Tùy chỉnh các thiết đặt thiết kế cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đặt tùy chọn cơ sở dữ liệu có thể dùng để thay đổi thiết kế của đối tượng cơ sở dữ liệu trên máy tính Access bằng cách bấm tệp, tùy chọn, sau đó Thiết kế đối tượng. Bạn có thể đặt tùy chọn thiết kế cho bảng, biểu mẫu, báo cáo, và các thiết kế truy vấn từ này tập trung hóa Access tùy chọn vị trí, mặc dù hầu hết các thiết đặt sẽ bị bỏ qua trong bảng biểu dữ liệu và dạng xem bố trí. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thiết đặt từ thể loại này kiểm tra lỗi đã chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Access 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office > Tùy chọn truy nhập, sau đó Thiết kế đối tượng.

Lưu ý:  Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế bằng Access và phát hành trực tuyến.

Bạn muốn làm gì?

Tùy chỉnh các thiết đặt cho thiết kế bảng

Tùy chỉnh các thiết đặt cho thiết kế truy vấn

Chọn thiết đặt cho thiết kế biểu mẫu và báo cáo

Thay đổi các tùy chọn kiểm tra lỗi

Tùy chỉnh các thiết đặt cho thiết kế bảng

Dạng xem thiết kế bảng có các tùy chọn thiết đặt để tạo các thiết đặt tùy chỉnh mặc định cho bảng, cỡ và kiểu phông văn bản, thiết đặt cho các tiền tố hoặc hậu tố tên trường và các thiết đặt giúp Access có thể tự động tạo chỉ mục cho các trường.

tùy chọn access thiết đặt thiết kế bảng

Thiết đặt

Mô tả

Kiểu trường mặc định

Thiết đặt hoặc thay đổi kiểu dữ liệu mặc định cho các trường trong bảng mới và các trường mà bạn thêm vào các bảng hiện có. Kiểu dữ liệu mặc định là Văn bản.

Kích cỡ trường văn bản mặc định

Thiết đặt số ký tự tối đa bạn có thể nhập cho kiểu trường mặc định bạn đã chọn. Bạn không thể đặt vượt quá 255 ký tự tối đa mặc định.

Kích cỡ trường số mặc định

Thiết đặt hoặc thay đổi kiểu số nguyên cho các trường được thiết đặt kiểu dữ liệu Số.

Tự động Tạo chỉ mục trên Nhập/Tạo

Nhập đầu hoặc kết thúc ký tự của tên trường. Khi bạn nhập trường từ một tệp bên ngoài hoặc bạn thêm trường vào bảng, Access tự động lập chỉ mục bất kỳ trường nào với tên khớp với các ký tự được nhập ở đây. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách chuỗi ký tự. Ví dụ, nếu bạn nhập đơn vịtên, Access lập chỉ mục trường có tên là "Giá đơn vị" và "CompanyName."

Hiện các nút Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính

Khi được chọn, hiện nút Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính. Nút này xuất hiện khi bạn thay đổi thuộc tính của một trường trong bảng và hỏi xem bạn có muốn cập nhật các thuộc tính liên quan trong các truy vấn, biểu mẫu và báo cáo bất cứ khi nào bạn thay đổi một số thuộc tính trường nhất định trong thiết kế bảng.

Đầu trang

Tùy chỉnh các thiết đặt cho thiết kế truy vấn

Khi bạn chọn các tùy chọn tại mục Thiết kế truy vấn, tự động thêm các thành phần thiết kế vào các truy vấn mới của bạn.

hiển thị các thiết đặt thiết kế truy vấn

Thiết đặt

Mô tả

Hiện tên bảng

Chọn tùy chọn này khi bạn cần theo dõi nguồn của các trường trong một truy vấn dựa trên một số bảng. Khi được chọn, Access hiển thị hàng Bảng trong lưới thiết kế truy vấn. Để ẩn hàng chỉ với các truy vấn mới, hãy xóa tùy chọn này.

Lưu ý: Nếu bạn mở một truy vấn hiện có và trước đây đã hiện tên bảng, Access sẽ ghi đè tùy chọn này.

Truy xuất tất cả các trường

Khi tùy chọn này được chọn, Access thêm câu lệnh Select * vào các truy vấn của bạn. Câu lệnh sau đó sẽ truy xuất tất cả các trường trong các bảng hoặc truy vấn phía bên dưới cho truy vấn đã định. Bỏ chọn hộp kiểm này khi bạn muốn xem chỉ các trường bạn thêm vào khi đang sử dụng trình thiết kế truy vấn.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ áp dụng cho các truy vấn mới bạn tạo ra với phiên bản hiện tại của Access.

Bật Nối Tự động

Khi bạn dùng trình thiết kế truy vấn, hãy chọn tùy chọn này để tự động tạo ra đường nối trong giữa hai bảng. Để bạn tự định nghĩa mối quan hệ, hãy xóa tùy chọn này.

Lưu ý: Để thiết đặt này hoạt động, các bảng phải chia sẻ một trường có cùng tên và kiểu dữ liệu và một trong những trường đó phải là trường khóa chính.

Phông thiết kế truy vấn

Phông: Thiết đặt phông mặc định được sử dụng trong trình thiết kế truy vấn

Kích cỡ: Thiết đặt cỡ phông mặc định được sử dụng trong trình thiết kế truy vấn

Cú pháp tương thích SQL Server (ANSI 92)

  • Cơ sở dữ liệu này Chọn tùy chọn này khi bạn muốn chạy các truy vấn trên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Bạn phải sử dụng cú pháp ANSI-92 cho tất cả các truy vấn khi chọn tùy chọn này. Các truy vấn hiện tại được viết theo tiêu chuẩn ANSI-89 cũ hơn (mặc định cho Access) có thể không chạy được hoặc có thể trả về kết quả không mong muốn.

