Tùy chỉnh báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365 cung cấp một bảng điều khiển trong Power BI, mang tới thông tin chi tiết về cách người dùng tiếp nhận và sử dụng Office 365. Bảng điều khiển chỉ là điểm bắt đầu để tương tác với dữ liệu mức sử dụng. Các báo cáo có thể được tùy chỉnh để có thêm thông tin chuyên sâu được cá nhân hóa.

Bạn cũng có thể sử dụng Power BI desktop để tùy chỉnh thêm báo cáo của mình bằng cách kết nối báo cáo với các nguồn dữ liệu khác nhằm có được thông tin chuyên sâu phong phú hơn về doanh nghiệp của mình.

Tùy chỉnh báo cáo trong trình duyệt

Hai ví dụ sau đây cho biết cách sửa đổi hình ảnh trực quan hiện có và cách tạo hình ảnh trực quan mới.

Sửa đổi hình ảnh trực quan hiện có

Ví dụ này cho biết cách sửa đổi báo cáo Tổng quan tiếp nhận.

 1. Ở đầu bảng điều khiển, trong khu vực Hiểu rõ tiếp nhận, trỏ tới thẻ Tổng quan tiếp nhận, rồi bấm vào thẻ đó.

 2. Trong dẫn hướng trên cùng, bấm vào Chỉnh sửa báo cáo.

  Bấm vào mục Chỉnh sửa báo cáo ở dẫn hướng trên cùng bên phải
 3. Ở phía trên cùng bên phải, bấm vào mục Nhân bản trang này.

  Chọn Nhân bản trang này
 4. Ở phía trên cùng bên phải báo cáo, bấm vào thanh tiêu đề của đồ thị Tổng quan tiếp nhận.

 5. Trong khu vực Trực quan hóa ở bên phải, trong cột Người_dùng_Lần_Đầu_tiên, bấm vào X ở bên phải để loại bỏ.

 6. Ở phía trên cùng bên phải hình ảnh trực quan Tổng quan tiếp nhận, bấm vào biểu tượng Ghim hình ảnh trực quan, đồng thời trong hộp thoại, bấm Ghim > Bảng điều khiển hiện có.

 7. Ở đầu trình duyệt, trong phần đánh dấu đường dẫn, bấm vào liên kết Tiếp nhận Office 365 để quay lại bảng điều khiển.

 8. Bấm Không lưu nếu được nhắc lưu các thay đổi đối với báo cáo.

 9. Cuộn xuống cuối bảng điều khiển để định vị hình ảnh trực quan bạn vừa lưu.

 10. Kéo tới phía trên cùng của bảng điều khiển.

 11. Bạn có thể tùy ý xóa thẻ Tổng quan tiếp nhận ban đầu bằng cách bấm vào dấu chấm lửng ở phía trên cùng bên phải của thẻ, rồi chọn Xóa.

Tạo hình ảnh trực quan mới

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo hình ảnh trực quan mới để theo dõi người dùng Yammer mới trên cơ sở hàng tháng.

 1. Trong khu vực Liên lạc của bảng điều khiển, bấm vào thẻ Yammer - Mọi Người dùng Hiện hoạt và trong dẫn hướng trên cùng, bấm vào Chỉnh sửa báo cáo.

 2. Ở dưới cùng, bấm vào biểu tượng trang mới Nút thêm trang trong Power BI để tạo trang mới.

 3. Trong khu vực Trực quan hóa ở bên phải, bấm vàoBiểu đồ cột xếp chồng (hàng trên cùng, thứ hai từ bên trái).

  Chọn Biểu đồ thanh xếp chồng ở Trực quan hóa trong Power BI
 4. Bấm vào phía dưới cùng bên phải của kiểu trực quan đó, rồi kéo để làm cho lớn hơn.

 5. Trong khu vực Trường ở bên phải, bung rộng bảng Lịch.

 6. Kéo Tên_Tháng vào khu vực trường, ngay dưới đầu đề Trục trong khu vực Trực quan hóa.

 7. Trong khu vực Trường ở bên phải, bung rộng bảng Mức_sử_dụng_Sản_phẩm_Đối_tượng_thuê.

 8. Kéo Người_dùng_Lần_Đầu_tiên vào khu vực trường, ngay dưới đầu đề Giá trị.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các giá trị trực quan hóa tùy chỉnh
 9. Kéo Sản phẩm đến khu vực Bộ lọc, ngay dưới đầu đề Bộ lọc mức hình ảnh trực quan.

 10. Trong khu vực Loại Bộ lọc đã xuất hiện, chọn hộp kiểm Yammer.

 11. Ngay dưới danh sách trực quan hóa, bấm vào biểu tượng Định dạng. Biểu tượng Định dạng trong Trực quan hóa của Power BI

 12. Bung rộng Tiêu đề, rồi thay đổi giá trị Văn bản Tiêu đề thành Người dùng Yammer Lần Đầu tiên theo Tháng.

 13. Thay đổi giá trị Kích cỡ Văn bản thành 12.

 14. Ở phía trên cùng bên phải hình ảnh trực quan, bấm vào biểu tượng Ghim hình ảnh trực quan, đồng thời trong hộp thoại, bấm Ghim > Bảng điều khiển hiện có.

