Tùy chỉnh quyền cho một danh sách SharePoint hoặc thư viện

Tùy chỉnh quyền cho một danh sách SharePoint hoặc thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị hoặc chủ sở hữu của thư viện, danh sách, hoặc khảo sát, bạn có thể thay đổi quyền để cho phép những người phải truy nhập dữ liệu mà họ cần dữ liệu trong khi hạn chế người khác.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm, thay đổi hoặc loại bỏ quyền cho thư mục hoặc tài liệu riêng lẻ, hãy xem chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Office 365.

Theo mặc định, tất cả các trang web, danh sách và thư viện trong tuyển tập trang sẽ thừa kế quyền thiết đặt từ trang web là trực tiếp ở trên chúng trong cấu trúc phân cấp trang web. Điều này có nghĩa là một trang web kế thừa quyền từ trang gốc của tuyển tập trang, và một trang con thừa kế quyền từ site mẹ của nó. Thư mục, danh sách và tài liệu kế thừa quyền từ site có chứa chúng, v.v.

Để gán quyền duy nhất cho một danh sách, thư viện hoặc khảo sát, bạn phải đầu tiên ngắt kế thừa quyền, sau đó gán quyền duy nhất. Bạn có thể thực hiện tất cả điều này trên trang quyền . Bài viết này cho bạn biết cách để đến kế thừa quyền và ngắt trang, và sau đó cung cấp các bước để gán hoặc thay đổi quyền.

Lưu ý: Khi người dùng chia sẻ tài liệu hoặc mục riêng lẻ, kế thừa quyền bị hỏng tự động cho mục đó. Kế thừa quyền được sao chép vào mục, và quyền cho người dùng với mà mục đã được chia sẻ sẽ được thêm. Nhưng nếu thay đổi trong quyền được đối với mục mẹ, những thay đổi đó được không được áp dụng cho mục.

Xem trang quyền trong SharePoint Online, 2019, 2016 hoặc 2013 máy chủ

Danh sách hoặc thư viện

 1. Đi đến thư viện hoặc danh sách và mở nó.

 2. Chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt và sau đó thiết đặt thư viện hoặc thiết đặt danh sách.

  Đi đến Cài đặt, Cài đặt Thư viện

  Nếu bạn không thấy thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , chọn tab Thư viện hoặc danh sách để mở ribbon, sau đó bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách trên ruy-băng.

  Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
 3. Trên trang thiết đặt , bên dưới quyền và quản lý, bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho nối kết thư viện tài liệu này

  Đầu Trang

Đối với một bản khảo sát

 1. Mở khảo sát.

 2. Bấm nút thiết đặt khảo sát.

  Nút thiết đặt khảo sát ở đầu một dạng xem khảo sát tổng thể
 3. Bấm danh sách thả xuống, và chọn Thiết đặt khảo sát.

  Menu thiết đặt khảo sát với thiết đặt khảo sát được tô sáng
 4. Trên trang thiết đặt , bên dưới quyền và quản lý, bấm quyền cho khảo sát này.

Về các quyền duy nhất cho các mục riêng lẻ

Khi bạn đi đến trang quyền , bạn có thể thấy một hay nhiều thư ở phía trên cùng của trang như thế này:

Ảnh hiển thị thông báo cho quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện

Đây là ý nghĩa của mỗi thư:

 • Một số mục danh sách này có thể có các quyền duy nhất mà không được kiểm soát từ Trang này. Hiển thị các mục. Điều này có nghĩa là, tại một thời gian trong quá khứ, một mục riêng lẻ trong danh sách, thư viện hoặc khảo sát đã được chia sẻ với người khác. Khi bạn bấm Hiển thị những mục này, bạn sẽ thấy một hộp thoại ngoại lệ Hiển thị những mục nào chúng. Nếu bạn là một chủ sở hữu của mục, bấm quản lý quyền cho từng để thực hiện thay đổi.

 • Có những người dùng truy nhập giới hạn trên site này. Người dùng có thể giới hạn quyền truy nhập nếu một mục hoặc tài liệu dưới trang đã được chia sẻ với họ. Hướng dẫn người dùng. Điều này có nghĩa là nếu một mục đã được chia sẻ với người dùng, nhưng toàn bộ danh sách, thư viện, hay khảo sát không có, rồi truy nhập của họ được giới hạn cho một mục đã được chia sẻ với họ. Bấm hiện người dùng để xem ai chúng.

  Khi bạn chia sẻ mục với người dùng, họ được cung cấp truy nhập giới hạn vào site để trao cho họ quyền truy nhập đến mục. Nếu bạn bỏ chia sẻ mục, người dùng sẽ tiếp tục giới hạn quyền truy nhập vào trang web (và bạn sẽ thấy thông báo này), Tuy nhiên, họ sẽ không có quyền truy nhập vào bất kỳ mục nào không chia sẻ với họ.

