Tùy chỉnh thông điệp email của bạn trong Outlook.com

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy chỉnh một thông điệp email mới trong Outlook.com bằng cách sử dụng nhiều tùy chọn Outlook cung cấp. Bất kể loại thông điệp — cá nhân hay công việc — bạn đang viết, bạn luôn có thể tìm thấy một cách để thêm kiểu duy nhất của bạn.

Bạn có thể thêm phần đính kèm hoặc ảnh (một ảnh, kết cấu hoặc đồ họa), thay đổi phông chữ, chèn một danh sách, một chữ ký, và nhiều hơn nữa.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang dùng mới Outlook.com hoặc phiên bản cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com mới

Để bắt đầu viết một thông điệp email mới, hãy đăng nhập vào Outlook.com rồi chọn Thông điệp mới.

Bạn có thể thiết lập mức quan trọng cho thông điệp để người nhận có thể nhìn thấy chỉ báo trong Hộp thư đến của họ trước khi mở. Thiết đặt cấp độ quan trọng cũng cho phép người nhận, sắp xếp các thư của họ theo tầm quan trọng.

Để thay đổi tầm quan trọng của thư của bạn, hãy chọn ba dấu chấm ở đầu thư mới mà bạn đang viết Xem thêm hành động và sau đó chọn Đặt tầm quan trọng. Bạn có thể chọn cao, Thông thường, hoặc Thấp.

 1. Chọn biểu tượng Đính kèm Đính kèm ở dưới cùng của hộp thông điệp email.

 2. Chọn liệu bạn muốn đính kèm một tệp từ Máy tính hoặc từ Vị trí đám mây.

 3. Dẫn hướng tới vị trí của tệp mong muốn, chọn tệp đó rồi chọn Mở.

Nếu bạn muốn thêm một hình ảnh hiển thị trong phần nội dung của email của bạn, bạn có thể thêm một hình ảnh nội tuyến.

 1. Chọn Chèn ảnh nội tuyến Chèn ảnh theo dòng bên cạnh gửi ở dưới cùng của hộp thông điệp email.

 2. Duyệt đến vị trí của tệp ảnh trên máy tính của bạn, chọn tệp, sau đó chọn Mở.

Biểu tượng cảm xúc, còn được gọi là emoji, là đồ họa truyền tải một cảm xúc. Bạn có thể thêm nhiều biểu tượng cảm xúc vào thông điệp của bạn. Bạn cũng có thể chọn từ GIF phổ biến để thêm vào thông điệp của bạn.

 • Để chèn biểu tượng cảm xúc, chọn biểu tượng Emoji Chọn biểu tượng này để thêm biểu tượng cảm xúc trong thông điệp email của bạn ở dưới cùng của thông điệp email, cuộn đến Emojis phổ biến, sau đó chọn biểu tượng cảm xúc.

 • Để chèn một GIF, chọn biểu tượng Emoji Chọn biểu tượng này để thêm biểu tượng cảm xúc trong thông điệp email của bạn ở dưới cùng của nội dung email, cuộn đến Các GIF phổ biến , sau đó chọn một GIF.

Lưu ý: Không phải tất cả các chương trình email đều hiển thị biểu tượng cảm xúc giống nhau. Biểu tượng cảm xúc có màu trên một máy khách có thể chuyển đổi thành các ký hiệu khác. Ví dụ, Chọn biểu tượng này để thêm biểu tượng cảm xúc trong thông điệp email của bạn có thể hiển thị trong thư của người nhận là:-).

Bạn có thể làm cho phần nội dung email của bạn tao nhã hơn bằng cách thay đổi phông chữ, kích cỡ, màu sắc và kiểu văn bản.

 1. Chọn Hiển thị tùy chọn định dạng Hiển thị tùy chọn định dạng bên cạnh nút Gửi ở dưới cùng của hộp nội dung email. Dải băng định dạng sẽ xuất hiện,

 2. Chọn Phông chữ Phông chữ và chọn phông chữ mà bạn muốn viết. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ phông, màu phông, làm cho văn bản đậm hoặc gạch dưới, hoặc in nghiêng, hoặc thậm chí tô sáng một phần nội dung email của bạn.

