Tùy chỉnh và khóa Ngăn Dẫn hướng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể cải thiện tính khả dụng của cơ sở dữ liệu Access bằng cách tùy chỉnh và kiểm soát nội dung và các tổ chức của ngăn dẫn hướng. Tùy chỉnh dẫn hướng có thể giúp cải thiện hiệu suất gộp nhóm, tô sáng hoặc ẩn đối tượng. Bài viết này tài liệu cách bạn có thể tùy chỉnh và điều khiển ngăn dẫn hướng để cải thiện tính khả dụng bằng cách giúp dễ dàng hơn cho người dùng để tìm chỉ các đối tượng cơ sở dữ liệu cần sử dụng.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Tùy chỉnh ngăn dẫn hướng

Điều khiển Ngăn Dẫn hướng bằng cách sử dụng macro

Tắt dạng xem Thiết kế của một mục

Ẩn một đối tượng cơ sở dữ liệu

Tổng quan

Nằm dọc một bên của màn hình, ngăn dẫn hướng cung cấp một giao diện cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn, và cung cấp một số tính năng giúp bạn tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.

Ngăn dẫn hướng Northwind 2007

Trong Ngăn Dẫn hướng, các mục được sắp xếp thành các nhóm. Bạn có thể chọn cách nhóm các mục bằng cách chọn một thể loại, chẳng hạn như Kiểu Đối tượng hoặc Ngày tạo. Hình minh họa trước mô tả nhóm Tất cả các đối tượng Access thuộc thể loại Kiểu Đối tượng, với một vài nhóm kiểu đối tượng như BảngTruy vấn bị đóng.

Các thể loại và nhóm tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tạo các thể loại tùy chỉnh và các nhóm tùy chỉnh với những thể loại đó. Trong các nhóm tùy chỉnh, bạn có thể tạo các lối tắt dẫn tới các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Ví dụ, giả sử bạn có nhiều báo cáo trong cơ sở dữ liệu và bạn đang chạy các báo cáo với các tuần suất khác nhau, như hàng ngày hoặc hàng quý. Bạn có thể tạo một thể loại Báo cáo rồi tạo các nhóm Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng và Hàng năm. Trong mỗi nhóm, bạn có thể tạo lối tắt đến các báo cáo thích hợp.

Bạn có thể tạo nhiều lối tắt đến một đối tượng cơ sở dữ liệu, mỗi lối tắt thuộc một nhóm tùy chỉnh khác nhau.

Hiện hoặc ẩn các thể loại và nhóm

Bạn có thể dùng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng để hiện hoặc ẩn một số thể loại và nhóm trong Ngăn Dẫn hướng.

Bạn cũng có thể sử dụng hành động macro để điều khiển hiển thị ngăn dẫn hướng thể loại như cơ sở dữ liệu sẽ mở ra trong Access.

 • SetDisplayedCategories    Dùng hành động mới này để hiện hoặc ẩn một thể loại. Bạn chỉ có thể hiện hoặc ẩn một thể loại mỗi lần bạn sử dụng hành động này. Tuy nhiên, bạn có thể dùng hành động này nhiều lần trong một macro để hiện hoặc ẩn các thể loại riêng nếu cần.

 • Khóa Ngăn Dẫn hướng    Dùng hành động này để khóa Ngăn Dẫn hướng. Cách này sẽ giúp ngăn chặn người dùng vô tình thêm, chuyển hoặc xóa các mục trong Ngăn Dẫn hướng.

  Lưu ý: Khóa Ngăn Dẫn hướng không ngăn người dùng sao chép các đối tượng cơ sở dữ liệu vào bảng tạm.

Dẫn hướng tự động đến một thể loại hoặc một nhóm khi cơ sở dữ liệu đang mở

Bạn có thể dùng hành động macro Dẫn hướng đến để dẫn hướng đến một thể loại hoặc một nhóm. Nếu bạn dùng hành động macro này trong macro autoexec, bạn có thể tự động dẫn hướng đến một thể loại hoặc một nhóm khi cơ sở dữ liệu đang mở.