 • Thư viện này kế thừa quyền từ mẹ của nó. (tên của trang). Điều này có nghĩa là rằng kế thừa chưa đã không bị lỗi cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát. Hãy xem ngắt kế thừa quyền bên dưới thực hiện điều này.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền trong SharePoint Online, 2019, 2016 hoặc 2013 máy chủ

Khi bạn ngắt kế thừa quyền cho một danh sách, thư viện, hay khảo sát và sau đó xác định các thiết đặt quyền mới, danh sách (hoặc thư viện) trở thành một mẹ cho các mục trong đó. Mục dưới mẹ đó bây giờ kế thừa thiết đặt quyền mới (trừ khi các mục có duy nhất quyền xác định.)

Để ngắt kế thừa quyền và gán quyền duy nhất, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi đến danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang quyền bằng cách dùng bước trong phần ở trên.

 3. Để ngắt kế thừa quyền từ mẹ, hãy bấm Dừng kế thừa quyền.

  Danh sách/thư viện quyền điều khiển hiển thị nút dừng kế thừa quyền

  Đầu Trang

Gán các quyền duy nhất trong SharePoint Online, 2019, 2016 hoặc 2013 máy chủ

Bạn phải ngắt kế thừa quyền từ site mẹ trước khi bạn có thể cấp quyền duy nhất. Sau khi bạn đã hỏng tính kế thừa theo các bước trong phần ở trên, hãy làm theo các bước này để cấp quyền duy nhất:

 1. Đi đến danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang quyền bằng cách dùng bước trong phần ở trên.

 3. Bấm Cấp quyền trên tab quyền .

  Xóa bỏ nút quyền duy nhất

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện kế thừa từ mẹ, bạn sẽ không nhìn thấy Cấp quyền.

 4. Trong hộp thoại chia sẻ … , đảm bảo rằng mời mọi người được chọn, sau đó nhập tên của những người hoặc nhóm bạn muốn cấp quyền truy nhập vào hộp nhập tên hoặc địa chỉ email .

  Hộp thoại Chia sẻ

 5. Nếu bạn muốn thêm một thư cá nhân.

 6. Chọn hoặc bỏ chọn chia sẻ mọi thứ trong thư mục này, thậm chí mục với quyền duy nhất. Điều này sẽ cho phép hoặc hạn chế truy nhập vào mục bạn đã đặt quyền duy nhất cho. (Tùy chọn này sẵn dùng chỉ cho thư mục.)

 7. Mức cấp phép cấp được đặt để sửa theo mặc định, có nghĩa là những người bạn mời có thể thực hiện thay đổi một số vào danh sách, thư viện hoặc khảo sát. Nếu bạn muốn cấp cho một mức cấp phép khác nhau như đọc chỉ, bấm hiện tùy chọn và thay đổi vùng chọn trong hộp chọn mức cấp phép .

 8. Thông điệp email sẽ được gửi đến tất cả mọi người trong hộp mời mọi người . Nếu bạn không muốn này xảy ra, bấm hiện tùy chọn và bỏ chọn gửi thư mời qua email.

 9. Khi đã hoàn tất, hãy bấm Chia sẻ.

  Đầu Trang

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo một nhóm bảo mật Windows Active Directory và cấp quyền truy nhập vào một thư viện hoặc danh sách cho tất cả những người trong nhóm bảo mật của Windows. Ví dụ, bạn có thể muốn cấp quyền truy nhập toàn bộ nhóm của bạn vào danh sách bằng cách thêm nhóm bảo mật nhóm vào một nhóm SharePoint. Sau đó, khi mới mọi người gia nhập nhóm của bạn, bạn cấp cho chúng quyền thích hợp bằng chỉ cách thêm chúng vào nhóm bảo mật Windows phù hợp. Để tìm hiểu thêm về các nhóm bảo mật Windows, hãy xem Nhóm bảo mật Active Directory.

Lưu ý: Bạn không thể cấp quyền truy nhập vào một nhóm phân phối mà không phải là một nhóm bảo mật Windows.

Thay đổi mức cấp phép trong SharePoint Online, 2019, 2016 hoặc 2013 máy chủ

Bạn phải ngắt kế thừa quyền từ site mẹ trước khi bạn có thể thay đổi các quyền duy nhất. Sau khi bạn đã hỏng tính kế thừa theo các bước trong phần ở trên, hãy làm theo các bước sau để thay đổi quyền:

 1. Đi đến danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang quyền cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát sử dụng bước trong phần ở trên.

 3. Trong danh sách tên , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn thay đổi mức cấp phép cho.

  Quyền site đã thay đổi.
 4. Chọn sửa quyền của người dùng.

  Bấm Sửa quyền để thay đổi mức cấp phép
 5. Bên dưới quyền, hãy chọn hộp cho mức cấp phép bạn muốn người dùng hoặc nhóm bạn đã chọn.