  • Mặc định cho cơ sở dữ liệu mới : Chọn tùy chọn này để đặt ANSI-92 thành cú pháp truy vấn mặc định cho tất cả các cơ sở dữ liệu mới được tạo ra với phiên bản hiện tại của Access.

Đầu trang

Chọn thiết đặt cho thiết kế biểu mẫu và báo cáo

Khi bạn thiết kế một biểu mẫu hoặc báo cáo, các tùy chọn này định nghĩa hành vi lựa chọn khi bạn kéo một hình chữ nhật để chọn một hoặc nhiều điều khiển. Các thiết đặt mà bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các cơ sở dữ liệu Access, dù chúng có đang mở hay không và áp dụng cho cả các cơ sở dữ liệu mà bạn sẽ tạo ra trong tương lai.

hiện các thiết đặt tùy chọn trình thiết kế biểu mẫu và báo cáo

Thiết đặt

Mô tả

Bao bọc một phần

Hình chữ nhật lựa chọn bao phủ một phần đối tượng điều khiển hoặc nhóm các đối tượng điều khiển.

Bao bọc hoàn toàn

Hình chữ nhật lựa chọn bao bọc hoàn toàn toàn bộ điều khiển hoặc nhóm các điều khiển.

Mẫu biểu mẫu

Để thay đổi thiết đặt mặc định, hãy nhập tên của một biểu mẫu hiện tại mà bạn muốn sử dụng làm mẫu cho tất cả các biểu mẫu mới. Các biểu mẫu được tạo ra từ mẫu sẽ có cùng các thuộc tính mục và đối tượng điều khiển như mẫu.

Mẫu báo cáo

Để thay đổi thiết đặt mặc định, hãy nhập tên của một báo cáo hiện tại mà bạn muốn sử dụng làm mẫu cho tất cả các báo cáo mới. Các báo cáo mới sẽ có cùng các thuộc tính mục và đối tượng điều khiển như mẫu.

Luôn sử dụng các thủ tục sự kiện

Khởi động Trình soạn thảo Visual Basic thay vì hiển thị hộp thoại Chọn Bộ dựng. Theo mặc định, hộp thoại xuất hiện khi bạn bấm vào một trang thuộc tính Nút Trình Tạo cho bất kỳ sự kiện nào.

Đầu trang

Thay đổi các tùy chọn kiểm tra lỗi

Những thiết đặt kiểm tra lỗi này được chọn theo mặc định để Access có thể tự động kiểm tra các lỗi khác nhau trong các biểu mẫu và thiết kế báo cáo, nhưng bạn có thể xóa bất kỳ tùy chọn nào bạn không cần.

các thiết đặt kiểm tra lỗi có sẵn trong nhóm các trình thiết kế đối tượng

Thiết đặt

Mô tả

Bật kiểm tra lỗi

Bật hoặc tắt tính năng kiểm tra lỗi trong các biểu mẫu và báo cáo. Access đặt các chỉ báo lỗi trong các đối tượng điều khiển nơi có một hoặc nhiều lỗi xảy ra. Các chỉ báo xuất hiện dạng hình tam giác ở góc trên bên trái hoặc góc trên bên phải của đối tượng điều khiển, tùy theo cách bạn thiết đặt hướng văn bản mặc định. Màu chỉ báo mặc định là màu xanh lá cây, nhưng bạn có thể thay đổi màu phù hợp với nhu cầu của bạn. Tính năng kiểm tra lỗi được bật theo mặc định và việc xóa hộp kiểm này sẽ tắt tính năng kiểm tra lỗi cho cơ sở dữ liệu.

Kiểm tra nhãn và điều khiển không có liên kết

Khi bạn chọn một điều khiển và một nhãn, Access kiểm tra để bảo đảm rằng các đối tượng đã chọn được liên kết với nhau. Nếu Access tìm thấy lỗi, nút Theo dõi Lỗi xuất hiện thay vì chỉ báo lỗi thông thường. Bên cạnh đó, nút Theo dõi Lỗi xuất hiện ngay cả khi nhãn hoặc điều khiển được liên kết với một đối tượng khác.

Kiểm tra các nhãn mới không có liên kết

Thiết đặt này chỉ áp dụng cho các biểu mẫu và khi được chọn sẽ cho phép Access kiểm tra tất cả nhãn mới để bảo đảm rằng chúng được liên kết với một điều khiển.

Kiểm tra các lỗi phím tắt bàn phím

Access kiểm tra các phím tắt bàn phím trùng lặp và các phím tắt không hợp lệ, như ký tự khoảng trống và cung cấp một danh sách các lựa chọn thay thế. Thiết đặt này chỉ được áp dụng cho các biểu mẫu.

Kiểm tra các thuộc tính đối tượng điều khiển không hợp lệ

Access kiểm tra các đối tượng điều khiển để tìm các thiết đặt thuộc tính không hợp lệ, như các biểu thức hoặc tên trường không hợp lệ.

Kiểm tra lỗi báo cáo thông thường

Access kiểm tra các báo cáo để tìm các lỗi thông thường như thứ tự sắp xếp không hợp lệ hoặc chiều rộng lớn hơn kích cỡ giấy đã chọn. Thiết đặt này chỉ áp dụng cho các báo cáo.

Màu chỉ báo lỗi

Thiết đặt hoặc thay đổi màu của chỉ báo lỗi xuất hiện khi biểu mẫu, báo cáo hoặc đối tượng điều khiển gặp phải lỗi.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×