Tùy chỉnh mẫu Microsoft Office Word

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Chủ đề này cho bạn biết cách sửa đổi mẫu Microsoft Office Word được cung cấp bởi Microsoft Office Accounting 2009. Hầu hết các tác vụ mà bạn thực hiện để tùy chỉnh các mẫu Office Word của bạn được thực hiện bên trong Word. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem trợ giúp Microsoft Office Word.

Trong Microsoft Office Word 2007 và Office Word 2003, các mẫu Office Word sử dụng một công nghệ có tên là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để cung cấp cho bạn các trường thông tin về những người và giao dịch cụ thể sẽ được chèn vào. Bạn không cần phải biết rất nhiều về XML để làm việc với các mẫu, nhưng vì Word không sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến XML để mô tả các tác vụ mà bạn thực hiện, nó được đề cập ở đây. XML tương tự như HTML, ngôn ngữ được sử dụng cho các trang tác giả trên web. Ngoài ra, trong ngữ cảnh này, thẻ XML thường là tương đương với các trường.

Tiêu chuẩn Microsoft Word 2002 và Word 2003 không sử dụng XML cho các trường và phần nào được giới hạn hơn trong các tùy chọn tùy chỉnh được cung cấp.

Tất cả các mẫu bao gồm trong Office Accounting 2009 là chỉ đọc. Sau khi tất cả các sửa đổi, bạn phải lưu và đổi tên mẫu.

Bảng sau đây liệt kê các tác vụ sẵn dùng trong các phiên bản Microsoft Office Word Accounting 2009 hỗ trợ.

Phiên bản Word

Các hành động được hỗ trợ

Thư mục mẫu

Các thuật ngữ tìm kiếm được đề xuất để được trợ giúp từ

Word 2007 và Word 2003

 • Thêm, sửa, xóa thẻ

 • Thêm trường mục

 • Thêm logo và khẩu hiệu công ty

 • Hiển thị đường lưới bảng

Windows Vista     C:\programdata\ microsoft\windows\ templates\office Accounting 2009 \ mẫu

Windows XP    c:\Documents and settings\all users\templates\office Accounting 2009 \ mẫu

Thẻ XML, tài liệu thông minh

Word 2003 Standard và Word 2002

 • Chỉ xóa bỏ thẻ

 • Thêm logo và khẩu hiệu công ty

Windows Vista     C:\programdata\ microsoft\windows\ templates\office Accounting 2009 \ các mẫu

cơ bảnWindows XP    c:\Documents and settings\all users\templates\office Accounting 2009 \ mẫu cơ bản

Mẫu

Tạo mẫu tùy chỉnh

 1. Trên menu công ty , bấm vào quản lý mẫu Word.

 2. Trong hộp thoại quản lý mẫu Word của Microsoft Office , trong danh sách loại mẫu , hãy chọn kiểu biểu mẫu bạn muốn tạo: hóa đơn, thứ tự bán hàng, báo giá, ghi chú tín dụng khách hàng, báo cáo khách hàng hoặc mua hàng.

 3. Bấm Tạo.

 4. Trong hộp thoại tạo mẫu Microsoft Word mới , hãy nhập tên cho mẫu tùy chỉnh mà bạn đang tạo.

 5. Để mở mẫu làm tài liệu Word trống, hãy bấm tạo.

 6. Tạo biểu mẫu tùy chỉnh của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Word 2007 hoặc Word 2003, hãy tìm kiếm trên "tài liệu thông minh" hoặc "thẻ XML" để tìm thông tin về cách sử dụng thẻ XML sẵn dùng trong ngăn hành động tài liệu . Nếu bạn đang sử dụng Word 2002 hoặc Word 2000, hãy làm việc với các trường. Để ngăn không mong muốn các thay đổi đối với mẫu, bạn có thể làm cho nó chỉ đọc và bảo vệ trạng thái chỉ đọc bằng mật khẩu.

 7. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu tài liệu của bạn trong Word.

 8. Bấm đóng Ảnh nút để trở về hộp thoại quản lý mẫu Word của Microsoft Office .

 9. Bấm vào Đóng.

Sửa đổi mẫu Microsoft Office Word

 1. Trên menu công ty , bấm vào quản lý mẫu Word.

 2. Trong hộp thoại quản lý mẫu Word của Microsoft Office , trong danh sách loại mẫu , hãy chọn kiểu biểu mẫu bạn muốn sửa: hóa đơn, thứ tự bán hàng, báo giá, ghi chú tín dụng khách hàng, báo cáo khách hàng hoặc mua hàng.

