Tùy chỉnh văn bản cho một siêu kết nối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn cần thêm siêu kết nối vào thư, bạn có thể đã biết URL có thể dài và không đẹp. Bạn có thể thay đổi văn bản nối kết đến nội dung dễ đọc đó cho biết người liên kết là gì về hơn.

Thay đổi một siêu kết nối hiện có

Nếu đã có một siêu kết nối trong thư của bạn nhưng văn bản nối kết không có ý nghĩa gì (ngoại trừ tới máy tính), hãy làm theo các bước sau để thay đổi nó:

 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ chỗ nào trên nối kết, và trên menu lối tắt, hãy bấm Sửa siêu kết nối.

  chọn 'Sửa Siêu kết nối' từ menu lối tắt

 2. Trong hộp thoại Sửa siêu kết nối , hãy chọn văn bản trong hộp văn bản để hiển thị .

  Hộp thoại Sửa siêu kết nối

 3. Nhập văn bản bạn muốn dùng cho nối kết, sau đó bấm OK.

  văn bản siêu kết nối đã hiệu đính trong thông điệp email

Thêm siêu kết nối vào văn bản hiện có

Nếu bạn chỉ muốn định dạng văn bản hiện có vào siêu kết nối:

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển thành một siêu kết nối và bấm chuột phải vào nó.

 2. Trên menu lối tắt, bấm siêu kết nối.

  Siêu kết nối trong menu lối tắt của thông điệp email

 3. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , dán nối kết trong hộp địa chỉ và bấm OK.

  hộp thoại chèn siêu kết nối

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×