Tôi sẽ sử dụng tài khoản nào với Office và vì sao tôi cần có tài khoản?

Nếu bạn đã cài đặt hoặc sắp cài đặt và kích hoạt một phiên bản Office mới hơn, có thể bạn đã băn khoăn tại sao lại cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học hoặc bạn muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai tài khoản này và thời điểm nên sử dụng tài khoản này mà không sử dụng tài khoản kia.

Mẹo: Để được trợ giúp thiết lập tài khoản email hiện có trong Outlook để truy nhập email, lịch và danh bạ, hãy xem Trung tâm trợ giúp Outlook.

Tại sao tôi lại cần tài khoản để đăng nhập vào Office?

Tại sao tôi lại cần tài khoản để đăng nhập vào Office?

Một liên kết sẽ xảy ra giữa Office và tài khoản của bạn và là điều giúp xác minh bạn là chủ sở hữu được cấp phép của Office. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn cho phép bạn:

Cài đặt và kích hoạt Office   Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học bắt buộc phải có để cài đặt và kích hoạt Office 365 và phiên bản Office 2013 trở lên.

Kết nối với các dịch vụ Microsoft khác    Sau khi tài khoản của bạn được liên kết với sản phẩm Office của bạn và tùy thuộc vào phiên bản Office bạn có, tài khoản của bạn cũng kết nối bạn với các sản phẩm của Microsoft và các dịch vụ chẳng hạn như Office Online hoặc OneDrive.

Cài đặt lại Office    Đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản của bạn và cài đặt lại Office mà không cần khóa sản phẩm hoặc đĩa cài đặt.

Lưu và chia sẻ tệp    Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các tệp bạn đã lưu vào một dịch vụ đám mây Office chẳng hạn như OneDrive

Sử dụng OfficeLàm trên nhiều thiết bị    Nếu bạn có đăng ký Office 365, bạn cũng có thể cài đặt và sử dụng Office trên nhiều thiết bị.

Sự khác biệt giữa tài khoản Microsoft và tài khoản cơ quan hoặc trường học là gì?

Tài khoản Microsoft là gì?

Tài khoản Microsoft là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng với Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox và Windows. Khi tạo tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào làm tên người dùng, kể cả các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hay Gmail.

Những tài khoản này thường được liên kết nhất với các sản phẩm Office dành cho gia đình.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học là gì?

Nếu cơ quan hoặc trường học của bạn sử dụng Office 365 thì một ai đó như người quản trị toàn cầu Office 365 có thể đã gán cho bạn một tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Đây là tài khoản bạn sử dụng để truy nhập email cơ quan hoặc trường học và các tài nguyên web của tổ chức bạn.

Các tài khoản cơ quan hoặc trường học thường được liên kết với các sản phẩm Office 365 dành cho doanh nghiệp và thường được quản lý bởi cùng một người quản trị Office 365 chịu trách nhiệm gán tài khoản người dùng cùng giấy phép Office cho mọi người trong tổ chức của họ.

Tôi nhận một tài khoản và liên kết tài khoản đó với Office bằng cách nào?

Việc liên kết một tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học với Office là cách Microsoft xác minh bạn có giấy phép Office chính thống. Cách bạn liên kết tài khoản của mình với sản phẩm Office còn phụ thuộc vào sản phẩm Office của bạn cùng cách bạn nhận được sản phẩm Office đó. Việc liên kết này chỉ cần thiết cho các đăng ký Office 365, cũng như các sản phẩm Office 2016 và Office 2013 không phải đăng ký (xem mục Tôi có cần phải có tài khoản cho Office 2010 hay Office 2007 không?)

Chọn tùy chọn phù hợp nhất với cách bạn đã nhận được Office.

Nếu bạn đã mua Office tại một cửa hàng bán lẻ thì có khả năng gói sản phẩm đã tích hợp khóa đi kèm với gói. Khi bạn quy đổi khóa này, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một tài khoản Microsoft có sẵn hoặc tạo một tài khoản mới.

Nếu bạn đã mua Office thông qua cửa hàng Microsoft trực tuyến, đồng thời, đã đăng nhập để mua thì đây chính là tài khoản được liên kết với Office. Nếu bạn không thể cài đặt Office, có thể bạn đã bỏ qua bước quy đổi sau khi mua. Xem mục Tôi vừa mua Office. Tôi phải nhập khóa sản phẩm của mình vào đâu?

Nếu bạn đã được ai đó chia sẻ đăng ký Office, có thể họ đã gửi email hoặc tin nhắn văn bản cho bạn. Khi bạn đã sẵn sàng cài đặt Office, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một tài khoản Microsoft có sẵn hoặc tạo một tài khoản mới. Tôi nhận tài khoản Microsoft bằng cách nào?