  Thay đổi cấp độ permisison trong hộp thoại quyền

Để biết thêm thông tin về cấp độ quyền, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Đầu Trang

Loại bỏ quyền của người dùng trong SharePoint Online, 2019, 2016 hoặc 2013 máy chủ

Để loại bỏ quyền người dùng hoặc nhóm mà bạn có quyền truy nhập, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi đến danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang quyền cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát sử dụng bước trong phần ở trên.

 3. Trong danh sách tên , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn loại bỏ quyền từ.

  Quyền site đã thay đổi.
 4. Chọn loại bỏ quyền của người dùng.

Trang quyền cập nhật để hiện nhóm hay người dùng không còn có quyền đối với danh sách.

Khôi phục kế thừa quyền để xóa tất cả các quyền duy nhất trong SharePoint Online, máy chủ 2019, 2016 hoặc 2013

Khi bạn ngắt kế thừa quyền giữa một site, thư mục, danh sách, thư viện, mục danh sách, hoặc tài liệu và mẹ của nó, bạn có thể khôi phục kế thừa ở bất kỳ lúc nào, vốn sẽ loại bỏ bất kỳ tùy chỉnh quyền bạn đặt.

 1. Đi đến danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang quyền cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát sử dụng bước trong phần ở trên.

 3. Trên tab Quyền (cho một danh sách hoặc một thư viện), bấm Xóa các quyền duy nhất.

  Xóa bỏ nút quyền duy nhất
 4. Bấm OK. Lúc này, thanh trạng thái cho danh sách sẽ thể hiện "Danh sách này kế thừa quyền từ cha mẹ của mình". Tên của cha mẹ xuất hiện kế bên trạng thái được cập nhật.

Đầu Trang

Dành cho người quản trị và chuyên gia CNTT

Dạng xem trang quyền trong SharePoint 2010

Danh sách hoặc thư viện

 1. Đi đến thư viện hoặc danh sách và mở nó.

 2. Bấm Thư viện hoặc tab danh sách để mở ribbon, sau đó bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách trên ruy-băng.

  Nút thiết đặt danh sách trên ruy-băng của trang
 3. Trên trang thiết đặt , bên dưới quyền và quản lý, bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho nối kết thư viện tài liệu này

  Đầu Trang

Đối với một bản khảo sát

 1. Mở khảo sát.

 2. Bấm nút thiết đặt khảo sát.

  Nút thiết đặt khảo sát ở đầu một dạng xem khảo sát tổng thể
 3. Bấm danh sách thả xuống, và chọn Thiết đặt khảo sát.

  Menu thiết đặt khảo sát với thiết đặt khảo sát được tô sáng
 4. Trên trang thiết đặt , bên dưới quyền và quản lý, bấm quyền cho khảo sát này.

Về các quyền duy nhất cho các mục riêng lẻ

Khi bạn đi đến trang quyền , bạn có thể thấy một hay nhiều thư ở phía trên cùng của trang như thế này:

Ảnh hiển thị thông báo cho quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện

Đây là ý nghĩa của mỗi thư:

 • Một số mục danh sách này có thể có các quyền duy nhất mà không được kiểm soát từ Trang này. Hiển thị các mục. Điều này có nghĩa là, tại một thời gian trong quá khứ, một mục riêng lẻ trong danh sách, thư viện hoặc khảo sát đã được chia sẻ với người khác. Khi bạn bấm Hiển thị những mục này, bạn sẽ thấy một hộp thoại ngoại lệ Hiển thị những mục nào chúng. Nếu bạn là một chủ sở hữu của mục, bấm quản lý quyền cho từng để thực hiện thay đổi.

 • Có những người dùng truy nhập giới hạn trên site này. Người dùng có thể giới hạn quyền truy nhập nếu một mục hoặc tài liệu dưới trang đã được chia sẻ với họ. Hướng dẫn người dùng. Điều này có nghĩa là nếu một mục đã được chia sẻ với người dùng, nhưng toàn bộ danh sách, thư viện, hay khảo sát không có, rồi truy nhập của họ được giới hạn cho một mục đã được chia sẻ với họ. Bấm hiện người dùng để xem ai chúng.

 • Thư viện này kế thừa quyền từ mẹ của nó. (tên của trang). Điều này có nghĩa là rằng kế thừa chưa đã không bị lỗi cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát. Hãy xem ngắt kế thừa quyền bên dưới thực hiện điều này.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền từ mẹ trong SharePoint 2010

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn hạn chế quyền truy nhập vào.

 2. Trên tab Công cụ danh sách hoặc Thư viện công cụ , bấm danh sách hoặc Thư viện để mở bộ sưu tập lệnh.

 3. Trên ruy-băng, bấm vào nút Quyền trong danh sách hoặc Thư viện quyền .

  Nút quyền thư viện trên ruy-băng

  Trang quyền cho danh sách hoặc thư viện sẽ mở ra, với một thanh màu vàng trạng thái giải thích rằng danh sách kế thừa quyền từ site mẹ của nó.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy danh sách hoặc thư viện quyền, hãy đảm bảo windows của bạn là toàn màn hình, như một số nút giảm để chỉ biểu tượng mà không cần chú thích.