 15. Ở đầu trình duyệt, trong phần đánh dấu đường dẫn, bấm vào liên kết Tiếp nhận Office 365 để quay lại bảng điều khiển.

 16. Cuộn xuống cuối bảng điều khiển để định vị hình ảnh trực quan bạn vừa lưu.

Tùy chỉnh các báo cáo trong Power BI Desktop

Đối với hầu hết khách hàng thì các báo cáo và hình ảnh trực quan biểu đồ trong Power BI web đều sẽ được sửa đổi đầy đủ. Tuy nhiên, có thể cần liên kết dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác để có được thông tin chuyên sâu phong phú hơn theo ngữ cảnh doanh nghiệp của riêng họ, trong trường hợp họ có thể tùy chỉnh và xây dựng báo cáo bổ sung bằng Power BI Desktop. Bạn có thể tải xuống Power BI Desktop miễn phí.

Sử dụng API báo cáo

Bạn có thể bắt đầu bằng cách kết nối trực tiếp đến API báo cáo ODATA từ Office 365 có hỗ trợ các báo cáo này.

 1. Đi tới mục lấy dữ liệu > Khác > Nguồn cấp ODATA > Kết nối.

 2. Trong cửa sổ URL, nhập https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid>

  Lưu ý: API báo cáo nằm trong bản xem trước và có thể thay đổi cho đến khi đi vào sản xuất.

  URL nguồn cấp dữ liệu OData cho Power BI desktop
 3. Nhập thông tin xác thực người quản trị Office 365 (tổ chức hoặc trường học) để xác thực Office 365 khi được nhắc.

  Xem mục Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về những người được phép truy nhập vào báo cáo gói nội dung Tiếp nhận Office 365.

 4. Sau khi được phép kết nối, bạn sẽ thấy cửa sổ Bộ dẫn hướng hiển thị tập dữ liệu sẵn dùng để kết nối.

  Chọn tất cả, rồi bấm vào mục Tải.

  Thao tác này sẽ tải dữ liệu xuống Power BI Desktop của bạn. Lưu tệp này, rồi bạn có thể bắt đầu tạo các báo cáo mình cần.

  Ảnh chụp màn hình giá trị ODATA sẵn dùng trong API báo cáo

Sử dụng mẫu phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Bạn cũng có thể sử dụng tệp mẫu Power BI tương ứng với báo cáo phân tích mức sử dụng Microsoft 365 làm điểm bắt đầu để kết nối với dữ liệu. Ưu điểm của việc sử dụng tệp pbit là tệp đã thiết lập sẵn chuỗi kết nối. Bạn cũng có thể tận dụng toàn bộ số liệu tùy chỉnh được tạo, bên cạnh dữ liệu được sơ đồ cơ sở trả về và tiếp tục phát triển dựa trên đó.

Bạn có thể tải tệp mẫu Power BI từ Trung tâm tải xuống Microsoft ở đây. Sau khi bạn đã tải xuống tệp mẫu Power BI làm theo các bước sau để bắt đầu:

 1. Mở tệp pbit.

 2. Nhập giá trị id đối tượng thuê của bạn vào hộp thoại.

  Nhập ID đối tượng thuê của bạn để mở tệp pbit
 3. Nhập thông tin xác thực người quản trị của bạn để xác thực Office 365 khi được nhắc.

  Xem mục Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về những người được phép truy nhập báo cáo phân tích mức sử dụng Microsoft 365.

  Sau khi được cho phép, dữ liệu sẽ được làm mới trong tệp Power BI.

  Tải dữ liệu có thể mất một chút thời gian, sau khi hoàn tất, bạn có thể lưu tệp dưới dạng tệp .pbix, rồi tiếp tục tùy chỉnh các báo cáo hoặc đưa nguồn dữ liệu bổ sung vào báo cáo này.

 4. Làm theo hướng dẫn sử dụng Bắt đầu với Power BI để hiểu cách xây dựng báo cáo, phát hành lên dịch vụ Power BI và chia sẻ với tổ chức của bạn. Việc truy nhập theo đường dẫn này để chia sẻ và tùy chỉnh có thể yêu cầu phải có giấy phép Power BI bổ sung. Xem mục Hướng dẫn cấp phép Power BI để biết chi tiết.

Chủ đề Liên quan

Phân tích sử dụng Microsoft 365
phân tích sử dụng cho phép Microsoft 365
duyệt và sử dụng các báo cáo phân tích sử dụng Microsoft 365
người dùng hiện hoạt trong báo cáo sử dụng Office 365
Khắc phục sự cố phân tích sử dụng Microsoft 365
Microsoft 365 sử dụng phân tích dữ liệu mô hình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×