Tắt Dạng xem Thiết kế

Các mục được hiển thị trong các thể loại và nhóm tùy chỉnh thực ra là những lối tắt dẫn tới các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Các lối tắt trong Ngăn Dẫn hướng có thuộc tính Tắt các lối tắt Dạng xem Thiết kế mà bạn có thể đặt. Bấm chuột phải vào lối tắt, bấm Thuộc tính Đối tượng hoặc (với bảng) Thuộc tính Bảng trên menu lối tắt rồi chọn hộp kiểm Tắt các lối tắt Dạng xem Thiết kế. Nếu thuộc tính này được bật, lối tắt sẽ không thể dùng để mở đối tượng đích trong dạng xem Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí. Ví dụ, nếu bạn bật thuộc tính này cho một lối tắt đến một biểu mẫu, người dùng không thể thay đổi thiết kế hoặc bố trí của biểu mẫu đó bằng cách dùng lối tắt này.

Ẩn các đối tượng cơ sở dữ liệu

Các thể loại và nhóm cài sẵn trong Ngăn Dẫn hướng không hiển thị các lối tắt mà hiển thị các đối tượng cơ sở dữ liệu thực tế. Những nhóm này gồm có:

 • Tất cả các nhóm thuộc thể loại cài sẵn bất kỳ.

 • Nhóm Đối tượng chưa được gán thuộc thể loại tùy chỉnh bất kỳ.

Đối tượng cơ sở dữ liệu không có thuộc tính Tắt các lối tắt Dạng xem Thiết kế. Bạn có thể ẩn các đối tượng cơ sở dữ liệu để giúp ngăn những thay đổi liên quan đến thiết kế rồi sau đó cung cấp các lối tắt dẫn đến những đối tượng này trong các thể loại và nhóm tùy chỉnh.

Trước khi bạn bắt đầu

Bằng cách dùng kết hợp những tính năng này, bạn có thể kiểm soát hiệu quả cách tổ chức của Ngăn Dẫn hướng để cải thiện tính khả dụng. Tuy nhiên, những tính năng này sẽ không ngăn người dùng ác ý thực hiện những thay đổi không mong muốn liên quan đến thiết kế đối với cơ sở dữ liệu của bạn. Hơn nữa, những tính năng này sẽ không ngăn việc truy cập trái phép vào dữ liệu. Xem xét những yếu tố sau:

Những tính năng khả dụng có thể bỏ qua.   

 • Nếu bạn dùng macro để điều khiển và khóa Ngăn Dẫn hướng, hãy nhớ rằng người dùng có thể tắt macro khi khởi động bằng cách nhấn và giữ phím SHIFT.

 • Mặc dù các lối tắt của Ngăn Dẫn hướng đều có thuộc tính Tắt các lối tắt Dạng xem Thiết kế, bản thân các đối tượng cơ sở dữ liệu lại không có thuộc tính này. Bạn có thể ẩn các thể loại và nhóm có chứa các đối tượng cơ sở dữ liệu và bạn có thể ẩn chính các đối tượng nhưng người dùng có thể cho hiện lại chúng.

Tập trung vào người dùng.   

 • Khi bạn lên kế hoạch và thiết kế hệ thống dẫn hướng cho một cơ sở dữ liệu, hãy làm việc với những người sẽ sử dụng nó. Nếu bạn không thể làm việc với những người sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu, hãy luôn lấy nhu cầu của họ làm trọng tâm trong quá trình thiết kế của bạn.

 • Tùy theo các nguồn mà bạn có, hãy cân nhắc sử dụng các nhóm tiêu điểm để lên kế hoạch và thực hiện các bài kiểm tra tính khả dụng trong suốt quá trình thiết kế.

Bảo mật không phải là mục tiêu.   

 • Mục tiêu của bạn khi sử dụng những tính năng này để điều khiển Ngăn Dẫn hướng nên hướng tới việc cải thiện tính khả dụng của cơ sở dữ liệu. Những tính năng này không được thiết kế để giúp cơ sở dữ liệu trở nên an toàn hơn.

Đầu trang

Tùy chỉnh Ngăn Dẫn hướng

Bạn có thể dùng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng để tùy chỉnh Ngăn Dẫn hướng.

Hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng

Quy trình tuân theo các bước sau đây:

 1. Tạo một thể loại tùy chỉnh. Access cung cấp một thể loại tùy chỉnh dựng sẵn cho bạn: Tùy chỉnh. Bạn có thể đổi tên thể loại đó và thêm hoặc xóa các nhóm cho phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn cũng có thể tạo các thể loại tùy chỉnh mới.