 4. Bấm vào dừng kế thừa quyền.

  Bây giờ danh sách bị ngắt kết nối từ trang mẹ.

  Bấm vào dừng kế thừa quyền để áp dụng quyền duy nhất

Đây là hai điều quan trọng cần lưu ý:

 • Danh sách vẫn có cùng một thiết đặt quyền nào trước. Nhưng bây giờ, thay vì kế thừa quyền từ mẹ, nó có bản sao của chính nó của mẹ? s quyền.

 • Thay đổi bạn thực hiện cho các thiết đặt quyền cho trang web mẹ sẽ không thể thừa kế bằng danh sách này.

Loại bỏ nhóm hoặc bạn không muốn người dùng trong SharePoint 2010

 1. Trong phần tên của trang quyền, hãy chọn hộp kiểm cho các nhóm hoặc người dùng sẽ không có quyền truy nhập vào danh sách này.

 2. Bấm loại bỏ quyền của người dùng.

  Nút loại bỏ quyền người dùng
 3. Trang quyền cập nhật để hiện nhóm hay người dùng không còn có quyền đối với danh sách.

Đầu Trang

Cấp quyền truy nhập cho nhóm hoặc cá nhân trong SharePoint 2010

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo một nhóm và nó cấp quyền truy nhập danh sách này. Ví dụ, bạn có thể muốn cấp quyền truy nhập nhóm của bạn vào danh sách. Vì bạn biết nhóm của bạn có thể phóng to trong tương lai, nó? s tốt nhất để tạo nhóm cho nhóm của bạn và cấp quyền truy nhập nhóm đó vào danh sách. Khi mọi người mới gia nhập nhóm của bạn, chỉ cần thêm chúng vào nhóm.

Để biết chi tiết về cách tạo một nhóm, hãy xem quyền đối với trang SharePoint tùy chỉnh.

Trong trường hợp khác, bạn có thể muốn cấp quyền truy nhập vào một hoặc hai cá nhân trong nhóm của bạn.

 1. Trên trang quyền cho danh sách, trên tab sửa , hãy bấm Cấp quyền.

  Cấp quyền nút
 2. Nhập tên của nhóm hay cá nhân mà bạn muốn cấp quyền truy nhập trong hộp Người dùng/nhóm .

  Hộp thoại quyền cấp giấy phép
 3. Chọn mức quyền bạn muốn nhóm hoặc cá nhân có.

 4. Bấm OK.

Sửa phần gán quyền trên các mức cấp phép trên danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2010

Sử dụng các bước sau đây để sửa gán quyền cho mức cấp phép của người dùng đã chọn và nhóm SharePoint được liên kết với một danh sách hoặc thư viện. Lưu ý rằng nếu thể bảo mật đối tượng mà bạn đang sửa mức cấp phép kế thừa quyền từ một đối tượng mẹ thể bảo mật, thực hiện các bước sau đây ngắt kế thừa này.

Sau một lúc, bạn có thể chọn lại thừa kế quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng. Lưu ý rằng kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Trên tab danh sách hoặc thư viện trên ruy-băng, bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

  Nút thiết đặt danh sách trên ruy-băng của trang
 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh tên cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này. Để thực hiện điều này, hãy bấm vào Dừng kế thừa quyềnvà sau đó bấm OK để xác nhận.

  Bấm vào dừng kế thừa quyền để áp dụng quyền duy nhất
 5. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này.

 6. Bấm sửa quyền của người dùng.

  Sửa quyền của người dùng.
 7. Trong phần Chọn quyền , hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, hãy xóa những người bạn không muốn, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Sửa phần gán quyền trên các mức cấp phép trên một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2010

Sử dụng các bước sau đây để sửa mức cấp phép của người dùng đã chọn và nhóm SharePoint được liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách. Lưu ý rằng nếu thể bảo mật đối tượng mà bạn đang sửa mức cấp phép kế thừa quyền từ một đối tượng mẹ thể bảo mật, thực hiện các bước sau đây ngắt kế thừa này.

Sau một lúc, bạn có thể chọn lại thừa kế quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng. Lưu ý rằng kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách, mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Bấm vào menu thả xuống ở bên phải của thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn sửa mức cấp phép, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền lựa chọn trên danh sách thả xuống

  Quyền: Trang tên đối tượng thể bảo mật Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint ở đối tượng này thể bảo mật và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh tên cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 3. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này. Để thực hiện điều này, bấm chuột vào Dừng kế thừa quyền, sau đó bấm OK để xác nhận.

  Bấm vào dừng kế thừa quyền để áp dụng quyền duy nhất
 4. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này.

