Tùy chọn lưu trữ sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Tùy chọn lưu trữ sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với OneNote cho Windows 10, sổ ghi chép của bạn trực tiếp trong điện toán đám mây — trên OneDrive hoặc trên SharePoint.

OneDrive là một tùy chọn lưu trữ miễn phí trên nền tảng điện toán đám mây là tốt nhất để sử dụng cá nhân, trong khi SharePoint thường được dùng trong tổ chức quy mô lớn hơn. Bất cứ khi nào bạn tạo một sổ ghi chép mới với OneNote cho Windows 10, sẽ được tự động lưu trữ trên OneDrive. Nếu bạn muốn sổ tay mới của bạn được lưu trữ trên SharePoint hoặc Office 365, bạn sẽ cần tạo với phiên bản trên máy tính của OneNote.

OneNote cho Windows 10 hỗ trợ các sổ ghi chép trong định dạng OneNote 2010-2016. Nếu bạn có sổ ghi chép được tạo bằng các phiên bản cũ hơn của OneNote, chẳng hạn như OneNote 2007 hoặc OneNote 2003, trước tiên bạn sẽ cần phải chuyển đổi chúng thành định dạng tệp 2010-2016. Bạn có thể chuyển đổi sổ ghi chép từ OneNote 2013 hoặc 2016.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×