 2. Tạo một nhóm tùy chỉnh. Sau khi tạo một thể loại, bạn có thể tạo một hoặc nhiều nhóm tùy chỉnh cho thể loại mới đó.

 3. Gán các đối tượng cho nhóm tùy chỉnh bằng cách tạo lối tắt. Trong Ngăn Dẫn hướng, bạn hãy kéo hoặc sao chép rồi dán các đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn gán cho nhóm tùy chỉnh. Bạn có thể kéo hoặc sao chép các đối tượng từ một nhóm đặc biệt trong nhóm mới có tên là Đối tượng chưa được gán, mà Access tạo cho bạn bất kỳ khi nào bạn tạo một thể loại tùy chỉnh.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn thêm một đối tượng cơ sở dữ liệu từ nhóm Đối tượng chưa được gán vào nhóm tùy chỉnh của bạn, Access sẽ tạo lối tắt đến đối tượng đó — bạn không phải di chuyển hoặc sao chép bản thân đối tượng đó.

  • Nếu bạn đổi tên hoặc xóa lối tắt trong một nhóm tùy chỉnh, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến đối tượng thực tế mà chỉ là lối tắt đến đối tượng này.

  • Bạn có thể tạo bao nhiêu lối tắt đến một đối tượng cơ sở dữ liệu tùy ý. Mỗi nhóm chỉ nên có một lối tắt đến một đối tượng cơ sở dữ liệu đã cho.

 4. Hiện hoặc ẩn các nhóm hoặc đối tượng trong một thể loại tùy chỉnh. Sau khi bạn tạo các nhóm tùy chỉnh, bạn có thể ẩn nhóm Đối tượng chưa được gán và bất kỳ nhóm nào khác mà bạn không muốn hiển thị. Bạn cũng có thể ẩn các đối tượng riêng lẻ.

  Bạn cũng có thể dùng hành động macro SetDisplayedCategories để hiện hoặc ẩn một thể loại. Bằng cách dùng macro, bạn có thể hiện hoặc ẩn các thể loại bất kể thiết đặt trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng là gì. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Điều khiển Ngăn Dẫn hướng bằng cách sử dụng macro.

Tạo một thể loại tùy chỉnh

 1. Bấm chuột phải vào menu ở trên cùng Ngăn dẫn hướng rồi bấm Tùy chọn dẫn hướng.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng, bên dưới danh sách Thể loại, bấm Thêm mục.

  Một thể loại mới xuất hiện trong danh sách. Hình này minh họa một thể loại tùy chỉnh:

  Một thể loại tùy chỉnh mới trong Ngăn Dẫn hướng

 3. Nhập tên cho thể loại mới, rồi nhấn ENTER.

  Mẹo: Thử tạo một tên có ý nghĩa với những người sử dụng cơ sở dữ liệu của bạn. Sau khi tạo tên, lưu ý rằng chú thích cho danh sách ở bên phải sẽ thay đổi cho phù hợp với tên đó. Ví dụ, nếu bạn đặt tên thể loại mới là Bảng điều khiển của tôi, chú thích trong danh sách ở bên phải sẽ đổi thành Các nhóm dành cho "Bảng điều khiển của tôi". Ngoài ra, bạn cũng nhận thấy rằng danh sách đó có chứa một nhóm có tên là Đối tượng chưa được gán. Access tạo nhóm đó theo mặc định. Nhóm này chứa tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn và bạn sử dụng các đối tượng đó để thêm nhóm tùy chỉnh.

  Sau khi bạn tạo xong một thể loại tùy chỉnh, bạn hãy tạo một hoặc nhiều nhóm cho thể loại đó. Bạn có thể tạo nhiều nhóm như bạn muốn. Để mở hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng và làm theo các bước kế tiếp.

Tạo một nhóm tùy chỉnh

 1. Bên dưới danh sách nhóm cho "tên nhóm" , hãy bấm Thêm nhóm và sau đó nhập tên cho nhóm. Bạn có thể lặp lại quy trình này thường xuyên bạn cần. Ví dụ, Bảng chuyển đổi của tôi có thể chứa ba nhóm — dữ liệu mục nhập biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nhu cầu của tùy chọn của riêng bạn hoặc người dùng của bạn sẽ xác định các nhóm mà bạn thêm.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh Đối tượng chưa được gán rồi bấm OK.

  Access đóng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng và thêm nhóm tùy chỉnh mới vào Ngăn Dẫn hướng, nhưng bạn chưa xem được nhóm mới.