 5. Bấm sửa quyền của người dùng.

  Sửa quyền của người dùng.
 6. Trong phần Chọn quyền , hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, hãy xóa những người bạn không muốn, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Cấu hình lại một danh sách hoặc thư viện với kế thừa quyền trong SharePoint 2010

Sau khi bạn? ve hỏng tính kế thừa quyền giữa một site, thư mục, danh sách, thư viện, mục danh sách, hoặc tài liệu và mẹ của nó, bạn có thể khôi phục lại thừa kế quyền bất cứ lúc nào.

 1. Mở danh sách mà bạn muốn khôi phục kế thừa cho.

 2. Trên tab Công cụ danh sách hoặc Công cụ thư viện , trong bộ sưu tập danh sách hoặc Thư viện , hãy bấm Quyền trong danh sách hoặc Thư viện quyền.

 3. Trên trang quyền danh sách, hãy bấm kế thừa quyền.

  Bấm kế thừa quyền để kết nối lại với mẹ

Đầu Trang

Xem SharePoint 2007 người dùng và nhóm liên kết với một danh sách hoặc thư viện

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn xem người dùng và nhóm SharePoint.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

  thiết đặt danh sách trên menu thiết đặt
 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Các quyền: Trang tên đối tượng thể bảo mật Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint (và mức cấp phép được gán) mà được áp dụng trên này đối tượng thể bảo mật.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này.

Đầu Trang

Xem SharePoint 2007 người dùng và nhóm liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa các thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn xem người dùng và nhóm SharePoint.

 2. Đặt con trỏ trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn xem quyền, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Các quyền: Trang tên đối tượng thể bảo mật Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint và mức cấp phép được gán áp dụng trên này đối tượng thể bảo mật.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này.

Đầu Trang

Thêm người dùng vào danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có được hiện đang liên kết với một danh sách cụ thể hoặc thư viện. Nếu đối tượng thể bảo mật mà bạn đang cấu hình sử dụng các quyền duy nhất, bạn cũng có thể thêm người dùng trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật này với các quyền bạn muốn, hoặc thêm nhóm SharePoint hiện có vào danh sách này với các quyền bạn muốn.

Lưu ý: Nếu quyền được được thừa kế từ đối tượng mẹ thể bảo mật, bạn không thể thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có. Tuy nhiên, nếu bạn tạo quyền duy nhất cho đối tượng thể bảo mật, bạn có thể rồi thêm người dùng.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

  thiết đặt danh sách trên menu thiết đặt
 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với danh sách hoặc thư viện và mức cấp phép được gán.

  Lưu ý: Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật. Trong trường hợp này, người dùng và nhóm SharePoint bạn thêm cũng được được thêm vào mẹ (mà đối tượng này thể bảo mật kế thừa các quyền từ). Nếu đang được sử dụng các quyền duy nhất (không kế thừa từ mẹ), người dùng và nhóm SharePoint bạn thêm vào đối tượng thể bảo mật này chỉ ảnh hưởng đến đối tượng này thể bảo mật và bất kỳ thực thể nào thừa kế quyền từ đối tượng thể bảo mật này.

 4. Trên menu Mới, bấm Thêm Người dùng.

  Thêm người dùng nút trên danh sách thả xuống

  Lưu ý: Menu mới không xuất hiện nếu danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ site mẹ của nó. Trong trường hợp này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo quyền duy nhất.

 5. Trong phần Thêm người dùng , hãy xác định người dùng và nhóm SharePoint bạn muốn thêm vào đối tượng thể bảo mật này.

  Thêm người dùng thoại
 6. Trong phần Trao quyền , hãy thêm những người dùng vào nhóm SharePoint hiện có hoặc trao cho họ quyền trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật và chọn một hoặc nhiều hộp kiểm để cung cấp cho người dùng các quyền bạn muốn trên đối tượng thể bảo mật này.

  Lưu ý: 

  • Nếu quyền được được thừa kế từ mẹ thể bảo mật đối tượng, bạn không thể thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật này. Thay vào đó, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có.

  • Bạn không thể thêm một nhóm SharePoint vào nhóm SharePoint khác. Nếu bạn thêm một nhóm SharePoint trong bước 5, bạn phải chọn cung cấp cho phép người dùng trực tiếp.

 7. Bấm OK.

Đầu Trang

Thêm người dùng vào một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có được hiện đang liên kết với một thư mục cụ thể, tài liệu hoặc mục danh sách. Nếu đối tượng thể bảo mật mà bạn đang cấu hình sử dụng các quyền duy nhất, bạn cũng có thể thêm người dùng trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật này với các quyền bạn muốn, hoặc thêm nhóm SharePoint hiện có vào danh sách này với các quyền bạn muốn.

Lưu ý: Nếu quyền được được thừa kế từ đối tượng mẹ thể bảo mật, bạn không thể thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có được hiện đang được liên kết với đối tượng thể bảo mật này. Tuy nhiên, nếu bạn tạo quyền duy nhất cho đối tượng thể bảo mật, bạn có thể rồi thêm người dùng.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa các thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint.

