Tùy chỉnh một truy vấn tham số

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh một Microsoft Query hoặc Web truy vấn tham số truy vấn bằng cách thay đổi lời nhắc, bằng cách sử dụng dữ liệu từ một ô nhắc, hoặc bằng cách sử dụng hằng số.

Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn tham số, hãy xem Microsoft truy vấn giúp hoặc lấy dữ liệu ngoài từ trang Web.

Thay đổi lời nhắc tùy chỉnh cho một truy vấn tham số

Sử dụng dữ liệu từ một ô như là một giá trị tham số

Sử dụng một giá trị hằng số tham số cho một truy vấn

Thay đổi lời nhắc tùy chỉnh cho một truy vấn tham số

 1. Trên trang tính Excel, bấm vào một ô bất kỳ chỗ nào trong một miền dữ liệu ngoài được tạo ra bằng một truy vấn có tham biến.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm thuộc tính.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại thuộc tính , hãy bấm Thuộc tính kết nối Ảnh nút .

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , bấm vào tab định nghĩa , sau đó bấm tham số.

 5. Trong hộp thoại tham số , trong danh sách tên tham số , hãy bấm tham số mà bạn muốn thay đổi.

 6. Trong hộp lời nhắc cho giá trị bằng cách dùng chuỗi sau đây , hãy nhập văn bản bạn muốn dùng cho lời nhắc và sau đó bấm OK. Lời nhắc tùy chỉnh có thể chứa tối đa 100 ký tự.

 7. Để sử dụng lời nhắc tùy chỉnh mới và làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối . Sau đó bấm làm mới.

 8. Trong hộp thoại Nhập giá trị tham số , lời nhắc mới được hiển thị.

  Lưu ý: Hoặc bạn có thể để ngăn không cho đang được nhắc lại trong khi thao tác làm mới mỗi, bạn có thể chọn hộp kiểm sử dụng giá trị/tham chiếu này để làm mới trong tương lai . Nếu bạn sử dụng dữ liệu từ một ô dưới dạng giá trị tham số, hãy chọn hộp kiểm làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi .

Lưu ý: Thủ tục trước đó thay đổi lời nhắc tùy chỉnh chỉ cho phiên làm việc hiện tại của sổ làm việc. Nếu bạn muốn vĩnh viễn lưu các thay đổi đối với lời nhắc tùy chỉnh, lưu sổ làm việc hoặc thay đổi lời nhắc cho truy vấn. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi một truy vấn, hãy xem Microsoft truy vấn giúp.

Đầu trang

Sử dụng dữ liệu từ một ô như là một giá trị tham số

 1. Trên trang tính của bạn, hãy nhập giá trị mà bạn muốn dùng làm tiêu chí trong truy vấn.

 2. Bấm vào một ô bất kỳ đâu trong miền dữ liệu ngoài được tạo ra bằng một truy vấn tham số.

 3. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm thuộc tính.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Trong hộp thoại thuộc tính , hãy bấm Thuộc tính kết nối Ảnh nút .

 5. Trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , bấm vào tab định nghĩa , sau đó bấm tham số.

 6. Trong hộp thoại tham số , trong danh sách tên tham số , hãy bấm tham số mà bạn muốn thay đổi.

 7. Bấm Lấy giá trị từ ô sau đây.

 8. Trên trang tính, hãy bấm vào ô có chứa giá trị mà bạn muốn dùng.

  Nếu bạn muốn làm mới dữ liệu bất cứ khi nào bạn thay đổi giá trị trong ô, hãy chọn hộp kiểm làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi .

 9. Bấm OK.

 10. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối . Sau đó bấm làm mới.

Đầu trang

Sử dụng một giá trị hằng số tham số cho một truy vấn

 1. Trong Excel, bấm vào một ô trong miền dữ liệu ngoài được tạo ra bằng một truy vấn có tham biến.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm thuộc tính.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại thuộc tính , hãy bấm Thuộc tính kết nối Ảnh nút .

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , bấm vào tab định nghĩa , sau đó bấm tham số.

 5. Trong hộp thoại tham số , trong danh sách tên tham số , hãy bấm tham số mà bạn muốn thay đổi.

 6. Bấm dùng giá trị sau đây.

 7. Nhập giá trị mà bạn muốn dùng cho tham số, sau đó bấm OK.

 8. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối . Sau đó bấm làm mới.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×