 3. Chuyển tới các bước sau để hiển thị nhóm mới và thêm các đối tượng vào nhóm.

Nếu bạn chỉ muốn thêm một mục vào một nhóm tùy chỉnh mới, hãy bấm chuột phải vào mục đó rồi sau đó, trên menu lối tắt, trỏ tới Thêm vào nhóm rồi bấm Nhóm mới.

Gán các đối tượng cho nhóm tùy chỉnh bằng cách tạo lối tắt.

 1. Bấm vào menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng và trong phần bên trên của menu, hãy bấm vào thể loại mới.

  Các nhóm mà bạn đã tạo cho thể loại của mình sẽ xuất hiện ở phần bên dưới của menu, cùng với nhóm Đối tượng chưa được gán.

 2. Kéo các mục từ nhóm Đối tượng chưa được gán vào một nhóm tùy chỉnh.

  Để chuyển nhiều mục cùng một lúc, hãy giữ phím CTRL trong khi bấm chọn các mục rồi sau đó kéo mục vào một nhóm tùy chỉnh.

Hiện hoặc ẩn các nhóm hoặc đối tượng trong một thể loại tùy chỉnh

Bạn có thể ẩn một vài hoặc tất cả các nhóm trong một thể loại tùy chỉnh và một vài hoặc tất cả các đối tượng trong một nhóm. Hãy ghi nhớ những thông tin sau khi bạn tiếp tục:

 • Access cung cấp hai cách để ẩn mục. Bạn có thể dùng các lệnh do Ngăn Dẫn hướng cung cấp để ẩn một lối tắt trong một nhóm hoặc bạn có thể đặt thuộc tính Bị ẩn của một đối tượng cơ sở dữ liệu để ẩn lối tắt đến đối tượng đó trong tất cả các nhóm và thể loại trong cơ sở dữ liệu đang mở, bao gồm các thể loại và nhóm cài sẵn.

 • Bạn có thể đặt các đối tượng và nhóm bị ẩn ở chế độ hoàn toàn ẩn hoặc bạn có thể hiển thị chúng trong Ngăn Dẫn hướng dưới dạng các biểu tượng mờ, không khả dụng. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiện Đối tượng bị Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng. Bạn cũng có thể dùng hộp kiểm này khi bạn cần phải bỏ ẩn hoặc khôi phục lại một nhóm hoặc một đối tượng.

Các bước ở các phần sau đây sẽ giải thích cách thực hiện từng tác vụ.

Ẩn nhóm trong một thể loại

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thanh tiêu đề của nhóm bạn muốn ẩn, rồi bấm Ẩn.

  Bạn cũng có thể ẩn một nhóm bằng cách dùng hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng . Mở hộp thoại (hãy xem các bước trong phần tiếp theo nếu bạn không biết cách) và trong danh sách nhóm cho "thể loại" , hãy xóa hộp kiểm bên cạnh nhóm mà bạn muốn ẩn.

Khôi phục một nhóm ẩn cho một thể loại

 1. Bấm chuột phải vào thanh menu ở trên cùng của Ngăn dẫn hướng rồi bấm Tùy chọn dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Trong danh sách Thể loại, chọn thể loại có chứa nhóm ẩn.

 3. Trong danh sách Các nhóm dành cho "thể loại", chọn hộp kiểm bên cạnh nhóm bị ẩn.

 4. Bấm OK.

Chỉ ẩn lối tắt hoặc đối tượng trong nhóm

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào lối tắt hoặc đối tượng, sau đó bấm Ẩn trong nhóm này.

  Lưu ý: Lệnh này không khả dụng đối với các đối tượng trong nhóm Đối tượng chưa được gán thuộc một thể loại tùy chỉnh.

Ẩn một đối tượng khỏi tất cả các thể loại và nhóm

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng mà bạn muốn ẩn rồi bấm Thuộc tính Đối tượng hoặc (đối với bảng) Thuộc tính Bảng trên menu lối tắt.

  Hộp thoại Thuộc tính Tên_đối_ tượng xuất hiện và Access sẽ nối tên của đối tượng vào tiêu đề hộp thoại. Ví dụ, nếu bạn mở một biểu mẫu có tên là Đơn hàng, tiêu đề hộp thoại sẽ hiển thị Thuộc tính Đơn hàng. Hình sau mô tả hộp thoại.