Bạn có thể sử dụng danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để thể hiển các bước, mục hành động, hoặc những thông tin quan trọng trong phần nội dung email của bạn.

 • Để thêm một danh sách dấu đầu dòng vào phần nội dung email của bạn, chọn Hiển thị tùy chọn định dạng Hiển thị tùy chọn định dạng bên cạnh nút Gửi ở dưới cùng của phần nội dung email, sau đó chọn Dấu đầu dòng Nút Dấu đầu dòng .

 • Để thêm danh sách đánh số vào phần nội dung email của bạn, chọn Hiển thị tùy chọn định dạng Hiển thị tùy chọn định dạng bên cạnh nút Gửi ở dưới cùng của phần nội dung email, sau đó chọn Đánh số Đánh số .

Chèn một bảng để thêm cấu trúc thông tin vào hàng và cột trong tin nhắn email của bạn.

 1. Tạo thông điệp mới hoặc trả lời một thông điệp đã có.

 2. Ở dưới cùng của ngăn soạn thảo, hãy chọn Biểu tượng Xem thêm tùy chọn định dạng Outlook.com > Chèn bảng .

  Ảnh chụp màn hình nút Chèn ảnh cùng dòng

 3. Kéo con trỏ để chọn số hàng và cột bạn muốn trong bảng.

Tạo chữ ký email mà sẽ xuất hiện ở cuối thông điệp email của bạn.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Soạn và trả lời.

 3. Trong hộp văn bản, hãy nhập chữ ký email của bạn. Bạn có thể thay đổi phông chữ, kích cỡ, màu và diện mạo của chữ ký của bạn từ các tùy chọn sẵn dùng trong ruy-băng ở trên cùng của hộp văn bản.

 4. Nếu bạn muốn đưa chữ ký của bạn vào thư mới, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tự động thêm chữ ký của tôi trên thư mới tôi soạn. Nếu bạn muốn thêm chữ ký của bạn vào các thư bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, hãy chọn tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi chuyển tiếp hoặc trả lời. Nếu bạn thích cả hai tùy chọn, chọn các hộp kiểm cả hai.

 5. Chọn lưu khi làm xong. Chữ ký email của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trên thư mới, hoặc thư trả lời của bạn, hoặc trên cả hai tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Để biết thêm các cách tùy chỉnh thông điệp email của bạn, hãy xem Tùy chỉnh hành động trên thông điệp của bạn trong Outlook.com.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Để bắt đầu viết một email mới, hãy đăng nhập vào Outlook.com rồi chọn Mới.

Bạn có thể thiết lập mức quan trọng cho thư để người nhận có thể nhìn thấy chỉ báo trong hộp thư đến của họ trước khi mở. Thiết đặt cấp độ quan trọng cũng cho phép người nhận, sắp xếp các thư của họ theo tầm quan trọng.

Để thay đổi tầm quan trọng của thư của bạn, hãy chọn ba dấu chấm ở đầu thư mới bạn đang viết Xem thêm hành động , sau đó chọn Đặt tầm quan trọng. Bạn có thể chọn Cao, Thông thường, hoặc Thấp.

 1. Chọn biểu tượng Đính kèm Nút Đính kèm ở dưới cùng của hộp thông báo email.

 2. Chọn liệu bạn muốn đính kèm tệp từ Máy tính hoặc Vị trí đám mâycủa bạn.

 3. Duyệt tới vị trí của tệp mong muốn, chọn tệp đó rồi bấm Mở.

 4. Nếu bạn muốn chia sẻ tệp với những người nhận email của bạn để mọi người có thể làm việc trên tệp cùng nhau, hãy chọn Tải lên và đính kèm dưới dạng tệp OneDrive. Nếu không, chọn Đính kèm làm bản sao.

Nếu bạn muốn thêm một hình ảnh hiển thị trong phần nội dung của email của bạn, bạn có thể thêm một hình ảnh nội tuyến.

 1. Chọn Chèn ảnh trong dòng Chọn biểu tượng này để thêm ảnh vào email của bạn bên cạnh gửi ở dưới cùng của hộp thông báo email.

