     Chọn hộp kiểm này để hiển thị menu lối tắt khi bạn bấm chuột phải vào một trang chiếu trong dạng xem chiếu hình, hoặc xóa hộp kiểm này để ngăn không cho hiển thị menu lối tắt.

Hiện thanh công cụ bật lên     Chọn hộp kiểm này để hiển thị thanh công cụ ở phía dưới cùng của bản trình bày toàn màn hình cho phép bạn dẫn hướng giữa các trang chiếu và áp dụng chú thích vào bản trình bày của bạn, hoặc xóa hộp kiểm này để ẩn thanh công cụ.

Lời nhắc để giữ cho chú giải viết tay khi thoát     Chọn hộp kiểm này để được nhắc để lưu thay đổi của bạn khi bạn vẽ hoặc tô sáng bản chiếu trong bản trình bày, hoặc xóa hộp kiểm này để thoát khỏi mà không nhắc lưu chú giải viết tay của bạn.

Kết thúc với bản chiếu đen     Chọn hộp kiểm này để chèn một trang chiếu màu đen ở phần cuối của bản trình bày của bạn, hoặc xóa hộp kiểm này để kết thúc bản trình bày mà không có một bản chiếu đen. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, hình ảnh cuối cùng khán giả của bạn nhìn thấy là vào trang chiếu cuối cùng trong bản trình bày của bạn, chứ không phải bản chiếu đen.

In

In trong nền     Chọn hộp kiểm này để làm việc trong PowerPoint trong khi bạn in bản trình bày của bạn (in có thể làm chậm thời gian phản hồi trong PowerPoint), hoặc xóa hộp kiểm này để tắt nền in khi bạn muốn phản hồi nhanh thời gian trong khi bạn làm việc trong PowerPoint.

Phông TrueType in dưới dạng đồ họa     Chọn hộp kiểm này để chuyển phông chữ của bạn thành đồ họa vector phông chữ của bạn sẽ được in ra rõ ràng và ở bất kỳ kích thước (hoặc tỉ lệ), hoặc xóa hộp kiểm này nếu chất lượng in hoặc khả năng mở rộng không phải là quan trọng với bạn.

In đã chèn đối tượng ở độ phân giải máy in     Chọn hộp kiểm này khi bạn muốn chất lượng bản in đã chèn đối tượng, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn hoặc bảng, hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để bỏ qua méo hoặc theo chiều dọc được kéo giãn đối tượng khi in.

Chất lượng cao Chọn hộp kiểm này khi bạn muốn nhìn thấy các cải tiến trong công việc in của bạn chẳng hạn như độ phân giải cao hơn, đồ họa trong suốt pha trộn hoặc bóng mềm in ra. Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn bắt đầu ra có thể xảy ra nhất, nhưng in có thể mất nhiều thời gian.

Căn chỉnh đồ họa trong suốt ở độ phân giải máy in Chọn hộp kiểm này để đảm bảo rằng nội dung của bạn trong suốt dòng đúng cách với tất cả các nội dung khác. Bằng cách chọn tùy chọn này, PowerPoint dùng độ phân giải của máy in để in, mà có thể làm chậm hiệu suất nếu máy in có độ phân giải rất cao.

Khi in tài liệu này

Khi in tài liệu này     Trong danh sách này, hãy chọn bản trình bày mà bạn muốn áp dụng thiết đặt để, và sau đó bấm vào một trong các thao tác sau:

 • Sử dụng các thiết đặt in dùng gần đây nhất     Để in bản trình bày theo các tùy chọn mà bạn đã dùng trước đó trong hộp thoại in , hãy bấm nút này.

 • Sử dụng các thiết đặt in sau     Để chọn thiết đặt in mới cho bản trình bày, bấm nút này, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  • In gì     Trong danh sách này, hãy chọn những gì bạn muốn in.

  • Màu/sắc độ xám     Trong danh sách này, hãy chọn thiết đặt mà bạn muốn. Để biết thông tin về việc in màu, sắc độ xám hay màu đen và trắng, hãy xem in các trang chiếu của bạn.

  • In các trang chiếu ẩn     Chọn hộp kiểm này để in các trang chiếu mà bạn đã có ẩn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để in chỉ các bản chiếu không ẩn. Để biết thông tin về cách ẩn trang chiếu và tại sao bạn muốn ẩn bản chiếu, hãy xem ẩn hoặc hiển thị một trang chiếu.

  • Co giãn để vừa với giấy     Chọn hộp kiểm này để co giãn nội dung của một trang chiếu, bản phân phát hoặc trang ghi chú để vừa với kích cỡ mà bạn đang in trên, hoặc xóa hộp kiểm này để in kích cỡ phông và đối tượng mặc định trên kích cỡ giấy mặc định.

  • Khung trang chiếu     Chọn hộp kiểm này để thêm khung giống như đường viền quanh mỗi trang chiếu, hoặc xóa hộp kiểm này nếu bạn không muốn một khung xung quanh mỗi trang chiếu.

Lưu

Âm thanh nối kết với kích cỡ tệp lớn hơn X KB     (PowerPoint 2007) Nhập kích cỡ tại đó tệp âm thanh sẽ được nối kết, thay vì nhúng, trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể nhúng chỉ WAV tệp trong bản trình bày. Tất cả các định dạng âm thanh khác sẽ được nối kết, bất kể kích cỡ tệp của họ.

Tổng quát

Cung cấp phản hồi cùng với âm thanh     (PowerPoint 2007-2016 chỉ) Chọn hộp kiểm này để làm cho âm thanh khi xuất hiện lỗi, hoặc xóa hộp kiểm này nếu bạn không muốn nghe âm thanh khi xuất hiện lỗi.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, máy tính của bạn phải có âm thanh, micrô và loa.

Hiển thị các lỗi giao diện người dùng bổ trợ     Nếu bạn là một nhà phát triển, hãy chọn hộp kiểm này để hiển thị lỗi trong mã tùy chỉnh giao diện người dùng của bạn, hoặc xóa hộp kiểm này để ẩn các lỗi.

Hiển thị nội dung Office.com khách hàng gửi đi     (PowerPoint 2010 chỉ) Chọn tùy chọn này để xem các mẫu và hình ảnh được tạo bởi khách hàng ngoài nội dung được cung cấp bởi Microsoft Office.

Tùy chọn web     (PowerPoint 2007) Bấm vào nút này để đặt tiêu chí cho các trình duyệt, kiểu tệp, ảnh, mã hóa và phông chữ cho một bản trình bày dựa trên Web.

Tùy chọn dịch vụ     (PowerPoint 2007) Bấm vào nút này để xem các tùy chọn cho việc quản lý tài liệu là một phần của một workspace hoặc SharePoint site.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×