Tùy chọn> Giới thiệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang này cho phép bạn xem thông tin khắc phục sự cố và hỗ trợ quan trọng mà nhân viên hỗ trợ kỹ thuật có thể cần khi bạn báo cáo sự cố.

Nếu bạn thiết lập chương trình email POP hoặc IMAP, sử dụng Trang này để tìm thiết đặt POP và IMAP, và tên máy chủ thư Exchange của bạn.

Để truy cập trang giới thiệu về tùy chọn từ trang chính Outlook Web App , đi đến góc trên và chọn tùy chọn, rồi chọn giới thiệu về từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bạn nhìn thấy phiên bản rút gọn của Outlook Web App, làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App hoặc quay lại Office, hoặc cách sử dụng chương trình email khác trên thiết bị di động hay trên máy tính, hãy xem Outlook Web App Light.

Outlook Web App Light > Tùy chọn

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×