 2. Dẫn hướng đến vị trí của tệp ảnh trên máy tính của bạn hoặc trên OneDrive, sau đó chọn Mở.

  Mẹo: Ngoài ảnh của riêng bạn, bạn cũng có thể chọn hình ảnh được cung cấp thông qua Bing. Chọn Tìm kiếm ảnh Bing và sau đó chọn một ảnh từ các thể loại hiển thị hoặc nhập từ hoặc cụm từ tìm kiếm vào hộp Tìm kiếm. Khi bạn tìm thấy một hình ảnh bạn thích, hãy chọn nó và bấm Chèn.

Biểu tượng cảm xúc, còn được gọi là emoji, là đồ họa truyền tải một cảm xúc. Bạn có thể thêm nhiều biểu tượng cảm xúc vào thông điệp của bạn.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, chọn biểu tượng Emoji Chọn biểu tượng này để thêm biểu tượng cảm xúc trong thông điệp email của bạn ở dưới cùng của thông điệp email và chọn biểu tượng cảm xúc.

Lưu ý: Không phải tất cả các chương trình email đều hiển thị biểu tượng cảm xúc giống nhau. Biểu tượng cảm xúc có màu trên một máy khách có thể chuyển đổi thành các ký hiệu khác. Ví dụ, Chọn biểu tượng này để thêm biểu tượng cảm xúc trong thông điệp email của bạn có thể hiển thị trong thư của người nhận là:-).

Bạn có thể làm cho thông điệp email của bạn tao nhã hơn bằng cách thay đổi phông, kích cỡ, màu và kiểu văn bản.

 1. Chọn Tùy chọn định dạng Biểu tượng tùy chọn Định dạng. bên cạnh Gửi ở dưới cùng của hộp thông báo email. Dải ruy băng định dạng xuất hiện.

 2. Chọn Phông chữ Phông chữ , và chọn phông chữ bạn muốn viết. Bạn có thể cũng có thể thay đổi kích cỡ phông, màu phông, làm cho văn bản đậm hoặc gạch dưới, hoặc in nghiêng, hoặc thậm chí tô sáng một phần của thông điệp email của bạn.

Bạn có thể sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số để hiển thị các bước, mục hành động, hoặc những thông tin quan trọng trong tin nhắn email của bạn.

 • Để thêm một danh sách dấu đầu dòng trong thông điệp email của bạn, hãy chọn Dấu đầu dòng Dấu đầu dòng .

 • Để thêm danh sách đánh số trong thông điệp email của bạn, hãy chọn Đánh số Đánh số .

Chèn một bảng để thêm cấu trúc thông tin vào hàng và cột trong tin nhắn email của bạn.

 1. Tạo thư email mới hoặc trả lời một email đã có.

 2. Ở dưới cùng của ngăn soạn thảo, hãy chọn Chèn bảng . Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng, hãy chọn Xem thêm > Chèn bảng .

  Ảnh chụp màn hình nút Chèn bảng

 3. Kéo con trỏ để chọn số hàng và cột bạn muốn trong bảng.

Tạo chữ ký email mà sẽ tự động xuất hiện ở cuối thư của bạn.

 1. Ở đầu trang, chọn Thiết đặt Cài đặt >Tùy chọn.

 2. Trong danh sách các Tùy chọn, dưới bố trí, hãy chọn Chữ ký Email.

 3. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký của bạn trong thư mới, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Tự động thêm chữ ký của tôi trên thư mới tôi soạn. Nếu bạn muốn thêm chữ ký của bạn vào các thư bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, sau đó chọn Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư chuyển tiếp hoặc trả lời. Nếu bạn thích cả hai tùy chọn, chọn các hộp kiểm cả hai.

 4. Trong hộp văn bản viết chữ ký email của bạn. Bạn có thể thay đổi phông chữ, kích cỡ, màu và diện mạo của chữ ký của bạn từ các tùy chọn sẵn dùng trong ruy-băng ở trên cùng của hộp văn bản. Bạn cũng có thể thêm một hình ảnh.

 5. Chọn Lưu khi làm xong. Chữ ký email của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trên thư mới, hoặc thư trả lời của bạn, hoặc trên cả hai tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×