Tùy chỉnh Outlook Customer Manager

Không có tổ chức nào giống tổ chức nào và với Outlook Customer Manager, bạn có thể tùy chỉnh thông tin mà bạn lưu trữ cho các liên hệ, công ty và giao dịch của mình. Bạn có thể thêm các trường và thông tin riêng của mình bằng cách thêm cột vào trang liên hệ, công ty và giao dịch.

Thêm cột vào chế độ xem của bạn

 1. Từ trang Liên hệ, Công ty hoặc Giao dịch, hãy chọn +Thêm Cột.

 2. Nhập tên cột và loại. Bạn có thể chọn từ cột văn bản, cột số hoặc cột ngày.

 3. Chọn Thêm để lưu trường tùy chỉnh của bạn. Bạn sẽ thấy cột xuất hiện ở phía rìa phải trong chế độ xem của bạn.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào độ phân giải màn hình và số cột bạn đã thêm mà bạn có thể phải sử dụng thanh cuộn ở cuối màn hình để xem cột mới của mình.

Thêm dữ liệu vào cột của bạn

Sau khi đã thêm cột, bạn có thể nhập thông tin trong trường đó vào trang mục của liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

 1. Từ trang Liên hệ, Công ty hoặc Giao dịch, hãy chọn một trong số các mục của bạn.

 2. Chọn Xem Chi tiết.

 3. (Các) trường tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện ở phần dưới cùng của cửa sổ. Nhập mọi thông tin liên quan, rồi chọn Lưu.

Chỉnh sửa cột của bạn

Sau khi đã tạo cột mới, bạn có thể thay đổi tên cột bằng cách chọn biểu tượng bút chì. Sau khi bạn đã nhập vào tên mới, hãy chọn Cập nhật.

Để xóa cột tùy chỉnh của bạn, hãy chọn biểu tượng bút chì, rồi chọn biểu tượng Xóa trong hộp thoại Chỉnh sửa Cột.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi loại cột sau khi tạo cột.

Tùy chỉnh tiền tệ và giai đoạn giao dịch

Ngoài việc tạo cột tùy chỉnh của riêng bạn, bạn cũng có thể tùy chỉnh tiền tệ và nhiều giai đoạn khả dĩ khác nhau cho giao dịch của mình.

Thêm giai đoạn giao dịch tùy chỉnh

 1. Trên trang Giao dịch, hãy chọn biểu tượng bút chì bên cạnh cột Giai đoạn.

  Thêm giai đoạn vào giao dịch của bạn
 2. Bạn có thể thêm một giai đoạn tùy chỉnh vào mọi giai đoạn trong các giai đoạn hiện có. Ví dụ: bạn có thể thêm một giai đoạn Thành công khác bên cạnh giai đoạn Thắng lợi. Chọn +Thêm Giai đoạn, nhập tên cho giai đoạn, rồi chọn Cập nhật.

Thay đổi tiền tệ của bạn

 1. Trên trang Giao dịch, hãy chọn biểu tượng bút chì bên cạnh cột Số lượng.

 2. Sử dụng menu thả xuống để chọn trong số một vài loại tiền tệ khác nhau, rồi chọn Cập nhật.

  Tùy chỉnh tiền tệ của bạn

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có thắc mắc về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt toàn bộ tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về Outlook Customer Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×