Tùy chỉnh cách Excel khởi động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước khi bạn khởi động Microsoft Office Excel, bạn có thể đảm bảo rằng bản cụ thể sổ làm việc hoặc một sổ làm việc mẫu hoặc trang tính mẫu có thiết đặt tùy chỉnh sẽ tự động mở khi bạn khởi động Excel. Nếu bạn không còn cần một sổ làm việc cụ thể để mở, bạn có thể ngừng mở khi bạn khởi động Excel.

Nếu một sổ làm việc được mở khi bạn khởi động Excel có chứa macro tự động, chẳng hạn như Auto_Open, những macro sẽ chạy khi sổ làm việc sẽ mở ra. Nếu cần thiết, bạn có thể ngăn không cho chúng chạy tự động khi bạn khởi động Excel.

Mẹo: 

Tự động khởi động Excel với một sổ làm việc trống

Trong Excel 2013 trở về sau, Excel mặc định để hiển thị màn hình bắt đầu với sổ làm việc gần đây, vị trí và mẫu khi bắt đầu. Thiết đặt này có thể thay đổi thay vào đó bỏ qua màn hình này và tạo một sổ làm việc trống. Để làm:

 1. Bấm tệp > tùy chọn.

 2. Bên dưới chung, sau đó dưới tùy chọn khởi động, check hộp bên cạnh hiện màn hình bắt đầu khi khởi động ứng dụng này.

 3. Bấm OK.

Tự động mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel

Để tự động mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel, bạn có thể đặt sổ làm việc đó vào thư mục XLStart hoặc bạn có thể sử dụng một thư mục khởi động thay thế ngoài vào thư mục XLStart.

Định vị thư mục XLStart

Bất kỳ sổ làm việc, mẫu hoặc tệp không gian làm việc mà bạn đặt trong thư mục XLStart được tự động mở khi bạn khởi động Excel. Để tìm hiểu đường dẫn của thư mục XLStart, hãy chọn thiết đặt Trung tâm tin cậy. Để làm:

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm tin cậy, sau đó bên dưới Trung tâm tin cậy Microsoft Office Excel, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy.

 3. Bấm vào Vị trí tin cậy, và sau đó xác nhận đường dẫn đến thư mục XLStart trong danh sách vị trí tin cậy.

Sử dụng thư mục khởi động thay thế

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Bên dưới chung, trong Lúc khởi động, mở tất cả các tệp trong hộp, hãy nhập đường dẫn đầy đủ của thư mục mà bạn muốn sử dụng làm thư mục khởi động thay thế.

  Vì Excel sẽ cố gắng mở tất cả các tệp trong thư mục khởi động thay thế, hãy đảm bảo rằng bạn xác định một thư mục chứa chỉ các tệp Excel có thể mở.

Lưu ý: Nếu sổ làm việc có cùng tên trong cả thư mục XLStart và thư mục khởi động thay thế, mở tệp trong thư mục XLStart.

Ngừng mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel

Tùy thuộc vào vị trí của sổ làm việc được tự động mở khi bạn khởi động Excel, hãy thực hiện bất kỳ thao tác sau để đảm bảo rằng sổ làm việc không mở ra khi khởi động.

 • Nếu sổ làm việc được lưu trữ trong thư mục XLStart, loại bỏ nó từ thư mục đó.

 • Nếu sổ làm việc được lưu trữ trong thư mục khởi động thay thế, hãy làm như sau:

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về định vị thư mục khởi động, hãy xem Tìm thư mục XLStart.

  1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

  2. Bên dưới chung, xóa nội dung của lúc khởi động, mở tất cả các tệp trong hộp, sau đó bấm OK.

  3. Trong Windows Explorer, loại bỏ bất kỳ biểu tượng khởi động Excel và tự động mở sổ làm việc từ thư mục khởi động thay thế.

   Mẹo: Bạn có thể cũng bấm chuột phải vào biểu tượng đó, bấm thuộc tính, và sau đó loại bỏ bất kỳ tham chiếu đến sổ làm việc trên tab lối tắt .

Tự động mở mẫu sổ làm việc hoặc trang tính mẫu khi bạn khởi động Excel

Bạn có thể lưu các thiết đặt sổ làm việc mà bạn thường xuyên sử dụng trong một mẫu sổ làm việc, sau đó tự động mở mẫu sổ làm việc đó mỗi lần bạn khởi động Excel.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một mẫu sổ làm việc, hãy tạo một sổ làm việc có chứa các trang tính, văn bản mặc định (chẳng hạn như trang tiêu đề và nhãn cột và hàng), công thức, macro, kiểu và định dạng khác mà bạn muốn dùng trong sổ làm việc mới sẽ được dựa trên mẫu sổ làm việc.