Nếu bạn đang sử dụng Office thông qua cơ quan hoặc trường học, có thể bạn đã được gán một tài khoản khi bạn bắt đầu. Đây là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Office.com.

Nếu bạn đã mua Office nhưng ai đó đã cài đặt Office cho bạn và hiện tài khoản của họ đang được liên kết với Office thay vì tài khoản của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Hãy đảm bảo bạn có bằng chứng mua hàng.

Xem mục Dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office được cài đặt sẵn trên PC mới để biết danh sách mọi tùy chọn của bạn.

Nếu bạn đã mua Office thông qua lợi ích Microsoft HUP của tổ chức mình để sử dụng trên PC chạy Windows thì bạn không cần phải sử dụng tài khoản để kích hoạt Office. Thường thì bạn sẽ nhận được khóa sản phẩm cần để nhập khi được nhắc kích hoạt Office. Xem mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office thông qua Microsoft HUP.

Tôi đăng nhập vào đâu bằng tài khoản của mình để cài đặt Office?

Nếu bạn có đăng ký Office 365 hay sử dụng Office 365 tại cơ quan hoặc trường học, hãy đăng nhập tại Office.com bằng tài khoản được liên kết với đăng ký của bạn. Đây là nơi bạn có thể cài đặt hoặc cài đặt lại Office và tùy theo sản phẩm Office của bạn, đây cũng sẽ là nơi bạn quản lý đăng ký của mình thông qua Tài khoản của tôi. Việc liên kết giữa tài khoản của bạn và giấy phép Office sẽ tùy theo cách bạn nhận được Office.

Việc đăng nhập tại Office.com hoặc đăng nhập vào các ứng dụng Office trên máy tính cũng có nghĩa là bạn có thể dễ dàng truy nhập vào mọi tệp bạn đã lưu trữ trong các dịch vụ đám mây, chẳng hạn như OneDrive. Tìm hiểu thêm tại mục Đăng nhập vào Office hoặc Office 365.

Nếu bạn chỉ đang tìm các bước để cài đặt Office, hãy xem:

Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365 hay Office 2016 trên PC hoặc máy Mac

Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động

Mẹo: 

  • Một số tổ chức quản lý cả giấy phép lẫn các bản cài đặt Office cho nhân viên hoặc học viên của mình nên bạn có thể không cần tự cài đặt gì cả. Tuy nhiên, nếu Office chưa được cài đặt hoặc bạn không thấy tùy chọn cài đặt nào sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình tại Office.com, hãy trao đổi với người quản trị Office 365 trong tổ chức của bạn.

  • Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và không thấy tùy chọn cài đặt Office nào, hãy xem mục "Office không được liên kết với tài khoản này" ở bên dưới.

Tôi có cần phải có tài khoản cho Office 2010 hay Office 2007 không?

Các phiên bản Office cũ hơn như Office 2010 hoặc Office 2007 không cần có tài khoản. Để cài đặt hoặc cài đặt lại Office, hãy sử dụng đĩa và khóa sản phẩm đi kèm với gói mua của bạn. Xem mục Cài đặt Office 2010Cài đặt Office 2007 để biết thêm thông tin về cách cài đặt các phiên bản đó.

Làm thế nào để tôi nhận được tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học?

Tài khoản Microsoft

Tài khoản Microsoft là một tài khoản miễn phí bạn sử dụng để truy nhập vào nhiều thiết bị và dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như dịch vụ email nền web Outlook.com (còn được gọi là hotmail.com, msn.com, live.com), các ứng dụng Office Online, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Windows hoặc Microsoft Store. Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này thì có khả năng bạn đã có tài khoản Microsoft. Tài khoản Microsoft trước đây được gọi là "Windows Live ID".

Nếu bạn đã sử dụng một địa chỉ email cùng mật khẩu để đăng nhập vào các thiết bị và dịch vụ Microsoft như đã được đề cập đến ở trên thì bạn đã có tài khoản Microsoft. Một trong các lợi ích của việc có tài khoản Microsoft là bạn sẽ chỉ cần sử dụng một mật khẩu duy nhất để đăng nhập vào mọi dịch vụ Microsoft của mình.

Để biết thêm thông tin về các tài khoản Microsoft và cách quản lý tài khoản.

Xem mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Nếu cơ quan hoặc trường học của bạn sử dụng Office 365 trong tổ chức của bạn, người quản trị sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản cơ quan hoặc trường học. Đây có thể là tài khoản bạn đã sử dụng cho email và khi đăng nhập để truy nhập vào các tài nguyên web của tổ chức bạn.

