Tôi nên dùng định dạng tệp nào trong Access 2010?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Access 2010 theo mặc định sử dụng phần mở rộng định dạng tệp .accdb giới thiệu trong Access 2007. Truy nhập vẫn sẽ cung cấp hỗ trợ một số cho định dạng tệp sử dụng trong các phiên bản trước của Access. Bài viết này giải thích tại sao bạn nên dùng định dạng tệp mới bất cứ khi nào có thể xảy ra, và tại sao bạn có thể cần phải sử dụng định dạng tệp phiên bản cũ hơn trong một số trường hợp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng làm thế nào để chuyển đổi một cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp mới.

Trong bài viết này

Định dạng tệp mới (.accdb)

Định dạng tệp phiên bản cũ hơn (.mdb)

Chuyển đổi sang định dạng tệp mới

Định dạng tệp mới (.accdb)

Access 2010 sử dụng một định dạng tệp hỗ trợ một số sản phẩm nâng cao. Khi bạn tạo cơ sở dữ liệu mới, cơ sở dữ liệu sử dụng định dạng tệp mới theo mặc định và được cung cấp phần mở rộng tệp .accdb.

Bạn nên dùng định dạng tệp mới bất cứ khi nào có thể xảy ra vì nó hỗ trợ tính năng mới, chẳng hạn như trường đa giá trị và phần đính kèm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển đổi cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn vào cơ sở dữ liệu Web bằng cách sử dụng dịch vụ Access, tệp cơ sở dữ liệu trên máy tính phải ở định dạng .accdb.

Tuy nhiên, định dạng tệp mới không thể mở hoặc nối kết với với các phiên bản trước của Access, nó không hỗ trợ bản sao, và nó không hỗ trợ bảo mật mức người dùng. Nếu bạn cần phải sử dụng cơ sở dữ liệu với các phiên bản trước của Access, hoặc nếu bạn cần phải sử dụng lặp hoặc bảo mật mức người dùng, bạn phải sử dụng một định dạng tệp phiên bản cũ hơn.

Tính năng định dạng tệp .accdb cung cấp

 • Web phát hành với dịch vụ Access    

  Nếu bạn có một máy chủ đang chạy dịch vụ Access, một cấu phần của SharePoint Server, bạn có thể phát hành một định dạng tệp .accdb Web, suibject để hạn chế tương thích nhất định. Một số tính năng thiết kế và mô là khác nhau cho cơ sở dữ liệu Web hơn cho cơ sở dữ liệu — một số cơ sở dữ liệu không thể phát hành web mà không thay đổi thiết kế thực đầu tiên.

  Sau khi bạn phát hành cơ sở dữ liệu web, bạn vẫn có thể mở tệp .accdb để thực hiện thay đổi thiết kế, và sau đó cũng có thể đồng bộ các thay đổi với phiên bản phát hành. Mọi người có thể sử dụng cơ sở dữ liệu Web đã phát hành trong một trình duyệt, mà không cần phải cài đặt Access.

 • Các trường đa giá trị    

  Giả sử bạn cần phải gán nhiệm vụ cho một nhân viên của bạn nhưng lại quyết định rằng bạn cần phải gán nó cho nhiều người. Trong Access 2010 , bạn có thể tạo một trường đa giá trị nơi tên của nhân viên có thể được chọn từ hoặc được nhập vào hộp.

  Khi bạn bấm vào hộp, hộp kiểm được chọn cho biết các lựa chọn của bạn. Nhân viên đã chọn được lưu trữ trong trường đa giá trị và được phân tách bằng dấu phẩy (theo mặc định) khi được hiển thị.

  Ý tưởng đằng sau trường đa giá trị là giúp dễ dàng để chọn và lưu trữ nhiều hơn một lựa chọn, mà không cần phải tạo một thiết kế cơ sở dữ liệu nâng cao hơn. Trường đa giá trị cũng là quan trọng để tích hợp với Microsoft SharePoint Foundation, vì danh sách SharePoint cũng hỗ trợ trường đa giá trị.

 • Kiểu dữ liệu phần đính kèm    

  Kiểu dữ liệu mới của phần đính kèm cho phép bạn dễ dàng lưu tất cả các loại tài liệu và tệp nhị phân trong cơ sở dữ liệu của bạn mà không quá mức tăng trưởng kích cỡ thực của cơ sở dữ liệu. Phần đính kèm sẽ tự động được nén, khi thích hợp, để phóng to sử dụng không gian. Bạn có thể đính kèm tài liệu Word vào bản ghi, hoặc lưu một chuỗi các ảnh kỹ thuật số. Bạn thậm chí có thể giữ cho nhiều phần đính kèm được đính kèm vào một bản ghi.