 2. Đặt con trỏ trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint và mức cấp quyền được gán áp dụng trên này đối tượng thể bảo mật.

  Lưu ý: Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật. Trong trường hợp này, người dùng và nhóm SharePoint bạn thêm cũng được được thêm vào mẹ (mà đối tượng này thể bảo mật kế thừa các quyền từ). Nếu đang được sử dụng các quyền duy nhất (không kế thừa từ mẹ), người dùng và nhóm SharePoint bạn thêm vào đối tượng thể bảo mật này chỉ ảnh hưởng đến đối tượng này thể bảo mật và bất kỳ tổ chức khác mà kế thừa từ đối tượng thể bảo mật này.

 3. Trên menu Mới, bấm Thêm Người dùng.

  Thêm người dùng nút trên danh sách thả xuống

  Lưu ý: Menu mới không xuất hiện nếu danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ site mẹ của nó. Trong trường hợp này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo quyền duy nhất.

 4. Trong phần Thêm người dùng , hãy xác định người dùng và nhóm SharePoint bạn muốn thêm vào đối tượng thể bảo mật này.

  Thêm người dùng thoại
 5. Trong phần Trao quyền , hãy thêm những người dùng vào nhóm SharePoint hiện có hoặc trao cho họ quyền trực tiếp trên đối tượng thể bảo mật và chọn một hoặc nhiều hộp kiểm để cung cấp cho người dùng các quyền bạn muốn trên đối tượng thể bảo mật này.

  Lưu ý: 

  • Nếu quyền được được thừa kế từ mẹ thể bảo mật đối tượng, bạn không thể thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào đối tượng thể bảo mật này. Thay vào đó, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có.

  • Bạn không thể thêm một nhóm SharePoint vào nhóm SharePoint khác. Nếu bạn thêm một nhóm SharePoint trong bước 5, bạn phải chọn cung cấp cho phép người dùng trực tiếp.

 6. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo một nhóm SharePoint mới từ danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Quy trình này chỉ có thể được thực hiện từ một danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ site mẹ của nó.

Lưu ý: Bất kể điểm bắt đầu, tất cả các nhóm SharePoint được tạo ở mức tuyển tập trang. Điều này có nghĩa là tất cả các nhóm SharePoint là sẵn dùng cho tất cả các site trong tuyển tập trang.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một nhóm SharePoint mới.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được gán cho danh sách hoặc thư viện và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ mẹ, trên menu hành động , bấm Quản lý quyền của mẹ. Nếu không, bạn không thể tạo một nhóm SharePoint từ danh sách hay thư viện này.

  Quản lý quyền mẹ tùy chọn
 5. Trên menu mới , hãy bấm Nhóm mới.

  Tạo một nhóm mới
 6. Trên trang Nhóm mới , xác định các thiết đặt cho nhóm SharePoint mới của bạn, bao gồm các mức cấp phép bạn muốn gán cho nó, sau đó bấm tạo.

  Sau khi tạo nhóm SharePoint mới, bạn hãy đi đến trang mọi người và nhóm, nơi bạn có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint mới của bạn.

Đầu Trang

Tạo một nhóm SharePoint 2007 mới từ một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách

Sử dụng các bước sau đây để tạo một nhóm SharePoint mới và gán nó cho một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách. Quy trình này chỉ có thể được thực hiện từ một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách kế thừa quyền từ site mẹ của nó.

Lưu ý: Bất kể điểm bắt đầu, tất cả các nhóm SharePoint được tạo ở mức tuyển tập trang. Điều này có nghĩa là tất cả các nhóm SharePoint là sẵn dùng cho tất cả các site trong tuyển tập trang.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một nhóm SharePoint mới.

 2. Đặt con trỏ trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn tạo một nhóm SharePoint mới, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint (và mức cấp phép được gán) mà được áp dụng trên này đối tượng thể bảo mật.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 3. Nếu danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ mẹ, trên menu hành động , bấm Quản lý quyền của mẹ. Nếu không, bạn không thể tạo một nhóm SharePoint từ danh sách hay thư viện này.

 4. Trên menu mới , hãy bấm Nhóm mới.

  Tạo một nhóm mới
 5. Trên trang nhóm mới, hãy xác định các thiết đặt cho nhóm SharePoint mới của bạn, bao gồm các mức cấp phép bạn muốn gán cho nó và sau đó bấm tạo.

  Sau khi tạo nhóm SharePoint mới, bạn hãy đi đến trang mọi người và nhóm, nơi bạn có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint mới của bạn.

Đầu Trang

Sửa phần gán quyền trên các mức cấp phép trên danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để sửa gán quyền cho mức cấp phép của người dùng đã chọn và nhóm SharePoint được liên kết với một danh sách hoặc thư viện. Lưu ý rằng nếu thể bảo mật đối tượng mà bạn đang sửa mức cấp phép kế thừa quyền từ một đối tượng mẹ thể bảo mật, thực hiện các bước sau đây ngắt kế thừa này.