 3. Trong danh sách mẫu , hãy bấm vào tên của mẫu mà bạn muốn sửa.

 4. Bấm vào sửa đổi để mở mẫu trong Microsoft Office Word.

 5. Thực hiện thay đổi đối với mẫu biểu mẫu của bạn.

  Lưu ý: Để ngăn không mong muốn các thay đổi đối với mẫu, bạn có thể làm cho nó chỉ đọc và bảo vệ trạng thái chỉ đọc bằng mật khẩu.

 6. Khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu tài liệu của bạn trong Word.

  Lưu ý: Nếu bạn chỉnh sửa một trong các mẫu được cung cấp cùng với Accounting 2009, bạn phải lưu nó dưới tên tệp mới.

 7. Xác định tên tệp cho mẫu, rồi bấm lưu.

 8. Bấm đóng Ảnh nút để trở về hộp thoại quản lý mẫu Word của Microsoft Office .

 9. Bấm vào Đóng.

Bạn có thể ẩn thẻ XML bằng cách xóa hộp kiểm hiện thẻ XML trong tài liệu .

Ngăn hành động tài liệu được tùy chỉnh cho từng mẫu, vì bạn thường sẽ bao gồm thông tin khác nhau trong các loại tài liệu doanh nghiệp khác nhau.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ XML

Trợ giúp Microsoft Office Word của bạn có các hướng dẫn để làm việc với các thẻ XML trong các mẫu. Ngoài ra, bạn cũng có thể sửa đổi tài liệu bằng cách sử dụng các hàm Editing của bảng trong Word.

Sử dụng đường lưới bảng để chỉnh sửa dễ dàng hơn

Bạn có thể làm cho tài liệu dễ dàng hơn một chút để chỉnh sửa bằng cách hiển thị đường lưới bảng, sẽ không xuất hiện khi bạn in tài liệu.

Để hiện đường lưới trong Word 2007:

 1. Bấm vào bảng.

 2. Bên dưới thiết kế, trên tab bố trí , hãy bấm xem đường lưới trong nhóm bảng .

Trong Word 2003, đường lưới được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt chúng bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Trên menu bảng , bấm ẩn đườnglưới.

Thêm logo vào tài liệu của bạn

Nếu bạn có một tệp đồ họa có chứa logo công ty của bạn, bạn có thể thêm nó vào bất kỳ mẫu Word nào bằng một trong hai quy trình sau đây.

Để Thêm logo vào tài liệu của bạn trong Word 2007:

 1. Chọn chỗ dành sẵn cho logo có nhãn logo của bạn ở đây.

 2. Trên tab Chèn, bấm Hình ảnh.

 3. Dẫn hướng đến thư mục chứa tệp logo công ty của bạn, chọn tệp logo của bạn, rồi bấm chèn.

 4. Xóa bỏ chỗ dành sẵn cho logo.

Để Thêm logo vào tài liệu của bạn trong Word 2003 hoặc Word 2002:

 1. Bấm vào chỗ dành sẵn cho logo có nhãn logo của bạn ở đây.

 2. Trên menu chèn , trỏ tới ảnh, rồi bấm từ tệp.

 3. Dẫn hướng đến thư mục chứa tệp logo công ty của bạn, chọn tệp logo của bạn, rồi bấm chèn.

 4. Xóa bỏ chỗ dành sẵn cho logo.

Lưu ý: Trong Word 2002, bạn sẽ không cần xóa bản vẽ theo cách thủ công.

Thêm khẩu hiệu công ty vào mẫu của bạn

Để thêm một khẩu hiệu công ty vào mẫu của bạn:

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong khối văn bản [khẩu hiệu công ty của bạn].

 2. Nhập khẩu hiệu công ty của bạn và định dạng văn bản như bạn muốn.

Làm mới danh sách mẫu

Sau bất kỳ sửa đổi nào đối với mẫu Office Word, hãy lưu và đổi tên tài liệu. Quay lại hộp thoại quản lý mẫu Word của Microsoft Office và bấm làm mới. Mẫu tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách các mẫu sẵn dùng.

Sử dụng trường đường để chèn bảng hoàn chỉnh

Ngăn hành động tài liệu có một thẻ có tên là đường kẻ mà bạn có thể sử dụng để chèn toàn bộ bảng vào một mẫu. Bảng chứa các cột hữu ích cho từng loại mẫu mà bạn muốn tạo. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các cột bằng cách sử dụng các tùy chọn chỉnh sửa bảng trong Word. Thẻ dòng nằm ở phía dưới cùng của ngăn hành động tài liệu .

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×