Tùy chỉnh dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, danh sách nhiệm vụ dự án có tất cả các cột và các thiết đặt bạn cần lập kế hoạch dự án cơ bản. Tuy nhiên, tổ chức của bạn có thể có một số thông tin chuyên biệt mà bạn muốn chụp, hoặc bạn có thể xem danh sách nhiệm vụ dự án của bạn theo một cách khác nhau từ dạng xem mặc định. Bạn có thể tùy chỉnh dạng xem danh sách nhiệm vụ mặc định dự án để bao gồm các cột khác nhau và các bố trí duy nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Làm việc với cột

Thêm hoặc hiện cột

Xóa bỏ hoặc ẩn cột

Sắp xếp một cột

Di chuyển một cột

Chiều rộng cột đặt

Thiết lập dạng xem

Tùy chỉnh và dẫn hướng biểu đồ Gantt

Thay đổi cách thanh Gantt được vẽ

Di chuyển xung quanh trong biểu đồ Gantt

Đặt quyền cho một nhiệm vụ riêng lẻ

Làm việc với cột

Các cột trong danh sách nhiệm vụ dự án xác định thông tin nào bạn muốn chụp về mỗi nhiệm vụ trong dự án của bạn. Đó là quan trọng để bảo đảm bảo rằng bạn có đúng cột sẵn dùng và biết rằng bạn có thể sắp xếp và di chuyển chúng để hiển thị thông tin trong các cách khác nhau.

Các phần sau đây chi tiết bạn có thể làm gì với các cột trong danh sách nhiệm vụ dự án.

Thêm hoặc hiện cột

Để thêm một cột mới, trên tab danh sách , trong nhóm Quản lý dạng xem , hãy bấm Tạo cột.

Để hiển thị các cột hiện có, di chuột con trỏ chuột qua bất kỳ cột nào trong dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án, sau đó bấmCấu hình cột. Bấm vào hộp kiểm ở bên trái của cột mà bạn muốn hiển thị để chọn nó, sau đó bấmOK.

Xóa bỏ hoặc ẩn cột

Để xóa bỏ cột và dữ liệu của nó, trong cácdanh sáchtab, trong cácthiết đặtnhóm, hãy bấmThiết đặt danh sách. Trong cộtphần của cácThiết đặt danh sách, hãy bấm vào tên của cột mà bạn muốn xóa. Trên cácThay đổi cột, hãy bấmxóa bỏ.

Để ẩn một cột từ dạng xem, mà không xóa bỏ dữ liệu của nó, di chuột con trỏ chuột qua tiêu đề cột cho cột bạn muốn ẩn, sau đó bấm Ẩn cột.

Sắp xếp một cột

Con trỏ chuột di chuột qua tiêu đề cột, sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện ở bên phải của ô. Bấm Sắp xếp tăng dần hoặc Sắp xếp giảm dần để sắp xếp nội dung của cột đó.

Di chuyển một cột

Bạn có thể di chuyển cột theo hai cách:

 • Con trỏ chuột di chuột qua tiêu đề cột cho cột bạn muốn di chuyển. Khi con trỏ chuyển thành một mũi tên bốn chiều, kéo cột bên phải hoặc trái, thả nút chuột khi vào chỉ báo xuất hiện mà bạn muốn cột xuất hiện.

 • Con trỏ chuột di chuột qua bất kỳ cột nào trong dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án, sau đó bấm Cấu hình các cột. Chọn hàng có chứa cột bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống để thay đổi thứ tự của các cột. Bấm OK để di chuyển cột trong dạng xem.

Chiều rộng cột đặt

Bạn có thể điều chỉnh chiều rộng của cột theo hai cách:

 • Di chuột con trỏ chuột lên cạnh phải của tiêu đề cột. Khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai chiều, kéo cạnh của tiêu đề cột bên phải hoặc trái để mở rộng hoặc thu hẹp cột.

 • Con trỏ chuột di chuột qua bất kỳ cột nào trong dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án, sau đó bấm Cấu hình các cột. Điều chỉnh các số trong cột Chiều rộng cột (điểm ảnh) để thay đổi chiều rộng của mỗi cột tương ứng. Bấm OK để áp dụng thay đổi của bạn.

Đầu trang

Thiết lập dạng xem

Dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án mặc định được thiết kế để quản lý cơ bản hoạt động, nhưng bạn có thể có nhu cầu cụ thể nào đáp ứng tốt hơn bằng các dạng xem khác nhau của dữ liệu của bạn. Bạn có thể tạo một dạng xem mới hoặc sửa đổi một dạng xem hiện có.

Để tạo dạng xem mới:

 1. Trên tab danh sách , trong nhóm Quản lý dạng xem , bấm Tạo dạng xem.

 2. Chọn loại dạng xem mà bạn muốn tạo.

  • Nếu bạn chọn một dạng xem chuẩn, biểu dữ liệu, hoặc lịch, bạn có thể có để tạo dạng xem mới hoặc sửa đổi và dạng xem hiện có. Để tìm hiểu cách tạo hoặc sửa đổi dạng xem, bấm vào nối kết trong phần xem thêm.

  • Nếu bạn chọn một dạng xem Gantt, là dạng xem được dùng trong mặc định, nhiệm vụ dự án danh sách dạng xem, bạn chọn các trường để bao gồm phần bảng trong dạng xem, nhưng bạn cũng chọn những trường để dùng để vẽ thanh biểu đồ Gantt.