  Hộp thoại Thuộc tính dành cho đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access

 2. Chọn hộp kiểm Ẩn.

 3. Bấm OK.

Phục hồi (hiện) một đối tượng ẩn

 1. Bấm chuột phải vào menu ở trên cùng Ngăn dẫn hướng và bấm vào Tùy chọn dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Tùy chọn Hiển thị, chọn hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn.

 3. Bấm OK và quay lại Ngăn Dẫn hướng.

  Ngăn này sẽ hiện một biểu tượng bị mờ đối với tất cả các đối tượng bị ẩn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn ẩn một lối tắt trong một nhóm, hãy bấm chuột phải vào lối tắt đó rồi bấm Bỏ ẩn trong Nhóm này.

  • Nếu bạn ẩn một đối tượng khỏi tất cả các thể loại và nhóm bằng cách đặt thuộc tính Bị ẩn, hãy bấm chuột phải vào đối tượng rồi bấm Thuộc tính Đối tượng hoặc (với bảng) Thuộc tính Bảng rồi sau đó xóa hộp kiểm Bị ẩn.

Xóa và khôi phục lại lối tắt trong các nhóm tùy chỉnh

Nhóm tùy chỉnh của bạn có thể thay đổi theo thời gian khi nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp thay đổi. Bạn có thể thêm hoặc xóa các lối tắt trong một nhóm bất kỳ lúc nào.

Xóa một lối tắt khỏi một nhóm tùy chỉnh

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa.

Khôi phục một lối tắt về một nhóm tùy chỉnh

 1. Nếu nhóm Đối tượng chưa được gán bị ẩn, hãy hiển thị nó.

  Làm cách nào tôi có thể hiển thị nhóm Đối tượng chưa gán?

  1. Bấm chuột phải vào menu ở trên cùng Ngăn dẫn hướng và bấm vào Tùy chọn dẫn hướng trên menu lối tắt.

  2. Trong ngăn Các nhóm dành cho "thể loại", chọn hộp kiểm bên cạnh Đối tượng chưa gán.

 2. Nếu cần, hãy kéo hoặc sao chép và dán đối tượng mà bạn muốn từ nhóm Đối tượng chưa được gán vào nhóm tùy chỉnh của bạn.

Đổi tên một lối tắt trong một nhóm tùy chỉnh

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn đổi tên, sau đó bấm Xóa lối tắt.

 2. Nhập tên mới cho lối tắt, sau đó nhấn Enter.

Đỉnh trang

Điều khiển Ngăn Dẫn hướng bằng cách sử dụng macro

Access cung cấp một vài hành động macro mà bạn có thể dùng để điều khiển Ngăn Dẫn hướng. Bạn có thể dùng hành động macro để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Hiện hoặc ẩn các thể loại có chọn lọc

 • Khóa Ngăn Dẫn hướng để giúp ngăn những thay đổi do vô tình

 • Dẫn hướng đến một thể loại hoặc nhóm

 • Ẩn Ngăn Dẫn hướng

Những hành động này có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thêm chúng vào một macro hiện có hoặc tạo một macro mới cho chúng. Để biết thêm thông tin về cách tạo macro để kiểm soát giao diện người dùng, hãy xem bài viết Tạo macro giao diện người dùng (UI).

Để chạy các hành động macro tự động khi đang mở cơ sở dữ liệu, hãy đặt các hành động vào một macro có tên là autoexec.

Dùng các hành động macro để kiểm soát nội dung hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một macro mới, trên tab Tạo, trong nhóm Macro & Mã, bấm Macro.

  • Để thêm hành động vào một macro hiện tại, hãy bấm chuột phải vào macro đó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Hiện Tất cả Hành động.

 3. Trong trình thiết kế macro, chọn SetDisplayedCategories từ danh sách thả xuống. Hành động này sẽ xuất hiện trong trình thiết kế macro.

 4. Trong hộp Hiện, chọn một thiết đặt. Chọn nếu bạn muốn hiển thị thể loại này trong Ngăn Dẫn hướng. Chọn Không nếu bạn không muốn hiển thị thể loại này trong Ngăn Dẫn hướng.

 5. Trong hộp Thể loại, bấm vào tên của thể loại mà bạn muốn hiện hoặc ẩn.

 6. Lặp lại các bước từ 3 đến 5 cho mỗi thể loại mà bạn muốn kiểm soát bằng cách dùng macro.

 7. Trong trình thiết kế macro, chọn LockNavigationPane từ danh sách thả xuống. Hành động này sẽ xuất hiện trong trình thiết kế macro.