  • Để sử dụng một mẫu trang tính, tạo một sổ làm việc có chứa một trang tính. Trên trang tính, bao gồm định dạng, kiểu, văn bản và các thông tin mà bạn muốn xuất hiện trên tất cả các trang tính mới sẽ được dựa trên mẫu trang tính.

   Thiết đặt mà bạn có thể lưu trong một mẫu sổ làm việc hoặc trang tính

   • Định dạng ô và trang tính.

   • Định dạng trang và vùng in thiết đặt cho từng trang tính.

   • Kiểu ô.

   • Số và kiểu của trang tính trong sổ làm việc.

   • Khu vực được bảo vệ và ẩn sổ làm việc. Bạn có thể ẩn trang tính, hàng và cột và ngăn không cho thay đổi đối với ô trang tính.

   • Văn bản bạn muốn lặp lại, chẳng hạn như trang tiêu đề và nhãn hàng và cột.

   • Dữ liệu, đồ họa, công thức, biểu đồ, và thông tin khác.

   • Thiết đặt xác thực dữ liệu.

   • Macro, siêu kết nối và điều khiển ActiveX trên biểu mẫu.

   • Các tùy chọn tính toán sổ làm việc và dạng xem cửa sổ.

 2. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

 3. Trong hộp lưu dưới dạng , bấm mẫu.

 4. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu trữ mẫu.

  • Để tạo mẫu sổ làm việc mặc định hoặc mẫu trang tính mặc định, chọn thư mục XLStart hoặc thư mục khởi động thay thế. Để tìm hiểu đường dẫn của thư mục khởi động, hãy xem Tìm thư mục XLStart.

  • Để tạo một sổ làm việc tùy chỉnh hoặc mẫu trang tính, đảm bảo rằng thư mục mẫu được chọn.

   Đường dẫn thông thường là: C:\Users\ < tên người dùng > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. Trong hộp tên tệp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo mẫu sổ làm việc mặc định, hãy gõ sổ.

  • Để tạo mẫu trang tính mặc định, hãy gõ trang tính.

  • Để tạo một sổ làm việc tùy chỉnh hoặc mẫu trang tính, hãy nhập tên mà bạn muốn dùng.

 6. Bấm Lưu.

 7. Bấm tệp > đóng.

Chặn không cho các macro tự động chạy khi bạn khởi động Excel

Macro tự động (như Auto_Open) đã được ghi lại trong một sổ làm việc mở ra khi bạn khởi động Excel sẽ tự động chạy ngay khi sổ làm việc sẽ mở ra.

 • Để ngăn không cho macro tự động chạy, Giữ phím SHIFT trong khi bạn khởi động Excel.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về Macro tự động, hãy xem chạy macro.

Tự động mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel

Để tự động mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel, bạn có thể đặt sổ làm việc đó vào thư mục XLStart hoặc bạn có thể sử dụng một thư mục khởi động thay thế ngoài vào thư mục XLStart.

Đặt một sổ làm việc trong thư mục XLStart

Bất kỳ sổ làm việc, mẫu hoặc tệp không gian làm việc mà bạn đặt trong thư mục XLStart được tự động mở khi bạn khởi động Excel. Thư mục XLStart này được tạo khi bạn đã cài đặt Excel, và thường nằm trong một vị trí sau đây.

 • Trong Windows Vista, đường dẫn đến thư mục XLStart thường là:

  C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Microsoft Windows XP, đường dẫn đến thư mục XLStart thường là:

  C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Mẹo: Bạn có thể xác định vị trí chính xác đường dẫn đến thư mục XLStart trong Trung tâm tin cậy.

  Làm thế nào để định vị thư mục XLStart

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Bấm Trung tâm tin cậy, sau đó bên dưới Trung tâm tin cậy Microsoft Office Excel, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy.

  3. Bấm vào Vị trí tin cậy, và sau đó xác nhận đường dẫn đến thư mục XLStart trong danh sách vị trí tin cậy.

Sử dụng thư mục khởi động thay thế

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, rồi bấm thể loại Nâng cao.

 2. Bên dưới chung, trong Lúc khởi động, mở tất cả các tệp trong hộp, hãy nhập đường dẫn đầy đủ của thư mục mà bạn muốn sử dụng làm thư mục khởi động thay thế.

  Vì Excel sẽ cố gắng mở tất cả các tệp trong thư mục khởi động thay thế, hãy đảm bảo rằng bạn xác định một thư mục chứa chỉ các tệp Excel có thể mở.

Lưu ý: Nếu sổ làm việc có cùng tên trong cả thư mục XLStart và thư mục khởi động thay thế, mở tệp trong thư mục XLStart.

