Tùy chỉnh site SharePoint của bạn

Bạn có thể thực hiện một số thao tác để tùy chỉnh site SharePoint Online của mình. Các mục dưới đây liệt kê các thao tác đó và cung cấp liên kết bổ sung thông tin về cách thực hiện từng tác vụ.

Bạn cũng có thể tải xuống đồ họa thông tin với tổng quan ở mức cao về các cách thức khác nhau mà bạn có thể tùy chỉnh site SharePoint Online của mình.

Thay đổi logo

Bạn có thể tùy chỉnh site SharePoint Online bằng cách thay đổi logo site.

Thay đổi logo cho site SharePoint của bạn

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi logo cho site của bạn, hãy xem mục Quản lý cài đặt site SharePoint của bạn.

Tùy chỉnh chủ đề

Bạn có thể thay đổi giao diện cho site SharePoint Online của mình để phù hợp với nhãn hiệu của tổ chức.

Thay đổi chủ đề cho site SharePoint của bạn

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh chủ đề cho site của bạn, xem mục Thay đổi giao diện cho site SharePoint của bạn.

Chỉnh sửa dẫn hướng

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các liên kết trên dẫn hướng site của mình.

Thêm liên kết vào dẫn hướng bên trái site nhóm SharePoint

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa dẫn hướng site của bạn, xem mục Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn.

Thêm và chỉnh sửa trang

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và tùy chỉnh các trang trên site của mình với các bố trí thích ứng phong phú.

Bố trí mục

Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm trang vào site.

Thêm phần web

Phần web là một cách để bạn thêm nội dung sống động vào site SharePoint Online của mình.

Nút Thêm vào trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm phần web, xem mục Sử dụng các phần web trên trang SharePoint Online.

Bạn cần tạo site SharePoint Online?

Xem qua một trong số các bài viết dưới đây để tạo site trong SharePoint Online.

Tạo site nhóm trong SharePoint Online

Tạo site liên lạc trong SharePoint Online

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×