Tùy chỉnh danh sách tệp sử dụng gần đây

Các chương trình Microsoft Office hiển thị một số tài liệu bạn mở gần đây nhất trong chương trình đó để bạn có thể truy cập nhanh vào các tệp qua những nối kết này. Tính năng này được mặc định bật, nhưng bạn có thể tắt nó, bật lại, xóa hoặc điều chỉnh số tệp hiển thị trong đó.

Lưu ý: 

 • Nếu tính năng này được tắt và sau đó bạn bật nó trở lại, thì nó sẽ chỉ hiện thị những tệp bạn mở và lưu sau khi bạn bật tính năng này.

 • Nếu bạn đóng một tệp, sau đó chuyển tệp đến vị trí khác, chẳng hạn như dùng Windows Explorer, thì nối kết đến tệp đó trong chương trình mà bạn dùng để tạo tệp sẽ không hoạt động. Bạn phải dùng hộp thoại Mở để duyệt đến tệp đó và mở nó. Sau khi bạn lưu tệp vào vị trí mới, nối kết đó sẽ được thêm vào danh sách.

Ghim tệp vào danh sách tệp sử dụng gần đây

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Mở để xem danh sách tệp sử dụng gần đây.

 3. Bấm vào Ghim mục này vào danh sách Nút Bỏ ghim trong Office 2016 .
  Khi tệp được ghim vào danh sách, biểu tượng ghim sẽ giống như sau: Nút Ghim trong Office 2016 Trong các phiên bản Office cũ hơn, biểu tượng ghim trông như sau: Ảnh nút

Mẹo:  Bấm vào nút ghim một lần nữa để bỏ ghim tệp.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Mẹo:  Để không nhìn thấy tệp nào danh sách tệp dùng gần đây, hãy đặt danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây về không.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Bấm chuột phải vào tệp trong danh sách rồi bấm Xóa Tài liệu chưa Ghim.

 4. Bấm để xóa danh sách.

Ghim tệp vào danh sách tệp sử dụng gần đây

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Gần đây để xem danh sách tệp sử dụng gần đây.

 3. Bấm chuột phải vào tệp bạn muốn giữ, rồi chọn Ghim vào danh sách hoặc bấm vào biểu tượng ghim: Hình ảnh Nút .

  Khi tệp được ghim vào danh sách, biểu tượng ghim sẽ trông giống như cái đinh ghim nhìn từ trên xuống: Ảnh nút .

 4. Bấm vào nút ghim một lần nữa để bỏ ghim tệp.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Những bước này không áp dụng cho InfoPath 2010.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Gần đây.

 3. Chọn hộp kiểm để Truy nhập nhanh vào số lượng tài liệu gần đây này: và chọn số lượng tệp bạn muốn xem.

 4. Liên kết đến những tệp đó sẽ xuất hiện bên trên Thông tin trong thanh dẫn hướng, bất kể bạn đang ở đâu trong Dạng xem Backstage.

Lưu ý: Khi bỏ chọn hộp kiểm, danh sách sẽ bị loại bỏ.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Gần đây.

 3. Bấm chuột phải vào một tệp trong danh sách, rồi chọn Xóa các mục đã bỏ ghim.

 4. Bấm vào để xóa danh sách.

Lưu ý: Nếu đặt số lượng tệp gần đây là 0 thì danh sách cũng sẽ bị xóa. Để bật lại tính năng này, hãy đặt số này thành số khác 0. Cập nhật danh sách bằng cách mở lại tệp và đặt lại ghim.

Thao tác sau chỉ áp dụng cho Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 và Word 2007.

 • Để giữ hoặc ghim một tệp trong danh sách Tài liệu Gần đây, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Ghim tài liệu này vào danh sách Tài liệu Gần đây Hình ảnh Nút . Khi tài liệu được ghim vào danh sách Tài liệu Gần đây, nút ghim sẽ trông giống như cái đinh ghim nhìn từ trên xuống: Ảnh nút .

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

InfoPath

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Chung.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Danh sách tệp sử dụng gần đây.

 3. Nếu bạn muốn hiển thị các tệp sử dụng gần đây, trong danh sách Mục nhập, hãy bấm vào số lượng tệp mà bạn muốn hiển thị.

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiển thị số lượng Tài liệu Gần đây này, bấm vào số lượng tệp mà bạn muốn hiển thị. Nếu bạn không muốn hiển thị bất kỳ tệp nào, hãy bấm vào 0.

Visio

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Chung.

 2. Trong Danh sách tệp sử dụng gần đây, bấm vào số lượng tệp mà bạn muốn hiển thị.

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Nếu bạn đặt số lượng là 0, danh sách này sẽ trống. Bạn phải bật lại tính năng và đặt số lượng thành một số khác 0, rồi cập nhật danh sách bằng cách mở lại tệp và đặt lại ghim.

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm vào Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiển thị số lượng Tài liệu Gần đây này, bấm vào 0.

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiển thị số lượng Tài liệu Gần đây này, bấm vào 0.

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiển thị số lượng Tài liệu Gần đây này, bấm vào 0.

InfoPath

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Chung.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Danh sách tệp sử dụng gần đây.

Visio

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Chung.

 2. Trong Danh sách tệp sử dụng gần đây, bấm vào 0.

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiển thị số lượng Tài liệu Gần đây này, bấm vào 0.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×