Người quản trị Office 365 quản lý các tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của họ qua việc đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 bằng tên người dùng và mật khẩu người quản trị Office 365 của họ.

Người dùng và mật khẩu trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp người quản trị.

Tôi có thể thay đổi tên trên tài khoản của mình không?

Tài khoản Microsoft

Để biết thông tin về cách thay đổi tên trên tài khoản của bạn, xem mục Thay đổi tên trên tài khoản Microsoft của bạn.

Để quản lý các khía cạnh khác của tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập tại account.microsoft.com hoặc xem mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Đối với các tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Nếu bạn là người quản trị Office 365 quản lý các tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục Người dùng và mật khẩu trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp người quản trị.

Tôi không thể nhớ tên người dùng của mình

Để biết trợ giúp về tên người dùng của bạn, xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản tôi sử dụng với Office.

Tôi đặt lại mật khẩu bằng cách nào?

Tài khoản Microsoft

Nếu bạn đã quên mật khẩu cho tài khoản Microsoft mà bạn liên kết với Office, xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản tôi sử dụng với Office.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Nếu người quản trị đã cấp cho bạn quyền đặt lại mật khẩu, hãy đi tới mục Đặt lại mật khẩu. Liên hệ với người quản trị nếu bạn không có quyền thay đổi mật khẩu của mình.

Nếu bạn là người quản trị Office 365 quản lý các tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục Người dùng và mật khẩu trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp người quản trị.

Mật khẩu của tôi chính xác nhưng lại không hoạt động

Bạn có thể kiểm tra một số điều sau nếu mật khẩu của bạn có vẻ như không hoạt động:

  • Kiểm tra chính tả cho tên email và mật khẩu của bạn.

  • Đảm bảo bạn không bật viết hoa toàn bộ vì mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường.

Nếu mật khẩu vẫn không hoạt động, hãy thực hiện như sau tùy theo tài khoản của bạn.

Tài khoản Microsoft

Đối với các tài khoản Microsoft, hãy tìm thêm trợ giúp tại mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Nếu bạn là người quản trị Office 365 quản lý các tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục Người dùng và mật khẩu trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp người quản trị.

Tôi đã sử dụng một tài khoản hiện có như tài khoản Gmail hoặc Yahoo!, (v.v.) khi tôi tạo tài khoản Microsoft nhưng mật khẩu lại không hoạt động

Có một số lợi ích khi đặt tài khoản email thường xuyên của bạn, chẳng hạn như tài khoản Gmail hoặc Yahoo! làm tài khoản Microsoft. Có thể bạn không cần phải nhớ thêm một tài khoản nữa hoặc có thể chỉ là bạn thích sử dụng những tài khoản nhất định cho những hoạt động nhất định.

Microsoft quản lý các tài khoản Outlook.com, hotmail.com, live.com hoặc msn.com và các tài khoản này tự động được coi là tài khoản Microsoft. Điều này nghĩa là nếu bạn có một trong các tài khoản này, mọi thay đổi bạn thực hiện cho tài khoản đó sẽ được thực hiện thông qua tất cả các dịch vụ Microsoft nơi bạn sử dụng tài khoản này. Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng một tài khoản email có sẵn được quản lý bởi một nhà cung cấp email khác thì mọi thay đổi bạn thực hiện thông qua nhà cung cấp đó sẽ không được chuyển sang Microsoft.

Ví dụ: bạn đã sử dụng một tài khoản Gmail, Yahoo! hay một loại tài khoản khác có sẵn để tạo tài khoản Microsoft nhưng sau đó bạn thực hiện thay đổi cho tài khoản của mình, chẳng hạn như cập nhật mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác, thông qua cài đặt từ nhà cung cấp email của bạn. Thay đổi cho email không tự động mở rộng ra tài khoản Microsoft của bạn nên mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn sẽ giữ nguyên như lần đầu bạn tạo tài khoản.

Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho tài khoản này, bạn cần thực hiện thông qua cài đặt tài khoản Microsoft. Hãy thử đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản của bạn để kiểm tra xem tài khoản có đang hoạt động hay không. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản tôi sử dụng với Office.

Để quản lý các khía cạnh khác của tài khoản Microsoft, như thay đổi tên hay cài đặt bảo mật, hãy đăng nhập tại account.microsoft.com.

Một thông báo cho biết Office không được liên kết với tài khoản này

Để được trợ giúp với thông báo này, xem thông báo lỗi "Đây là nơi phù hợp để cài đặt và cài đặt lại Office".

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×