Sau một lúc, bạn có thể chọn lại thừa kế quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng. Lưu ý rằng kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này. Để thực hiện điều này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, và sau đó bấm OK để xác nhận.

 5. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này.

 6. Trên menu hành động , hãy bấm Sửa quyền người dùng.

  Sửa người dùng permissioins từ menu hành động
 7. Trong phần Chọn quyền , hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, hãy xóa những người bạn không muốn, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Sửa phần gán quyền trên các mức cấp phép trên một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để sửa mức cấp phép của người dùng đã chọn và nhóm SharePoint được liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách. Lưu ý rằng nếu thể bảo mật đối tượng mà bạn đang sửa mức cấp phép kế thừa quyền từ một đối tượng mẹ thể bảo mật, thực hiện các bước sau đây ngắt kế thừa này.

Sau một lúc, bạn có thể chọn lại thừa kế quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng. Lưu ý rằng kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách, mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Bấm vào menu thả xuống ở bên phải của thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn sửa mức cấp phép, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Quyền: Trang tên đối tượng thể bảo mật Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint ở đối tượng này thể bảo mật và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 3. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này. Để thực hiện điều này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, và sau đó bấm OK để xác nhận.

  Sửa tùy chọn quyền từ menu hành động
 4. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng thể bảo mật này.

 5. Trên menu hành động , hãy bấm Sửa quyền người dùng.

  Sửa người dùng permissioins từ menu hành động
 6. Trong phần Chọn quyền , hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, hãy xóa những người bạn không muốn, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền trên danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Theo mặc định, danh sách và thư viện thừa kế quyền từ trang mẹ. Dùng các bước sau đây nếu bạn muốn ngắt kế thừa quyền này và tạo quyền duy nhất trên cụ thể danh sách hoặc thư viện.

Sau một lúc, bạn có thể chọn lại thừa kế quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng. Lưu ý rằng kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền. Lưu ý rằng tất cả các nhiệm vụ cấp phép duy nhất cũng loại bỏ khỏi thư mục trong danh sách và thư viện, mục danh sách và tài liệu trong danh sách hoặc thư viện khi bạn chọn để lại thừa kế quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn ngắt kế thừa quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Các quyền: Trang tên đối tượng thể bảo mật Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint cho đối tượng này thể bảo mật và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 4. Trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

  Sửa tùy chọn quyền từ menu hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Sửa cấp phép không sẵn dùng trên menu hành động nếu đối tượng thể bảo mật này có các quyền duy nhất mà không được được thừa kế từ mẹ thể bảo mật đối tượng.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Theo mặc định, thư mục, tài liệu và mục danh sách kế thừa quyền từ đối tượng thể bảo mật mẹ của họ. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là chúng thừa kế quyền của họ từ danh sách hoặc thư viện chứa chúng. Trong trường hợp vị trí thư mục, tài liệu và mục danh sách chứa bằng các thư mục khác, họ sẽ, theo mặc định, thừa kế quyền từ thư mục chứa chúng. Dùng các bước sau đây nếu bạn muốn ngắt kế thừa quyền này và tạo quyền duy nhất trên một thư mục cụ thể, tài liệu hoặc mục danh sách.

Sau một lúc, bạn có thể chọn lại thừa kế quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng. Lưu ý rằng kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép đã được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa các thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn ngắt kế thừa quyền từ mẹ thể bảo mật đối tượng.

 2. Đặt con trỏ trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn ngắt kế thừa quyền, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint trên đối tượng này thể bảo mật và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 3. Trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

  Sửa tùy chọn quyền từ menu hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Sửa cấp phép không sẵn dùng trên menu hành động nếu đối tượng thể bảo mật này có các quyền duy nhất mà không được được thừa kế từ mẹ thể bảo mật đối tượng.

Đầu Trang

Kế thừa quyền cho danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Theo mặc định, danh sách và thư viện thừa kế quyền từ trang mẹ. Tuy nhiên, kế thừa này có thể bị lỗi để tạo quyền duy nhất trên một đối tượng cụ thể thể bảo mật. Bạn có thể lại thừa kế quyền bất cứ lúc nào. Sử dụng các bước sau đây để lại thừa kế quyền từ mẹ đối tượng thể bảo mật cho một danh sách hoặc thư viện hiện đang sử dụng các quyền duy nhất mà không kế thừa từ mẹ.

Kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép đã được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn lại thừa kế quyền.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được đã được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 4. Trên menu hành động , hãy bấm Kế thừa quyền và sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

  Kế thừa quyền tùy chọn trên menu hành động

  Lưu ý: Tùy chọn kế thừa quyền không sẵn dùng trên menu hành động nếu quyền được đã được thừa kế từ mẹ thể bảo mật đối tượng.