Để sửa đổi một dạng xem hiện có:

 1. Trên tab danh sách , trong nhóm Quản lý dạng xem , sử dụng danh sách Dạng xem hiện tại để chọn dạng xem bạn muốn sửa đổi.

 2. Bấm vào mũi tên ở bên phải của Dạng xem Sửa đổi, rồi bấm Sửa đổi dạng xem để thực hiện thay đổi cơ bản về dạng xem, hoặc bấm Modify trong SharePoint Designer (nâng cao) để thực hiện thay đổi nâng cao cho dạng xem.

Đầu trang

Tùy chỉnh và dẫn hướng biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt, Hiển thị trên phần bên phải của dự án tác vụ danh sách dạng xem mặc định, sử dụng đường thời gian và thanh Gantt để đại diện cho các nhiệm vụ trong dự án của bạn. Bạn có thể chọn trường nào được sử dụng làm bắt đầu và kết thúc điểm cho thanh biểu đồ Gantt. Bạn có thể cũng dễ dàng dẫn hướng qua biểu đồ Gantt bằng cách dùng ruy-băng.

Thay đổi cách thanh Gantt được vẽ

Trong dạng xem Gantt, thanh Gantt được vẽ bằng gắn khởi đầu và kết thúc thanh với trường ngày cụ thể. Bạn có thể thay đổi các trường chứa ngày tháng bắt đầu và kết thúc cho các thanh bằng sửa đổi dạng xem.

 1. Trên tab danh sách , trong nhóm Quản lý dạng xem , sử dụng danh sách Dạng xem hiện tại để chọn dạng xem Gantt mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Bấm vào mũi tên ở bên phải của Dạng xem Sửa đổi, sau đó bấm Sửa đổi dạng xem.

 3. Trong phần cột Gantt sửa dạng xem trang, hãy chọn các trường hợp:

  • Ngày bắt đầu    Chọn trường có chứa ngày mà bạn muốn mỗi thanh Gantt để bắt đầu.

  • Ngày đến hạn    Chọn trường có chứa ngày mà bạn muốn mỗi thanh Gantt để kết thúc.

  • Phần trăm hoàn tất    Chọn trường có chứa phần trăm công việc được hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Một thanh mỏng sẽ được vẽ bên trong biểu đồ Gantt chính thanh, Hiển thị này là một phần trăm của thanh Gantt. Đây là một cách hay để theo dõi khoảng cách trước hoặc phía sau bạn đang ở trên một nhiệm vụ.

  • Nhiệm vụ trước    Chọn trường liệt kê những nhiệm vụ phải hoàn tất trước khi nhiệm vụ hiện tại có thể bắt đầu. Điều này sẽ vẽ một mũi tên giữa mỗi nhiệm vụ công việc tiếp trước và nhiệm vụ hiện tại trên biểu đồ Gantt.

 4. Bấm OK để áp dụng các thay đổi của bạn.

Di chuyển xung quanh trong biểu đồ Gantt

Bạn có thể điều chỉnh tỉ lệ thời gian được sử dụng ở phía trên cùng của biểu đồ Gantt, để hiển thị một dạng xem hình ảnh lớn hơn của dự án của bạn, hoặc thêm một dạng xem chi tiết. Trên tab danh sách , trong nhóm Dạng xem Gantt , bấm Thu phóng trong để xem chi tiết hơn tỉ lệ thời gian, với đơn vị thời gian nhỏ hơn (chẳng hạn như ngày tháng và thời gian). Bấm Thu nhỏ để xem ảnh lớn hơn tỉ lệ thời gian, với đơn vị thời gian lớn hơn (chẳng hạn như năm và tháng).

Bạn có thể nhanh chóng cũng cuộn đến vị trí một nhiệm vụ cụ thể hiển thị trong biểu đồ Gantt. Bấm tác vụ ở phía bên trái, bảng một phần của dạng xem, sau đó, trên tab danh sách , trong nhóm Dạng xem Gantt , bấm di chuyển đến nhiệm vụ. Biểu đồ Gantt được chuyển sang Hiển thị nhiệm vụ đã chọn.

Đầu trang

Đặt quyền cho một nhiệm vụ riêng lẻ

Một số dự án có thể chứa các tác vụ không phải tất cả mọi người phải có quyền truy nhập vào. Khi đó là trường hợp, bạn có thể đặt quyền đối với nhiệm vụ riêng lẻ.

 1. Trên tab danh sách , trong nhóm Quản lý dạng xem , chọn Tất cả nhiệm vụ, hoặc dạng xem Gantt khác, từ danh sách Dạng xem hiện tại .

 2. Con trỏ chuột di chuột qua các nhiệm vụ mà bạn muốn điều chỉnh quyền, và bấm vào mũi tên xuất hiện.

 3. Bấm Quản lý quyền để điều chỉnh các quyền cho nhiệm vụ đã chọn.

 4. Trên tab sửa , bấm vào Dừng kế thừa quyền để bắt đầu cung cấp quyền duy nhất cho nhiệm vụ này.

 5. Điều chỉnh các quyền như cách bạn làm bất kỳ mục SharePoint nào khác.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×