 8. Chọn một giá trị cho đối số Khóa. Chọn để khóa Ngăn Dẫn hướng.

Dùng một hành động macro để dẫn hướng đến một thể loại hoặc nhóm

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một macro mới, trên tab Tạo, trong nhóm Macro & Mã, bấm Macro.

  • Để thêm hành động vào một macro hiện tại, hãy bấm chuột phải vào macro đó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Hiện Tất cả Hành động.

 3. Trong trình thiết kế macro, chọn Dẫn hướng đến từ danh sách thả xuống. Hành động này sẽ xuất hiện trong trình thiết kế macro.

 4. Trong hộp Thể loại, bấm vào tên của thể loại mà bạn muốn dẫn hướng đến.

 5. Nếu bạn muốn dẫn hướng đến một nhóm cụ thể trong thể loại, hãy bấm vào mũi tên trong hộp Nhóm, sau đó bấm vào tên của nhóm mà bạn muốn dẫn hướng đến.

Dùng hành động macro để ẩn Ngăn Dẫn hướng

Nếu bạn thích tạo một hệ thống dẫn hướng riêng, bạn có thể ẩn Ngăn Dẫn hướng bằng cách dùng hành động macro RunCommand và đối số WindowHide.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một macro mới, trên tab Tạo, trong nhóm Macro & Mã, bấm Macro.

  • Để thêm hành động vào một macro hiện tại, hãy bấm chuột phải vào macro đó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Hiện Tất cả Hành động.

 3. Trong trình thiết kế macro, chọn RunMenuCommand từ danh sách thả xuống. Hành động này sẽ xuất hiện trong trình thiết kế macro.

 4. Trong hộp Lệnh, chọn WindowHide.

Bạn cũng có thể bật hiển thị ngăn dẫn hướng, hoặc tắt bằng cách dùng hộp kiểm Hiển thị ngăn dẫn hướng trong hộp thoại Tùy chọn Access . Nếu bạn dùng chạyMenulệnh hành động macro với đối số WindowHide , nó sẽ ẩn ngăn dẫn hướng hay không, hộp kiểm Hiển thị ngăn dẫn hướng được chọn hoặc xóa.

Đầu trang

Tắt dạng xem Thiết kế của một mục

Trong Ngăn Dẫn hướng, bạn có thể đặt thuộc tính Tắt các lối tắt Dạng xem Thiết kế của một lối tắt để kiểm soát việc người dùng có thể sử dụng lối tắt đó để mở đối tượng đích ở dạng xem Thiết kế hoặc Bố trí.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn tắt dạng xem Thiết kế rồi bấm Thuộc tính Đối tượng hoặc (với bảng) Thuộc tính Bảng.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính Tên_đối_tượng, chọn hộp kiểm Tắt các lối tắt Dạng xem Thiết kế.

Đầu trang

Ẩn một đối tượng cơ sở dữ liệu

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng mà bạn muốn ẩn rồi bấm Thuộc tính Đối tượng hoặc (đối với bảng) Thuộc tính Bảng.

  Hộp thoại Thuộc tính Tên_đối_ tượng xuất hiện và Access sẽ nối tên của đối tượng vào tiêu đề hộp thoại. Ví dụ, nếu bạn mở một biểu mẫu có tên là Đơn hàng, tiêu đề hộp thoại sẽ hiển thị Thuộc tính Đơn hàng. Hình sau mô tả hộp thoại.

  Hộp thoại Thuộc tính dành cho đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access

 2. Chọn hộp kiểm Ẩn.

 3. Bấm OK.

Phục hồi (hiện) một đối tượng ẩn

 1. Bấm chuột phải vào menu ở trên cùng Ngăn dẫn hướng và bấm vào Tùy chọn dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Tùy chọn Hiển thị, chọn hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn.

 3. Bấm OK rồi trở về Ngăn Dẫn hướng. Ngăn sẽ hiện một biểu tượng mờ đại diện cho tất cả các đối tượng ẩn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn chỉ ẩn một lối tắt hoặc đối tượng khỏi một nhóm, hãy bấm chuột phải vào đối tượng đó rồi bấm Bỏ ẩn trong Nhóm.

  • Nếu bạn ẩn một đối tượng khỏi tất cả các thể loại và nhóm bằng cách đặt thuộc tính Bị ẩn, hãy bấm chuột phải vào đối tượng rồi bấm Xem Đối tượng và sau đó xóa hộp kiểm Bị ẩn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×