Ngừng mở một sổ làm việc cụ thể khi bạn khởi động Excel

Tùy thuộc vào vị trí của sổ làm việc được tự động mở khi bạn khởi động Excel, hãy thực hiện bất kỳ thao tác sau để đảm bảo rằng sổ làm việc không mở ra khi khởi động.

 • Nếu sổ làm việc được lưu trữ trong thư mục XLStart, loại bỏ nó từ thư mục đó.

  • Trong Windows Vista, đường dẫn đến thư mục XLStart thường là:

   C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Microsoft Windows XP, đường dẫn đến thư mục XLStart thường là:

   C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Nếu sổ làm việc được lưu trữ trong thư mục khởi động thay thế, hãy làm như sau:

  1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, rồi bấm thể loại Nâng cao.

  2. Bên dưới chung, xóa nội dung của lúc khởi động, mở tất cả các tệp trong hộp, sau đó bấm OK.

  3. Trong Windows Explorer, loại bỏ bất kỳ biểu tượng khởi động Excel và tự động mở sổ làm việc từ thư mục khởi động thay thế.

   Mẹo: Bạn có thể cũng bấm chuột phải vào biểu tượng đó, bấm thuộc tính, và sau đó loại bỏ bất kỳ tham chiếu đến sổ làm việc trên tab lối tắt .

Tự động mở mẫu sổ làm việc hoặc trang tính mẫu khi bạn khởi động Excel

Bạn có thể lưu các thiết đặt sổ làm việc mà bạn thường xuyên sử dụng trong một mẫu sổ làm việc, sau đó tự động mở mẫu sổ làm việc đó mỗi lần bạn khởi động Excel.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một mẫu sổ làm việc, hãy tạo một sổ làm việc có chứa các trang tính, văn bản mặc định (chẳng hạn như trang tiêu đề và nhãn cột và hàng), công thức, macro, kiểu và định dạng khác mà bạn muốn dùng trong sổ làm việc mới sẽ được dựa trên mẫu sổ làm việc.

  • Để sử dụng một mẫu trang tính, tạo một sổ làm việc có chứa một trang tính. Trên trang tính, bao gồm định dạng, kiểu, văn bản và các thông tin mà bạn muốn xuất hiện trên tất cả các trang tính mới sẽ được dựa trên mẫu trang tính.

   Thiết đặt mà bạn có thể lưu trong một mẫu sổ làm việc hoặc trang tính

   • Định dạng ô và trang tính.

   • Định dạng trang và vùng in thiết đặt cho từng trang tính.

   • Kiểu ô.

   • Số và kiểu của trang tính trong sổ làm việc.

   • Khu vực được bảo vệ và ẩn sổ làm việc. Bạn có thể ẩn trang tính, hàng và cột và ngăn không cho thay đổi đối với ô trang tính.

   • Văn bản bạn muốn lặp lại, chẳng hạn như trang tiêu đề và nhãn hàng và cột.

   • Dữ liệu, đồ họa, công thức, biểu đồ, và thông tin khác.

   • Thiết đặt xác thực dữ liệu.

   • Macro, siêu kết nối và điều khiển ActiveX trên biểu mẫu.

   • Các tùy chọn tính toán sổ làm việc và dạng xem cửa sổ.

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

 3. Trong hộp lưu dưới dạng , bấm mẫu.

 4. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu trữ mẫu.

  • Để tạo mẫu sổ làm việc mặc định hoặc mẫu trang tính mặc định, chọn thư mục XLStart hoặc thư mục khởi động thay thế.

   • Trong Windows Vista, đường dẫn đến thư mục XLStart thường là:

    C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Microsoft Windows XP, đường dẫn đến thư mục XLStart thường là:

   C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Để tạo một sổ làm việc tùy chỉnh hoặc mẫu trang tính, đảm bảo rằng thư mục mẫu được chọn.

   • Trong Windows Vista, thư mục mẫu thường là:

    C:\Users\ < tên người dùng > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • Microsoft Windows XP, thư mục mẫu thường là:

    C:\Documents và settings\ \Local < tên người dùng > \Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Trong hộp tên tệp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo mẫu sổ làm việc mặc định, hãy gõ sổ.

  • Để tạo mẫu trang tính mặc định, hãy gõ trang tính.

  • Để tạo một sổ làm việc tùy chỉnh hoặc mẫu trang tính, hãy nhập tên mà bạn muốn dùng.

 6. Bấm Lưu.

 7. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm đóng.

Chặn không cho các macro tự động chạy khi bạn khởi động Excel

Macro tự động (như Auto_Open) đã được ghi lại trong một sổ làm việc mở ra khi bạn khởi động Excel sẽ tự động chạy ngay khi sổ làm việc sẽ mở ra.

 • Để ngăn không cho macro tự động chạy, Giữ phím SHIFT trong khi bạn khởi động Excel.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về Macro tự động, hãy xem chạy macro.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×