Tùy chỉnh site nhóm để lưu trữ và chia sẻ tệp

Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ với vài nhân viên thì một trong những cách tốt nhất để thiết lập và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ tệp và cộng tác trực tuyến chính là sử dụng đồng thời OneDrive for Business và site nhóm SharePoint. Đăng ký Office 365 đi kèm với một site nhóm cổ điển. Chúng tôi khuyên bạn nên để nguyên site đó và tạo một site nhóm mới, kết nối với nhóm Office 365. Nếu muốn sử dụng tính năng trò chuyện, bạn có thể tạo site này bằng cách tạo một nhóm trong Microsoft Teams. Để biết thêm thông tin về Teams, xem Video: Microsoft Teams là gì?. Nếu không muốn sử dụng Teams, bạn có thể tạo một site nhóm từ Trang chủ SharePoint.

Site nhóm SharePoint là gì?

Tạo site nhóm trong SharePoint Online

Sau đây là một số ý tưởng và liên kết để giúp bạn tùy chỉnh, sắp xếp và quản lý site nhóm của mình.

Thêm, xóa và làm việc với các thư viện tài liệu

Site nhóm bao gồm một Thư viện tài liệu mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức. Nếu bạn phát triển vượt quá Thư viện tài liệu mặc định hoặc muốn sắp xếp theo dự án, khách hàng hoặc chủ đề, hãy thêm nhiều thư viện vào site nhóm của bạn. Hãy cân nhắc xem bạn muốn nhóm các tệp trên site nhóm của mình như thế nào và bạn muốn đặt tên gì cho các thư viện để dễ tìm tệp.

Để biết thêm thông tin về cách tạo thư viện, xem Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint.

Tìm hiểu cách chỉnh sửa, xóa, kiểm xuất tệp và nhiều thao tác khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm việc với tệp trong thư viện tài liệu.

Để biết thông tin về cách tạo các dạng xem thư viện để hiển thị dữ liệu cụ thể, hãy xem Tạo dạng xem thư viện tài liệu tùy chỉnh.

Thêm, xóa và làm việc với các danh sách để sắp xếp dữ liệu

SharePoint bao gồm nhiều mẫu danh sách mà bạn có thể thêm vào site, chẳng hạn như danh sách liên kết, lịch, danh bạ hoặc tác vụ.

Tìm hiểu cách Tạo danh sách trong SharePoint.

Để loại bỏ danh sách không cần thiết hoặc khôi phục danh sách đã xóa, hãy xem Xóa danh sách trong SharePoint.

Để biết thông tin về cách mở rộng danh sách với nhiều cột hơn, hãy xem Tạo cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint.

Để hiển thị dữ liệu cụ thể trong danh sách, hãy xem Tạo và chỉnh sửa các dạng xem công khai cho danh sách hoặc thư viện.

Nếu bạn đang lưu trữ nhiều dữ liệu, hãy xem cách quản lý các giới hạn qua Quản lý các danh sách và thư viện lớn trong SharePoint.

Xem video hướng dẫn cách thêm lịch vào site của bạn, xem Tạo lịch dùng chung trong Office 365.

Tùy chỉnh trang chủ trên site nhóm của bạn

Để hiển thị thêm dữ liệu trên site nhóm, bạn có thể tùy chỉnh Trang chủ để bạn và các nhân viên có thể nhận được thông tin cần thiết một cách nhanh chóng. Ví dụ: bạn có thể có liên kết đến các thư mục OneDrive for Business của nhân viên và các liên kết đến Tài liệu, Danh bạ, Tác vụ, Lịch và sổ tay OneNote nơi bạn lưu trữ chương trình họp và ghi chú.

Để biết thông tin về cách tùy chỉnh giao diện trang chủ, hãy xem Thay đổi giao diện site SharePoint của bạn.

Cải thiện dẫn hướng trên site với Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn.

Để thêm hoặc cập nhật liên kết tới các trang quan trọng trên trang chủ của bạn, hãy xem Thay đổi Danh sách liên kết trên trang chủ SharePoint Online.

Để thêm hình ảnh vào trang chủ site nhóm, hãy xem Thêm tệp hình ảnh hoặc ảnh vào trang SharePoint.

Bạn có thể xem cách thêm trang vào site qua Thêm trang vào site.

Để tìm hiểu về cài đặt site nhóm, hãy xem Quản lý các cài đặt site nhóm SharePoint của bạn.

Tạo site bổ sung để sắp xếp và quản lý các khách hàng khác nhau

Site nhóm của bạn chia sẻ gần như mọi thứ với tất cả các thành viên trong nhóm được liên kết với site. Nếu bạn muốn có một site riêng cho khách hàng cụ thể, bạn có thể tạo thêm site nhóm và quản lý chúng bằng site hub SharePoint. Đây là thông tin thêm.

Tạo site nhóm bổ sung nếu cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo site nhóm trong SharePoint Online.

Khi cần giới hạn người có thể tạo site mới, hãy xem Quản lý việc tạo site trong SharePoint Online.

Site hub cho phép bạn thêm và liên kết các site. Để biết thêm thông tin, hãy xem Site hub SharePoint là gì?.

Bạn đã sẵn sàng dựng site hub, xem Tạo site hub trong SharePoint Online.

Để tìm hiểu cách thêm site vào site hub, xem Liên kết site SharePoint với site hub.

Chia sẻ tệp với nhóm

Mặc dù lưu trữ và chia sẻ chỉ là khởi đầu nhưng việc chia sẻ với nhóm của bạn và khách hàng bên ngoài cũng rất quan trọng. Sau đây là một số liên kết tới những chủ đề có thể giúp bạn quản lý người dùng và chia sẻ dữ liệu.

Để chia sẻ tệp với nhóm của bạn, xem Chia sẻ các tệp hoặc thư mục SharePoint trong Office 365.

Để hiểu rõ tính năng chia sẻ bên ngoài nhóm, hãy xem Quản lý chia sẻ với bên ngoài đối với môi trường SharePoint Online.

Để biết những biện pháp tốt nhất và mẹo với người dùng bên ngoài, xem Quản lý chia sẻ với người dùng bên ngoài trong Office 365 Small Business.

Tìm hiểu cách gán quyền cho site, danh sách, thư viện và các mục trong Hiểu các mức cấp phép trong SharePoint.

Quản lý người dùng và nhóm

Khi quản lý site nhóm của mình, bạn có thể phải thêm hoặc loại bỏ người dùng. Đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ, thêm và quản lý người dùng trên site nhóm của mình.

Xem video về nhóm qua Hiểu và quản lý nhóm.

Để thêm người dùng vào nhóm Office 365, hãy xem Thêm từng người dùng hoặc thêm hàng loạt người dùng vào Office 365 - Trợ giúp quản trị.

Tìm hiểu cách xử lý các yêu cầu truy nhập thông qua Thiết lập và quản lý các yêu cầu truy nhập.

Để thay đổi và gán quyền người dùng, hãy xem Tùy chỉnh các quyền site SharePoint.

Dưới đây là các chủ đề khác mà bạn có thể quan tâm

Chủ đề Liên quan

Thiết lập lưu trữ và chia sẻ tệp trong Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×