Đầu Trang

Kế thừa quyền cho một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Theo mặc định, thư mục, tài liệu và mục danh sách kế thừa quyền từ đối tượng thể bảo mật mẹ của họ. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là chúng thừa kế quyền của họ từ danh sách hoặc thư viện chứa chúng. Trong trường hợp vị trí thư mục, tài liệu và mục danh sách chứa bằng các thư mục khác, họ sẽ, theo mặc định, thừa kế quyền từ thư mục chứa chúng. Sử dụng các bước sau đây để lại thừa kế quyền từ mẹ đối tượng thể bảo mật cho một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách hiện đang sử dụng các quyền duy nhất mà không kế thừa từ mẹ.

Kế thừa quyền từ mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất có thể đã được tạo cho đối tượng này thể bảo mật, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc nhiệm vụ cấp phép đã được tạo ra lúc này đối tượng thể bảo mật khi dùng duy nhất quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa các thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn lại thừa kế quyền.

 2. Đặt con trỏ trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn lại thừa kế quyền, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint này đối tượng thể bảo mật và mức cấp phép được gán.

  Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được đã được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

 3. Trên menu hành động , hãy bấm Kế thừa quyền và sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

  Kế thừa quyền tùy chọn trên menu hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Kế thừa quyền không sẵn dùng trên menu hành động nếu quyền được đã được thừa kế từ mẹ thể bảo mật đối tượng.

Đầu Trang

Loại bỏ quyền của người dùng từ danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để loại bỏ người dùng hoặc nhóm SharePoint từ một danh sách hoặc thư viện.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn loại bỏ quyền của người dùng.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Quyền cho danh sách nối kết này

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán.

  Lưu ý: 

  • Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

  • Nếu được được thừa kế quyền từ mẹ, bạn không thể loại bỏ người dùng tại đối tượng thể bảo mật này. Nếu bạn muốn xóa bỏ người dùng và nhóm SharePoint trong đối tượng mẹ thể bảo mật (mà đối tượng này thể bảo mật kế thừa các quyền từ), bạn phải quản lý quyền mẹ.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để quản lý quyền mẹ, trên menu hành động , hãy bấm Quản lý quyền của mẹ.

   Quản lý quyền mẹ tùy chọn
  • Nếu bạn hiện đang kế thừa quyền từ mẹ và muốn ngắt kế thừa quyền này và tạo duy nhất quyền cho một đối tượng thể bảo mật này, trên menu hành động , bấm Sửa quyền, sau đó bấm OK để xác nhận các hành động.

   Sửa tùy chọn quyền từ menu hành động
  • Nếu danh sách hoặc thư viện đang sử dụng các quyền duy nhất mà không kế thừa từ mẹ, tiếp tục bước tiếp theo.

 5. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách hay thư viện này.

 6. Trên menu hành động , bấm Loại bỏ quyền của người dùng, sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

  Loại bỏ quyền của người dùng từ menu hành động

Đầu Trang

Loại bỏ quyền của người dùng từ một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để loại bỏ người dùng hoặc nhóm SharePoint từ một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa các thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn loại bỏ quyền của người dùng.

 2. Đặt con trỏ trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn loại bỏ quyền của người dùng, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Quản lý quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang quyền Hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint trên đối tượng này thể bảo mật và mức cấp phép được gán.

  Lưu ý: 

  • Mô tả trang mô tả các trạng thái kế thừa đối tượng thể bảo mật này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh Người dùng/nhóm cột nếu quyền duy nhất đang được dùng cho đối tượng thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang quyền, quyền được được thừa kế từ một đối tượng mẹ thể bảo mật.

  • Nếu được được thừa kế quyền từ mẹ, bạn không thể loại bỏ người dùng trên đối tượng thể bảo mật này. Nếu bạn muốn xóa bỏ người dùng và nhóm SharePoint trong đối tượng mẹ thể bảo mật (mà đối tượng này thể bảo mật kế thừa các quyền từ), bạn phải quản lý quyền mẹ.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để quản lý quyền mẹ, trên menu hành động , hãy bấm Quản lý quyền của mẹ.

   Quản lý quyền mẹ tùy chọn
  • Nếu bạn hiện đang kế thừa quyền từ mẹ và muốn ngắt kế thừa quyền này và tạo duy nhất quyền cho một đối tượng thể bảo mật này, trên menu hành động , bấm Sửa quyền, sau đó bấm OK để xác nhận các hành động.

   Sửa tùy chọn quyền từ menu hành động
  • Nếu đối tượng thể bảo mật này đang sử dụng các quyền duy nhất mà không kế thừa từ mẹ, tiếp tục bước tiếp theo.

 4. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint bạn muốn loại bỏ khỏi đối tượng thể bảo mật này.

 5. Trên menu hành động , bấm Loại bỏ quyền của người dùng, sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

  Loại bỏ quyền của người dùng từ menu hành động

Đầu Trang

Xem thêm

Tìm hiểu các mức cấp phép

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×