Tùy chỉnh bảng thảo luận

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng thảo luận cung cấp diễn đàn cho site người dự để thảo luận về chủ đề với nhau. Hầu hết các mẫu trang bao gồm khả năng tạo bảng thảo luận, và nhiều trang và trang không gian có một bảng thảo luận dựng sẵn được gọi là nhóm thảo luận. Là người sở hữu trang, bạn có thể tùy chỉnh bảng thảo luận.

Trong bài viết này

Về tùy chỉnh bảng thảo luận

Tạo dạng xem

Sửa một dạng xem

Xóa bỏ dạng xem

Xác định dạng xem công cộng mặc định

Về tùy chỉnh bảng thảo luận

Một số tùy chọn sẵn dùng để tùy chỉnh hành vi cụ thảo luận và dạng xem. Khi bạn tạo dạng xem mới cho bảng thảo luận, bạn phải tạo dựa trên một dạng xem hiện có. Các dạng xem sau đây được cung cấp, theo mặc định:

 • Dạng xem chủ đề    Dạng xem này sẵn dùng chỉ ở thư mục mức cao nhất (mức cao nhất của một bảng thảo luận) và được dùng để xem tên của những thảo luận và siêu dữ liệu khác trên một thảo luận cụ thể. Tên của từng thảo luận trong bảng xuất hiện dưới dạng một nối kết trong cột chủ đề bạn có thể bấm để đi đến một thư mục ở mức thấp hơn Hiển thị các câu trả lời thảo luận đó cụ thể.

  Lưu ý: Mặc dù nó có thể sử dụng dạng xem khác cho thư mục mức cao nhất, chẳng hạn như phẳng hoặc ren dạng xem, chúng tôi không khuyến khích mà. Thay vào đó, sử dụng dạng xem chủ đề hoặc dạng xem mà bạn tạo dựa trên dạng xem chủ đề.

 • Dạng xem phẳng    Theo mặc định, dạng xem này sẵn dùng chỉ trong thư mục của loại nội dung thảo luận. Điều này có nghĩa là nó không sẵn dùng vào thư mục mức cao nhất. Trong dạng xem này, chủ đề của thảo luận, trả lời tất cả thảo luận và trả lời khác được căn chỉnh ở một bên.

 • Threaded dạng xem    Theo mặc định, dạng xem này sẵn dùng chỉ trong thư mục của loại nội dung thảo luận. Điều này có nghĩa là nó không sẵn dùng vào thư mục mức cao nhất. Trong dạng xem này, chủ đề của thảo luận mà được căn chỉnh để vào một bên, trả lời tất cả thảo luận được thụt lề hơi và trả lời tất cả thư trả lời trước đó được thụt lề thậm chí xa hơn. Dạng xem này giúp dễ dàng để xem liệu một câu trả lời được thực hiện trực tiếp chủ đề của thảo luận hoặc trả lời trước đó.

Lưu ý: Khi tạo một dạng xem, bạn có thể xác định nó dưới dạng một trong hai dạng xem cá nhân hoặc công cộng. Lưu ý rằng một dạng xem cá nhân là sẵn dùng cho chỉ người đã xác định, trong khi dạng xem công cộng có sẵn cho mọi người.

Bảng sau đây mô tả các tùy chọn cấu hình người sở hữu trang có thể chọn khi tạo một dạng xem cho một bảng thảo luận. Hầu hết các tùy chọn này đều sẵn dùng khi sửa dạng xem hiện có.

Lưu ý: Để tùy chỉnh hầu hết các thiết đặt danh sách, bạn phải có quyền để quản lý hoặc thay đổi danh sách.

Tùy chọn cấu hình

Hành động

Tên

Đặt một tên duy nhất cho dạng xem này và chỉ rõ để dễ xem công cộng mặc định.

Lưu ý: Hộp kiểm tạo dạng xem mặc định cho này chỉ áp dụng cho dạng xem công cộng, dạng xem cá nhân không.

Người xem

Xác định việc này là một dạng xem cá nhân hoặc công cộng.

Lưu ý: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi tạo một dạng xem.

Cột

Chọn cột mà bạn muốn trong dạng xem này và thứ tự mà bạn muốn chúng xuất hiện.

Sắp xếp

Chọn các cột chính và phụ mà bạn muốn sắp xếp trên và liệu chúng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Bộ lọc

Chỉ rõ để hiện tất cả các mục (thảo luận và trả lời) trong dạng xem này hoặc để lọc mục. Để lọc trên hai hoặc nhiều cột, hãy bấm Hiện thêm cột.

Lưu ý: Nếu bạn chọn lọc các mục, chúng tôi khuyên mà bạn chọn một cột được lập chỉ mục cho mệnh đề đầu tiên để kết xuất nhanh của trang.

Nhóm Theo

Chỉ rõ để nhóm thảo luận theo cột cụ thể. Ví dụ, bạn có thể chọn Nhóm tất cả các thảo luận mà đã được tạo bởi một người dùng cụ thể hoặc đã vào một ngày cụ thể.

Khi thảo luận được nhóm, chúng xuất hiện trên trang của bảng thảo luận trong dạng xem hình cây được đặt tên là bằng cách sử dụng cột họ được nhóm theo. Bạn có thể chọn xem dạng xem hình cây này được thu gọn hoặc bung rộng theo mặc định và số của nhóm để hiển thị trên mỗi trang.

Tổng cộng

Xác định tổng cho bất kỳ cột riêng lẻ trong dạng xem này. Chọn tùy chọn đếm cho một cột cụ thể hiển thị số lượng các mục trong cột đó trên trang của bảng thảo luận. Một số cột có các tùy chọn tối đatối thiểu , vốn Hiển thị các giá trị tối đa và tối thiểu trong cột đó, tương ứng.