 • Cải tiến tích hợp với SharePoint và Outlook    

  Trong quá khứ, truy nhập các tệp ở định dạng .mdb đã bị chặn bằng SharePoint hoặc Outlook do thực tế là không an toàn mã có thể được bao gồm trong cơ sở dữ liệu Access. Access 2010 cho phép mã có thể xác nhận là an toàn hoặc bị vô hiệu hóa. Điều này giúp bạn tích hợp cơ sở dữ liệu truy nhập đầy đủ hơn với SharePoint hoặc Outlook.

 • Theo dõi lịch sử trường bản ghi nhớ    

  Trường Ghi nhớ rất hữu ích để lưu trữ một lượng lớn thông tin. Bắt đầu với Access 2007, bạn có thể đặt một thuộc tính (AppendOnly) yêu cầu truy nhập để giữ lại các lịch sử của tất cả thay đổi đối với một trường bản ghi nhớ. Sau đó bạn có thể xem lịch sử của những thay đổi đó. Tính năng này cũng hỗ trợ tính năng lập phiên bản trong Windows SharePoint Services 3.0 để bạn có thể dùng truy nhập để theo dõi thay đổi trong trường văn bản được lưu trữ trong danh sách SharePoint (giả sử rằng trường có tùy chọn Chắp thêm thay đổi đối với văn bản hiện có được đặt thành nhiều dòng ).

 • Mã hóa được cải tiến    

  Bạn có thể chọn thiết đặt mật khẩu cơ sở dữ liệu và mã hóa nội dung của cơ sở dữ liệu của bạn. Khi bạn làm vậy bằng cách dùng Access 2007 và tệp dùng định dạng tệp mới, truy nhập sử dụng API mã hóa Windows để mã hóa dữ liệu. Công cụ của bên thứ ba mã hóa cũng có thể dùng.

Đầu Trang

Định dạng tệp phiên bản cũ hơn (.mdb)

Phiên bản Access cũ hơn Office Access 2007 hỗ trợ các định dạng tệp sử dụng phần mở rộng tệp .mdb. Trong Access 2010 bạn vẫn có thể mở tệp .mdb. Nếu tệp được lưu trong định dạng tệp Access 2000 hoặc Access 2002-2003, bạn có thể mở nó và dùng nó trong Access 2010 bạn như bình thường. Tuy nhiên, bạn không thể tận dụng các tính năng mới yêu cầu định dạng tệp .accdb.

Nếu tệp được lưu ở định dạng tệp Access 95 hoặc Access 97, khi bạn trước tiên mở nó trong Access 2010, Access sẽ cung cấp để nâng cấp cơ sở dữ liệu theo định dạng tệp hiện đang được đặt thành định dạng tệp mặc định (thường là .accdb định dạng tệp, trừ khi bạn hoặc người quản trị có c treo thiết đặt). Nếu bạn không lên kế hoạch sử dụng cơ sở dữ liệu với các phiên bản Access cũ hơn Access 2007, và bạn sẽ không chia sẻ cơ sở dữ liệu với những người dùng khác sử dụng phiên bản Access cũ hơn Access 2007, và bạn không dùng lặp hoặc bảo mật mức người dùng, bạn nên nâng cấp tệp cơ sở dữ liệu thành định dạng .accdb mới. Sau khi bạn nâng cấp cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp .accdb, bạn không còn có thể mở cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng phiên bản Access cũ hơn Access 2007.

Nếu tệp được lưu ở định dạng Access 95 hoặc Access 97 và bạn chọn không nâng cấp lên định dạng .accdb, bạn không thể thay đổi thiết kế. Bạn có thể xem đối tượng và thực hiện thay đổi dữ liệu của bạn thông qua Access 2010, nhưng bạn không thể thay đổi thiết kế.

Đầu Trang

Chuyển đổi sang định dạng tệp mới

Để chuyển đổi một cách rõ ràng cơ sở dữ liệu Access để định dạng tệp mới .accdb, bạn phải trước tiên mở cơ sở dữ liệu và lưu nó ở định dạng tệp .accdb.

Quan trọng: Quy trình sau đây dành cho tệp được tạo trong Access 97, Access 2000, Access 2002 hoặc Access 2003.

Trước tiên, hãy mở cơ sở dữ liệu của bạn:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Ở bên trái, bấm mở.

 3. Trong hộp thoại mở , hãy chọn và mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi.

Bây giờ, chuyển đổi cơ sở dữ liệu của bạn:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Ở bên trái, bấm chia sẻ.

 3. Dưới Lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu, bấm Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng.

 4. Ở bên phải, dưới Kiểu tệp cơ sở dữ liệu, bấm Cơ sở dữ liệu Access.

 5. Trong hộp thoại Lưu như , trong hộp tên tệp , nhập tên tệp hoặc dùng tên được cung cấp.

 6. Bấm Lưu.

  Một bản sao của cơ sở dữ liệu được tạo ra theo định dạng tệp .accdb.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×