Kiểu

Chọn một trong các kiểu số đã xác định trước cho dạng xem này.

Thư mục

Dùng các tùy chọn trong phần này để thực hiện các lựa chọn sau đây, có thể thêm nhiều biến thể đến dạng xem của bạn:

 • Chọn Hiển thị mục bên trong thư mục hoặc không có thư mục.

  Đối với các dạng xem phẳng và xử lý, Hiển thị mục bên trong thư mục Hiển thị chủ đề của thảo luận mà ở phía trên cùng của danh sách thư mục ở mức thấp hơn. Hiển thị mục mà không có thư mục Hiển thị danh sách cùng một mục không có chủ đề ở trên cùng của danh sách.

  Lưu ý: Đối với chủ đề dạng xem, Hiển thị mục bên trong thư mục là mặc định và thiết đặt được đề xuất.

 • Hiển thị dạng xem này trong tất cả thư mục trong thư mục mức cao nhất chỉ, hoặc trong thư mục của một kiểu nội dung cụ thể mà bạn chọn.

  Lưu ý: Hầu hết các dạng xem sẽ không phù hợp cho thư mục mức cao nhất và các thư mục ở mức thấp hơn. Vì lý do này, bạn nên thường chọn dạng xem mà bạn tạo dựa trên chủ đề dạng xem sẵn dùng chỉ trong thư mục mức cao nhất và thực hiện dạng xem mà bạn tạo dựa trên các dạng xem phẳng hoặc xử lý dạng xem sẵn dùng cho các thư mục của một kiểu nội dung cụ thể.

Giới hạn mục

Xác định số lượng các mục để hiển thị trong dạng xem này. Bạn có thể cho này số giới hạn tuyệt đối hoặc cho phép người dùng để xem tất cả các mục trong danh sách theo lô kích thước đã xác định.

Đầu trang

Tạo dạng xem

Dạng xem mà bạn tạo cho bảng thảo luận nào đó sẵn dùng cho tất cả các thảo luận trong bảng thảo luận đó.

 1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm vào tên bảng thảo luận mà bạn muốn tạo dạng xem.

  Nếu tên bảng thảo luận của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên bảng thảo luận của bạn.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Tạo dạng xem.

 3. Trên trang tạo dạng xem, trong phần bắt đầu từ dạng xem hiện có , hãy bấm vào tên của dạng xem hiện có mà bạn muốn tạo dạng xem mới này.

 4. Trên trang tạo dạng xem, trong phần tên , nhập tên duy nhất cho dạng xem này và chỉ rõ để thực hiện dạng xem công cộng mặc định.

 5. Trong phần khán giả , xác định việc này là một dạng xem cá nhân hoặc công cộng.

 6. Trong phần cột , hãy chọn các cột và vị trí mà bạn muốn hiển thị chúng trong dạng xem này.

 7. Trong phần sắp xếp , hãy chọn các cột đầu tiên và thứ hai mà bạn muốn sắp xếp dạng xem trên.

  Nếu bạn không muốn chọn một cột để sắp xếp trên, chọn không có.

 8. Trong phần bộ lọc , hãy chọn các tùy chọn bộ lọc mà bạn muốn cho dạng xem này.

 9. Trong phần thư mục , hãy chọn các tùy chọn thư mục mà bạn muốn cho dạng xem này.

  Hãy xem trước bảng để biết thêm thông tin về các tùy chọn sẵn dùng trên trang tạo dạng xem.

 10. Khi bạn hoàn tất các lựa chọn của bạn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Sửa một dạng xem

 1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm vào tên bảng thảo luận mà bạn muốn sửa dạng xem.

  Nếu tên bảng thảo luận của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên bảng thảo luận của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn sửa dạng xem được hiển thị trong thư mục mức cao nhất, hãy chọn dạng xem mà bạn muốn sửa từ menu dạng xem .

  • Nếu bạn muốn sửa dạng xem cho bài đăng, bấm vào tên của bất kỳ thảo luận, sau đó chọn dạng xem mà bạn muốn sửa từ menu dạng xem .

 3. Trên menu dạng xem , bấm sửa đổi dạng xem này.

 4. Trên trang sửa dạng xem, thực hiện thay đổi bạn muốn và sau đó bấm OK.

  Hãy xem trước bảng để biết thêm thông tin về các tùy chọn sẵn dùng trên trang sửa dạng xem.

Đầu trang

Xóa bỏ dạng xem

 1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm vào tên bảng thảo luận mà bạn muốn xóa bỏ dạng xem.

  Nếu tên bảng thảo luận của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên bảng thảo luận của bạn.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt bảng thảo luận.

 3. Trên trang tùy chỉnh thảo luận tên bảng thảo luận, trong phần dạng xem , bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn xóa.

 4. Trên trang sửa dạng xem, bấm xóa bỏ và sau đó bấm OK để xác nhận.

Đầu trang

Xác định dạng xem công cộng mặc định

Bạn có thể chỉ định một dạng xem mặc định cho các thảo luận và dạng xem riêng biệt mặc định cho thư trả lời.

 1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm vào tên bảng thảo luận mà bạn muốn xác định dạng xem công cộng mặc định.

  Nếu tên bảng thảo luận của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên bảng thảo luận của bạn.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt bảng thảo luận.

 3. Trên trang tùy chỉnh thảo luận tên bảng thảo luận, trong phần dạng xem , bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn thực hiện dạng xem mặc định.

 4. Trên trang sửa dạng xem, trong phần tên , hãy chọn hộp kiểm tạo này vào dạng xem mặc định , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×